Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

27 srpnja 2008

17. Nedjelja kroz godinu

1. čitanje: 1 Kr 3, 5. 7-12
U one dane: Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog reče: "Traži što da ti dadem." Salomon odgovori:
"Gospodine, Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj je sluga usred naroda koji si izabrao; naroda brojnog, koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik!"
Bijaše milo Gospodonu što je Salomon to zamolio. Zato mu Gospodin reče: "Jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo ću učiniti po riječima tvojim: dajem ti srce mudro i razumno, kakvo nije imao nitko prije tebe niti će ga imati itko poslije tebe."


Pripjevni psalam: 119 (118), 72. 76-77. 127-130

O, kako ljubim Zakon tvoj, Gospodine!

Dio je moj, Gospodine- rekoh -
da tvoje čuvam riječi.
Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

O, kako ljubim Zakon tvoj, Gospodine!

Tvoja ljubav nek' mi bude tješiteljicom
po obećanju koje si dao sluzi svom.
Nek' dođe na me milosrđe tvoje da poživim,
jer Zakon tvoj moja je naslada

O, kako ljubim Zakon tvoj, Gospodine!

Stoga ljubim zapovijedi tvoje
više no zlato, zlato žeženo.
Zato hodim po odredbama tvojim,
mrski su mi svi lažni putovi.

O, kako ljubim Zakon tvoj, Gospodine!

Divna su tvoja svjedočanstva,
stoga ih čuva duša moja.
Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

O, kako ljubim Zakon tvoj, Gospodine!


2. čitanje: Rim 8, 28-30

Braćo!
Znamo
da Bog u svemu na dobro surađuje
s onima koji ga ljube,
s onima koji su odlukom njegovom pozvani.
Jer koje predvidje, te i predodredi
da budu suobličeni slici Sina njegova
te da on bude prvorođenac
među mnogom braćom.
Koje pak predodredi, te i pozva;
koje pozva, te i opravda;
koje opravda, te i proslavi.


Evanđelje: Mt 13, 44-53

U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi: čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu."
"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem: pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga."

"Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvuku je na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi."
"Jeste li sve ovo razumjeli?" Odgovore mu: "Jesmo." A on će im: "Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro."
Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande.Gospodine, u današnjem evanđelju nam ponovo govoriš u prispodobama o kraljevstvu nebeskom. Njiva to je tvoja Riječ, koju kad čovjek pronađe, ostavlja sve i ide za Tobom, u radosti života. Toliko puta me Gospodine pozivaš da budem u Tvojoj prisutnosti, s Tobom, kad sam pozvan od prijatelja, jedva to dočekam, osjećam se počašćenim, a Gospodine kad me Ti pozivaš želiš da provedem vrijeme u Tvojoj blizini, upoznam i osjetim Tvoju ljubav. Ljubav koju si nam darovao je najveći biser koji čovjek može pronaći, treba sačuvati tu ljubav u svom srcu i darivati je svima oko sebe. Ribe to smo svi mi slabi i grešni ljudi, koji često puta možemo žrtvovati svoje vrijeme zbog različitih stvari i razloga, a nažalost imamo ga tako malo jedni za druge. Isuse, Tvoje je kraljevstvo došlo među nas, daj nam milost da se znamo odreći i odustati od nekih ambicija i karijerizma kako bi se posvetili jedni drugima, daj da shvatimo da kvalitete koje označavaju Tvoje kraljevstvo jesu blagost, pravednost, ljubav, radost, milosrđe, mir duše i tijela, bliskost Bogu. To je blago života i ako po tome živimo, moći ćemo se odreći drugih nepotrebnih briga. Pomozi nam da se uzdamo u Tebe, i živimo sa spoznajom da nas Ti nikada nećeš napustiti. Hvala Ti, Isuse.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

20 srpnja 2008

Blagdan Svetog Ilije


1. čitanje: Mudr 12, 13. 16-19


Osim tebe, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe.


Psalam: 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a
Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Slušaj, Gospode, molitvu moju
i pazi na glas vapaja mog.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Svi narodi što ih stvori doći će
i klanjat' se tebi, Gospode,
i slavit će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa:
ti si jedini Bog.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag,
spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni;
daj svome sluzi snage svoje!

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.


2. čitanje: Rim 8, 26-27


Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha -
da se on po Božju zauzima za svete.


Evanđelje: Mt 13, 24-43

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?' On im odgovori: 'Neprijatelj čovjek to učini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?' A on reče: 'Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.' "

I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne."
Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - da se ispuni što je rečeno po proroku:
Otvorit ću u prispodobama usta svoja,
iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.
Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega."
"Tko ima uši, neka čuje!"

Gospodine, danas slavimo blagdan svetog Ilije, starozavjetnog proroka. Najvažnije od svega je spomenuti kako je sveti Ilija bio gorljiv propovjednik, i zato ga starozavjetni pisci vide na ognjenim kolima... Često ga se mnogi sjete za vrijeme grmljavine, pa znaju reći: "Eno se sveti Ilija voza na ognjenim kolima... "
U prvom čitanju vidimo da osim tebe, nema Boga koji se brine za sve da bi morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Gospodine u prispodobama nam kazuješ o Kraljevstvu nebeskom, govoriš nam o sijaču i dobrom sjemenu, i puštaš da dobro i zlo sjeme izraste do žetve. Tad će se najprije kukolj sabrati i spaliti, a zatim pšenica požnjeti. Na upit apostola da im razjasniš prispodobu o kukolju na njivi, rekao si kako je dobro sjeme svaki onaj koji vjeruje u Tebe i živi po tvojim zapovijedima, dakle, sinovi kraljevstva Tvojega, a zlo sjeme su oi koji čine zlo, bezakonje, koji Te ne žele slijediti, to su sinovi zloga, i na svršetku svijeta će završiti tamo gdje je plač i škrgut zubi, a Tvoji će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Spomenuo si i zrno gorušičino, znamo da kad bismo imali vjere koliko je zrno gorušičino, da bi smo i brda mogli premještati. Tu se ne radi o brdima, nego o problemima koji nam se ponekad čine poput brijega, i često ne vjerujemo u mogućnost njihova rješavanja... Samo s vjerom u Tebe, sve je moguće. Gospodine, molim te daj nam vjeru, neka u nama raste samo dobro sjeme, koje će biti Tebi na slavu, iskorijeni iz našeg srca svo zlo, sav kukolj koji nas odvlači u propast.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA