Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

28 prosinca 2008

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa1. čitanje: Post 15, 1-6; 21, 1-3

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!" Abram odgovori: "Gospodine moj, Gospodine, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik." Ali mu Gospodin opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak." Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo." Abram povjerova Gospodinu, i on mu to uračuna u pravednost. Gospodin se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.


Psalam: 105 (104), 1-6. 8-9

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodinai njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!
Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.


2. čitanje: Heb 11, 8. 11-12. 17-19

Braćo! Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti.


Evanđelje: Lk 2, 22-40 ili 2, 22. 39-40

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem:
Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:
"Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga." Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!"
A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.


Gospodine, danas slavimo blagdan Svete Obitelji, rodio si se u obitelji jer si htio prihvatiti obitelj kao temelj zajednice, u svojoj si nam Svetoj Obitelji pružio divan primjer molitve,ljubavi i vršenja Očeve volje. Danas smo nažalost svjedoci kako se obitelj želi uništiti, obezvrijediti, na razne načine u medijima izjednačavaju se razne protuprirodne istospolne "zajednice" s obitelji. Jednostavno se želi obitelj prikazati kao nešto zastarjelo, nešto što nije više moderno, spominje se često puta kako nije važan papir, ali svi ti koji tako nastupaju zaboravljaju da si upravo Ti Isuse obitelj izabrao i u obitelji si uzeo dijela našem čovještvu. Rodio si se u obitelji i obitelj si kasnije u sakramentu ženidbe uzvisio. Obitelj je sakramentalna zajednica između dvoje ljudi koje povezuje ljubav, koji slobodnom voljom ulaze u zajednicu, i postaju jedno, i obavezuju se pred Tobom da će se ljubiti i poštivati u sve dane života svoga. Isuse, tolike obitelji danas se rastavljaju, nemaju razumijevanja, molim Te blagoslovi naše obitelji, ulij u srca bračnih drugova ljubav Svete Obitelji, neka im u svemu bude Uzor Nazaretska Obitelj. Na današnji dan kad slavimo Svetu Obitelj molimo Gospodina za svoju obitelj, za sve naše obitelji, neka u njima vlada ljubav i mir, koji su spojeni jednom ljubavlju ,neka budu u duhu gorljivi i u molitvi postojani, i rječju i primjerom neka budu navjestitelji vjere, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA ZA OBITELJ

Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče, koji si ljubav i život, učini da svaka ljudska obitelj na zemlji, po tvome Sinu rođenom od žene i po Duhu Svetom, postane izvorom božanske ljubavi za uvijek nove naraštaje. Učini da tvoja milost vodi misli i djela roditelja, za dobro njihove obitelji i svih obitelji na svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za čovječnost i rast u istini i ljubavi! Neka ljubav osnažena milošću sakramenta ženidbe, bude jača od svake nemoći i beznađa, koje zahvaćaju naše obitelji. Na kraju te molimo za zagovor svete nazaretske obitelji, da Crkva u svim narodima na zemlji, može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji, po Kristu našem Gospodinu, koji je put, istina i život, u vijeke vjekova. Amen.

Ivan Pavao II


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

24 prosinca 2008

Božić1. čitanje: Iz 52, 7-10

Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta govoreć Sionu: "Bog tvoj kraljuje!" Čuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi kliču od radosti, jer na svoje oči vide gdje se na Sion vraća Gospodin. Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.


Psalam: 98 (97), 1-6

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Zapjevajte Gospodinu uz citaru,
uz citaru i uza zvuke harfe;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


2. čitanje: Heb 1, 1-6

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji "


Evanđelje: Iv 1, 1-18 ili 1, 1-5. 9-14

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!" Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.Dobrostivi Bože, u Djetetu u jaslama usred noći zasjalo je tvoje vječno svjetlo. Rasvijetli svojim nježnim svjetlom i moju tamu. Učini moje srce jaslicama za tvoga Sina i daj mi iskusiti mir koji izlazi od djeteta u jaslama i koje želi obasjati i moje srce.Gospodine, ne dolaziš kao silnik da ugasiš čovjekovu slobodu, nego kao neizrecivo nježna ljubav, u nadi da će biti slobodno uzvraćena, rasvjetljuješ svojom svjetlošću srce svakog čovjeka.
O, drago Betlehemsko Djetešce, daj da se mogu svom dušom približiti otajstvu Božića, rodi se u mom srcu, rodi se u srcima svih ljudi i unesi onaj mir koji katkada silno tražimo, a samo nam ga Ti možeš dati. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka rasvjetli naša srca, razotkrij svoju ljepotu, svoju svetost i čistoću. Probudi u našem srcu ljubav i zahvalnost za tvoju beskrajnu ljepotu, ujedini sve u ljubavi i daj nam svoj nebeski mir. Pomozi nam da Te primimo, i upoznamo, mi koji vjerujemo u Tebe, kako bi mogli vidjeti slavu koju imaš kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine.

Sretan Božić želim. Neka nam Novorođeni Isus svima donese mir i svjetlo.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

21 prosinca 2008

4. Nedjelja Došašća godina B


1. čitanje: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je Gospodin pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo, reče kralj proroku Natanu: "Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji stoji pod šatorom." A Natan odgovori kralju: "Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Gospodin s tobom."
Ali još iste noći dođe Natanu ova riječ Gospodnja: "Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin: 'Zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam? Ja sam te doveo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad mojim izraelskim narodom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji. Odredit ću prebivalište svojem izraelskom narodu, posadit ću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim. Gospodin će ti podići dom. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda."


Pripjevni psalam: 89 (88), 2-5. 27. 29

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

O ljubavi tvojoj Gospodine pjevat ću dovijeka,
kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!"
U nebu utemelji vjernost svoju!

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

"Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje."

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

On će me zvati: 'Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega.'
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka.

2. čitanje: Rim 16, 25-27

Braćo! Onomu koji vas može učvrstiti - po mojem evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju Otajstva prešućenog drevnim vremenima, a sada očitovanog i po proročkim pismima odredbom vječnoga Boga svim narodima obznanjenog za poslušnost, vjeru - jedinomu Mudromu, Bogu, po Isusu Kristu: Njemu slava u vijeke! Amen.


Evanđelje: Lk 1, 26-38

U ono vrijeme: "U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja." Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!" Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje.Gospodine, poslao si svog anđela Blaženoj Djevici Mariji i tražiš njenu suradnju. Ona pristaje iako je najneobičnije pitanje i zahtjev upućen je upravo njoj. Marija nije oklijevala, spremno je prihvatila Božju volju, i pomogla u Spasiteljskom naumu. Prihvaćajući Božji poziv, ona je rodila Krista Spasitelja koji je otkupio ljudski rod. Sve nas je otkupio naš Bog, koji nas neizmjerno ljubi, i traži da i svi mi poput Marije, naše nebeske Majke, pristanemo i odgovorimo na Božji poziv, pružimo mu suradnju i svoju ljubav. Često u životu imam prigodu da odaziv tvome pozivu ponovim i obnovim. Svaka obnova krsnog zavjeta i krsnih obećanja prigoda je da novim žarom ostvarim ono čemu ne uspijevam uvijek biti vjeran i dosljedan. Prigoda je da provjerim svoju spremnost služenja tebi. Hvala ti za svaki trenutak koji mi govori da još uvijek računaš na mene, da imaš planove sa mnom i da sam ti važan. Pošalji i k nama danas, Gospodine, anđela svoga, pošalji glasnika novoga svijeta, novoga života, novih odluka. Pošalji glasnika mira i ljubavi i neka u nama nađe suradnike tvoje milosti. Hvala ti, Gospodine, za Mariju, Djevicu, Bogorodicu! Hvala ti za njezinu spremnost da se potpuno preda tebi! Hvala ti za njezin Da, za njezin Fiat! Hvala ti za njezino djevičansko materinstvo. Hvala ti za plod njezine utrobe. Neka ti je naša hvala i slava. osobito u ovim dolazećim raspjevanim božićnim danima!

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

14 prosinca 2008

3. Nedjelja Došašća godina B


1. čitanje: Iz 61, 1-2a. 10-11

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovijesnikom biti ubogima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenima proglasiti slobodu i oslobođenje sužnjevima; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi il' nevjesta kad se uresi nakitom. Kao što zemlja tjera svoje klice, kao što u vrtu niče sjemenje, učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.


Psalam: Lk 1, 46-50. 53-54

Duša moja klikće u Bogu mojemu!

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje,
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Duša moja klikće u Bogu mojemu!

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Duša moja klikće u Bogu mojemu!

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:

Duša moja klikće u Bogu mojemu!2. čitanje: 1 Sol 5, 16-24

Braćo! Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.Evanđelje: Iv 1, 6-8. 19-28

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?", on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist." Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne." Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?" On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija." A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?" Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate - onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući." To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.Gospodine, Ivanovo je djelovanje bilo izazov za mnoge, a nepoznanica za one koji tvrde da su najupućeniji u Božje stvari. Zato su došli ispitati ga. Ivan im u svom odgovoru postavlja još veći izazov, iznad njihovih očekivanja. Ne samo da za sebe veli da on nije Krist, nego i navješćuje da je Krist već tu, ali da ga oni ne prepoznaju: „Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.“ Isuse, ljudi te i danas često ne prepoznaju, kao ni ljudi tadašnjeg vremena koji su iščekivali Mesiju kao moćnog vladara, koji će silom promjeniti svjetski poredak, i osloboditi ih rimske vladavine, učiniti ih vladarima svijeta. Oni nisu prepoznali da si Ti došao na svijet donijeti ljubav i novi poredak srca. I mnogi danas ne prepoznaju Te, jer ne shvaćaju da je potrebno pripraviti put za Tvoj dolazak Isuse, da je potrebno pripremiti svoje srce, ispuniti ga ljubavlju prema drugima, prema bratu čovjeku. Ivan je svjedok pun poniznosti, dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Za njega si Isuse rekao da je najveći čovjek ikad rođen od žene. Velik je upravo zato, jer je znao prepoznati zov Gospodnji i pretočiti ga u svoj svakidašnji život u poniznosti i vjernosti Bogu. Ivanov navještaj je bio riječju i svjedočanstvom svoga života. Dopustimo da nas pouči primjer njegova života, kako bi se i u nama ražarila radost zbog Kristova dolaska.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

07 prosinca 2008

2. Nedjelja Došašća godina B1. čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

"Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje."
Glas viče: "Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Nek' se povisi svaka dolina, nek' se spusti svaka gora i brežuljak. Što je neravno, nek' se poravna, strmine nek' postanu ravni. Otkrit će se tada Slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila." Na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti, Sione! Podigni snažno svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: "Evo Boga vašega!" Gle, Gospod Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada. Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice.


Psalam: 85 (84), 9ab.10-14

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu,
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat' iz zemlje,
Pravda će gledat' s nebesa.

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Gospodin će dati blagoslov i sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!


2. čitanje: 2 Pt 3, 8-14

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.


Evanđelje: Mk 1, 1-8

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Druga Nedjelja Došašća nam u svojim čitanjima stavlja poziv na obraćenje, da pripravimo put Gospodinu, Bogu svome, koji dolazi da pohodi narod svoj. Neka se u našem srcu ravnaju staze naše duše, naših misli, djela, neka se sve što je u nama dobro i sveto još više istakne, a ono grešno u nama neka se smanji, nestane. Tako će se u nama očitovati Slava Gospodnja, i ako budemo pripravili put Gospodinu, ne proslavljamo se mi nego Krist u nama. Po obećanju Njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. "Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru." poručuje nam u opisu dolaska Gospodnjeg, Sveti apostol Pavao. Ako glas Gospodnji poslušamo, imati ćemo mir, i u tom miru moći ćemo čekati spasenje naše ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti i Bog će nas obdariti blagoslovom i srećom. Sveti Ivan Krstitelj nam može biti uzor u tome, bio je preteča, pripravljao je put Gospodinu, želio je svim ljudima uputiti poziv na obraćenje, krstio ih je vodom i mnogi su u njemu prepoznali svetost života, Krist se proslavio u njemu, a ne on sam i upravo radi toga je dao takav odgovor: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim." Gospodine, molim te, obnovi i danas na nov način u našim srcima krštenje Duhom Svetim. Neka nas zahvati onaj žar Duha Svetoga da poput Svetog Ivana Krstitelja možemo i mi svojim životom navještati Radosnu vijest i ljude pozivati na obraćenje. Nisam dostojan, Gospodine, sagnuti se i odriješiti remenje na tvojoj obući, nisam dostojan, ali želim ti velikodušno ponuditi svoje biće, svoje sposobnosti, svoje srce, svoju volju da i danas ostvariš svoje Mesijansko poslanje. Trebaš mene Isuse, trebaš svakoga od nas!

NEBESA ODOZGOR ROSITE