Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

25 siječnja 2009

Od invalidskih kolica spasila me Gospa

22. 01. 2009. | 19:56
ČUDESNO OZDRAVLJENJE
'Od invalidskih kolica spasila me Gospa'
Autor Ljiljana Marić

Hodanje po stubama više joj ne predstavlja problem kao prije
Hodanje po stubama više joj ne predstavlja problem kao prije
Foto: Duško Marušić
Seko, pa ti si ravnija, ti sada bolje hodaš, nekako si drukčija – rekla je jedanaestogodišnja Anamarija Marinac svojoj dvadesetčetverogodišnjoj sestri Snježani iz Češljakovaca kraj Požege nakon što se ona u listopadu prošle godine vratila iz Međugorja.

Završila bi u kolicima
Snježana i njezin brat blizanac Zlatko rođeni su 27. siječnja 1984. prije vremena. Oboje boluju od cerebralne paralize. Za razliku od brata koji je oduvijek u invalidskim kolicima, Snježana je mogla hodati, ali uz vrlo velike teškoće. Hodala je više na prstima jer na pete nije mogla stati.

– Često mi je bilo vrlo bolno hodati, posebno po stubama. Već sam govorila da ću sigurno uskoro završiti u kolicima jer sam uvijek gledala samo kako bih nekamo sjela – prisjeća se Snježana. Međutim, umjesto kolica, kaže, dobila je poseban dar s neba – ozdravljenje. Kada je 17. listopada došla u Međugorje sa svojom starijom sestrom Josipom koja joj je trebala pomoći pri hodanju, nije ni slutila da joj više ničija pomoć neće biti potrebna.

– Nakon mise bila je molitva ozdravljenja u crkvi. Kleknula sam i raširila ruke. Vidjela sam Kraljicu mira. Nikoga nisam vidjela, učinilo mi se da smo nas dvije tu. Upitala me što želim. Nisam ništa tražila za sebe, jer uvijek se uglavnom molim za druge. Pitala me što ja želim, a ja sam joj na to odgovorila da želim da mi pomogne nositi moj križ koji je s obzirom na moju bolest jako velik i težak. Nisam tražila ozdravljenje, ali sam ga primila – s puno zahvalnosti priča Snježana o događaju za koji kaže da ga ne može riječima opisati, kao ni onaj koji se dogodio pred Gospinim kipom kada je preko nje prešla zraka s neba što su zabilježili na videosnimci.

Nakon što je izišla iz crkve, sestra ju je uhvatila za ruku kako bi joj pomogla. No, Snježana je odbila pomoć pokazujući sestri da sada bez teškoća može hodati. – Pa ti uspravno hodaš! – s čuđenjem joj je rekla sestra Josipa. Da bi se u sve to dobro uvjerila, Snježana je sa sestrom cijele noći hodala. A nakon što se vratila kući te kad je promjenu uočila najmlađa sestra, pred mamom i tatom dvadesetak je puta hodala amo-tamo po kući kako bi se i oni uvjerili u njezino ozdravljenje.

Nema bolova
– Snježana od rođenja boluje od cerebralne paralize. Povremeno je uzimala antireumatike i tablete protiv bolova. Na temelju moje subjektivne procjene ona se sada bolje kreće nego prije – kazao je Goran Todorović, Snježanin obiteljski liječnik. Ona kaže da više nema ni boli zbog koje nekada nije mogla spavati.

Izvor: Večernji list

3. Nedjelja kroz godinu - Obraćenje Sv. Pavla


1. čitanje: Jon 3, 1-5.10

Riječ Gospodinja dođe Joni: "Ustani," reče mu, "idi u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ću ti reći." Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik do Boga - tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: "Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena." Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini.


Pripjevni psalam: 25 (24), 4-5ab. 6-7bc. 8-9

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi -
radi dobrote svoje, o Gospodine!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!


2. čitanje: 1 Kor 7, 29-31

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi obličje ovoga svijeta.


Evanđelje: Mk 1, 14-20

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!" I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.Gospodine, u današnjem evanđelju nam govoriš: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!" Kraljevstvo Božje se približilo u Tebi, Isuse, i upravo zato pozivaš prve apostole. Kažeš im: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" Isuse, Ti zvanjem apostola započinješ stvaranje Crkve koja ima poslanje nastaviti Tvoju prisutnost i djelovanje na ovoj zemlji. Odabrao si učenike koji su polazna točka Crkve. Jakov, Ivan i drugi učenici su početak žive ustanove, Crkve. Evanđelje primamo iz ruku Crkve, čujemo riječ Božju zahvaljujući njenom naučavanju, u Crkvi smo sabrani slaviti Euharistiju. Euharistija je jedini čin Novoga Saveza po kojem si Isuse prisutan u bilo kojem dijelu vremena i prostora. Danas se spominjemo i obraćenja svetog Pavla, koji se prije zvao Savao, bio je progonitelj kršćana i nazočan za kamenovanja Svetog Stjepana Prvomučenika. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. Upravo je taj mladić Savao imao čudesno obraćenje i od progonitelja postao vatreni navjestitelj Radosne vijesti. U Pavlovim poslanicama, koje su postale sastavni dio Novog zavjeta, a pisao ih je pojedinim mjesnim Crkvama, odgovarajući na njihove konkretne probleme, i danas završava tjedan molitve za jedinstvo kršćana. Gospodine, pozovi još ribara ljudi, koji će potpuno biti predani, sve od dubine svoga bića, u traženju spasenja svoje braće i sestara, i odgovorno naviještati Radosnu vijest.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


18 siječnja 2009

2. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: 1 Sam 3b-10. 19

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. I Gospodin zovnu: "Samuele! Samuele!". A on odgovori: "Evo me!" I otrča k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli reče: "Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!" I on ode i leže.
I Gospodin opet zovnu: "Samuele! Samuele!" Samuel usta, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli odgovori: "Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!" Samuel još nije poznavao Gospodina i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.
I Gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" Sada Eli razumje da je Jahve zvao dječaka. Zato reče Samuelu: "Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: 'Govori, sluga tvoj sluša.'" I Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije: "Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj sluša."
Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.


Psalam: 40 (39), 2. 4ab. 7-10

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,
nego si mi uši otvorio:
paljenice ni okajnice ne tražiš.
Tada rekoh: "Evo dolazim!

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim."

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Tvoju ću pravdu naviještat' u velikom zboru,
i usta svojih zatvoriti neću,
o Gospodine, sve ti je znano.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!


2. čitanje: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.
Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!


Evanđelje: Iv 1, 35-42

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!" Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?" Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik". Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" - što znači "Petar - Stijena".


Gospodine, Ivanovi učenici upitaše te: "Učitelju - gdje stanuješ?" Bili su puni želje za Tobom i htjeli su znati gdje stanuješ. Toliko puta i mi želimo znati gdje stanuješ, tako bi te željeli susresti na jedan poseban način i biti s Tobom. Isuse, znam da si Ti sasvim blizu, Tvoj dom je svako srce koje Te želi primiti, Tvoja je kuća svaka duša koja Ti otvara vrata. Ako otvorim srce Tebi, Bože moj, i odgovorim poput Samuela: "Govori, sluga tvoj sluša. " i ja ću moći spoznati gdje stanuješ i osjetiti slinu radost što mogu biti s Tobom, što si se nastanio u mom srcu. Znam Isuse da si Ti ondje gdje su dvojica ili trojica u ljubavi sabrana u Tvoje ime.
Učitelju, povedi me, primi me kao jednog od svojih prijatelja, želim ići za Tobom, želi biti u molitvi, osjetiti Tvoj mir i sigurnost. Evo me, Isuse, povedi me!

Započinje tjedan molitve za jedinstvo kršćana

Od 18. do 25. siječnja održava se u sjevernom dijelu zemljine hemisfere tjedan molitve za jedinstvo kršćana. Započeo ga je godine 1907. Pavao Wattson, tadašnji član i službenik Episkopalne crkve u Americi, i nazvao ga "Molitvena osmina za sjedinjenje", i obavljao ga u tjednu između tadašnjega blagdana Katedre sv. Petra u Rimu i obraćenja sv. Pavla. Wattson je godine 1909. stupio u Katoličku crkvu i osnovao pokret zvan "Atonement" tj. pokret pomirenja. Umro je godine 1940. u Rimu, ali je njegova molitvena osmina koa njegov duhovni testament ostala i poslije njega. Odobrili su ga pape od Pija X. do Pavla VI. Pokret "Atonement" ima svoju središnjicu u Rimu u jednom samostanu na Janikulu. Od Wattsonova doba su se shvaćanja o radu za jedinstvo promijenila, pa je tako i Svjetska molitvena osmina poprimila nove naglaske. Najmjerodavniji nam je dokument o toj stvari Dekret o ekumenizmu II. vatikanskog sabora. On u broju 8. kaže: "Obraćenje srca i svetost života, zajedno s privatnim i javnim molitvama za jedinstvo kršćana, valja smatrati kao dušom svega ekumenskog gibanja i mogu se s pravom nazvati duhovnim ekumenizmom". Te zajedničke molitve su bez dvojbe vrlo uspješno sredstvo da izmole milost jedinstva, one su izvorno očitovanje veza kojima su katolici još povezani s rastavljenom braćom: jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam ja među njima, kaže sam Krist.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

17 siječnja 2009

Sveti Antun Opat


1. Čitanje: Heb 4

Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun. Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa - Isusa, Sina Božjega - čvrsto se držimo vjere. Ta nemamo takva Velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušavana svime, osim grijehom.

Psalam 19

Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;

prava je naredba Jahvina - srce sladi;
čista je zapovijed Jahvina - oči prosvjetljuje;

Moje ti riječi omiljele
i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.
Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!

Evanđelje: Mk 2

Isus ponovno iziđe k moru. Sve je ono mnoštvo grnulo k njemu i on ih poučavaše. Prolazeći ugleda Levija Alfejeva gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: "Pođi za mnom!" On usta i pođe za njim. Kada zatim Isus bijaše za stolom u njegovoj kući, nađoše se za stolom s njime i njegovim učenicima i mnogi carinici i grešnici. Bilo ih je uistinu mnogo. A slijedili su ga i pismoznanci farizejske sljedbe pa vidjevši da jede s grešnicima i carinicima rekoše njegovim učenicima: "Zašto jede s carinicima i grešnicima?" Čuvši to, Isus im reče: "Ne treba zdravima liječnika, nego bolesnima! Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike."


Smatra ga se ocem redovništva. Zaštitnik je uzgoja svinja i ostale stoke. Svinja, koja predočuje demone požude i proždrljivosti često prati Sv. Antuna Opata i znak je njegove pobjede nad grijehom. Sveti Antun Pustinjak (r. 356), odnosno sveti Antun Opat Pustinjak, nekoć je uživao veliku čast, a bio je zaštitnik bolesnih ljudi i bolesne stoke. Znak sveca jest križ oblika T, odnosno on se još naziva i egipatskim križem Antuna, koji, ako je posvećen, štiti od pošasti, kožnih bolesti i ujeda zmija. Sveti Antun Pustinjak od starih vremena zaštitnik je domaće stoke. Na njegov imendan u raznim krajevima Italije i Njemačke posveti se štala i stoka. Ova obredna praksa cvjetala je i u srednjovjekovnoj Ugarskoj. U vrijeme obnove vjere počela je padati u zaborav, a na južnim područjima Mađarske ponovno je obnovljena, ali vezavši se za ime sv. Antuna Padovanskog.
Gospodine, živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Upravo u primjeru svetog Antuna Opata dao si nam primjer svetosti i pokazao nam kako je on koji je bio bogat ostavio sve i pošao za tobom. Rasprodao je sve i razdijelio siromasima. Sveti Antun Opat spremno je odgovorio na Tvoj poziv: "Pođi za mnom!" Molim Te; Isuse, udijeli mi svoju milost da i ja poput svetog Antuna mogu odgovoriti na tvoj poziv, neka Tvoja riječ u mome srcu bude živa i djelotvorna, neka prodru Tvoje riječi u moju dušu i daj da se i ja čvrsto držim vjere. Amen.
O Bože, kako žeže Tvoja riječ!

11 siječnja 2009

Blagdan Krštenja Isusova


1. čitanje: Iz 55, 1-11

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti.
Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih. Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Gospodina, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu!
Nek' bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek' se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti, riječ je Gospodnja. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli. Da, kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.


Psalam: Iz 12, 2-3. 4b-6

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Hvalite Gospodina
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!


2. čitanje: 1 Iv 5, 1-9

Predragi! Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga.


Evanđelje: Mk 1, 7-11

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! "Gospodine, danas slavimo blagdan Tvoga krštenja na rijeci Jordanu, i odmah, čim si izišao iz vode, ugledao si otvorena nebesa i Duha Svetoga poput goluba gdje silazi na Tebe, a glas se zaorio s nebesa: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! " Glas iz neba govori Isuse da si ljubljeni Sin koji je Ocu omilio, da je došlo vrijeme za Tvoj mesijanski nastup, Mesije koji ne ide za vanjskim uspjesima i ovacijama, ne odbacuje moralno posrnule i moralno napukle. Ostajući otvoren za grešnike, Isuse, uprisutnjuješ Božju dobrotu prema svima ljudima. Kao što si Ti, Isuse, snagom Duha Svetoga postao i ostao skroviti Mesija, tako i mi trebamo slušati poticaje Duha Svetoga koji govori kroz riječ Božju u našoj liturgiji, zatim kroz našu savjest i događaje života. Isuse, Sine Božji, Sine Očev! Klanjam se tajni tvoje osobe, tajni tvojega Božanskog sinovstva. Klanjam se ljubavi kojom te Otac ljubi. Divna je ljubav koja u skrivenosti ljudske naravi otkriva divni odsjaj slave Očeve! Divno je čuti riječi nježnosti i ljubavi kojom Te grije srce Očevo. Ti si Božanski Sin. Zaodjenut ljudskim tijelom i ljudskom naravi ništa nisi izgubio od Božanske tajne svoje osobe. I kao Sin Marijin, kao jedan od nas, kao onaj koji je u svemu nama jednak osim u grijehu Ti si, Isuse, vječni Bog. Sin Boga Oca. Isuse, danas Ti na osobit način za sve to želim reći hvala. Hvala za Ivana Kristitelja, hvala za rijeku Jordan, hvala za krštenje i za otvoreno nebo i za znak prisutnoga Duha Svetoga. Za sve Ti hvala. Sve su to znakovi koji i danas govore. koji i danas upozoravaju. I mene je, Isuse, u času moga krštenja, zaodjenula voda koju si Ti, Isuse, posvetio u času svoga krštenja. I ja sam opran tom vodom. Molim Te, učini da u dubinama svoga bića, duboko u svom srcu neprestano čujem jeku tih riječi te ih nikad ne smetnem s uma. Molim Te, Isuse, neka mi te riječi budu ohrabrenje u časovima bolesti i slabosti! Neka me te riječi uvjeravaju da je ova zemlja ljepša jer ja postojim, da moj život ima smisla jer je po krštenju u Tebi utemeljen, da je nebo ljepše jer sam ja za nebo određen!


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

04 siječnja 2009

Bogojavljenje - Sveta tri kralja


1. čitanje: Iz 60, 1-6

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Gospodnja. A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Gospodin, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Podigni oči, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri ti nose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širit' se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi će pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donoseći zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodinje.


Psalam: 72 (71), 1-2. 7-8. 10-13

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek' puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

U danima njegovim cvjetat će pravda
mir velik - sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.


2. čitanje: Ef 3, 2-3a. 5-6

Braćo! Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po Evanđelju.


Evanđelje: Mt 2, 1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti." Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim." Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.
Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.Gospodine, danas slavimo poklon triju kraljeva, Gašpara, Melkiora i Baltazara, koji su slijedili tvoju zvijezdu. Svjetlost ih je Tvoja obasjala i k toj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku Tvoga sjaja. Oni su se pomno raspitivali u Jeruzalemu: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti." Nato ih Herod potajno poziva i kaže im: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim." Naravno, tri mudra čovjeka koji su tražili novorođenog Kralja nisu se vratili Herodu jer su u snu dobili opomenu da se ne vraćaju... Kako često tragamo za Tobom gospodine, i sretni smo kad Te pronađemo i poklonimo ti se. Težimo biti u Tvojoj blizini, osjećamo radost s kojom nas primaš, i kad ti možemo pokloniti dar. Kraljevi su Ti poklonili tri dara: tamjan pravome Bogu, zlato pravome Kralju i smirnu pravome Čovjeku, a mi trebamo pokloniti sebe u potpunosti. To je za tebe najveći dar, premda često i u nama ima Heroda, koji nisu načisto sa svojom savješću, ne vide Te od svoje oholosti i smetaš im, pa Te žele pronaći i smaknuti. Žele te odstraniti, jer znaju da su grešni i zato ne žele iskreno Tvoju blizinu, žele te izbrisati iz svog života. Gospodine, molim da Te uvijek tražimo poput triju kraljeva i da ti se uvijek klanjamo, ukloni iz naših srdaca oholost, i svako zlo, da bi čista srca mogli pokloniti najveći dar, sebe. Amen.

Klanjat će se Tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA