Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

18 siječnja 2009

2. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: 1 Sam 3b-10. 19

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. I Gospodin zovnu: "Samuele! Samuele!". A on odgovori: "Evo me!" I otrča k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli reče: "Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!" I on ode i leže.
I Gospodin opet zovnu: "Samuele! Samuele!" Samuel usta, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli odgovori: "Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!" Samuel još nije poznavao Gospodina i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.
I Gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: "Evo me! Ti si me zvao!" Sada Eli razumje da je Jahve zvao dječaka. Zato reče Samuelu: "Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: 'Govori, sluga tvoj sluša.'" I Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Jahve i stade i zovnu kao prije: "Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj sluša."
Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.


Psalam: 40 (39), 2. 4ab. 7-10

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,
nego si mi uši otvorio:
paljenice ni okajnice ne tražiš.
Tada rekoh: "Evo dolazim!

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim."

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Tvoju ću pravdu naviještat' u velikom zboru,
i usta svojih zatvoriti neću,
o Gospodine, sve ti je znano.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!


2. čitanje: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.
Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!


Evanđelje: Iv 1, 35-42

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: "Evo Jaganjca Božjega!" Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: "Što tražite?" Oni mu rekoše: "Rabbi" - što znači: "Učitelju - gdje stanuješ?" Reče im: "Dođite i vidjet ćete." Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura.
Jedan od one dvojice, koji su čuvši Ivana pošli za Isusom, bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: "Našli smo Mesiju!" - što znači "Krist - Pomazanik". Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: "Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!" - što znači "Petar - Stijena".


Gospodine, Ivanovi učenici upitaše te: "Učitelju - gdje stanuješ?" Bili su puni želje za Tobom i htjeli su znati gdje stanuješ. Toliko puta i mi želimo znati gdje stanuješ, tako bi te željeli susresti na jedan poseban način i biti s Tobom. Isuse, znam da si Ti sasvim blizu, Tvoj dom je svako srce koje Te želi primiti, Tvoja je kuća svaka duša koja Ti otvara vrata. Ako otvorim srce Tebi, Bože moj, i odgovorim poput Samuela: "Govori, sluga tvoj sluša. " i ja ću moći spoznati gdje stanuješ i osjetiti slinu radost što mogu biti s Tobom, što si se nastanio u mom srcu. Znam Isuse da si Ti ondje gdje su dvojica ili trojica u ljubavi sabrana u Tvoje ime.
Učitelju, povedi me, primi me kao jednog od svojih prijatelja, želim ići za Tobom, želi biti u molitvi, osjetiti Tvoj mir i sigurnost. Evo me, Isuse, povedi me!

Započinje tjedan molitve za jedinstvo kršćana

Od 18. do 25. siječnja održava se u sjevernom dijelu zemljine hemisfere tjedan molitve za jedinstvo kršćana. Započeo ga je godine 1907. Pavao Wattson, tadašnji član i službenik Episkopalne crkve u Americi, i nazvao ga "Molitvena osmina za sjedinjenje", i obavljao ga u tjednu između tadašnjega blagdana Katedre sv. Petra u Rimu i obraćenja sv. Pavla. Wattson je godine 1909. stupio u Katoličku crkvu i osnovao pokret zvan "Atonement" tj. pokret pomirenja. Umro je godine 1940. u Rimu, ali je njegova molitvena osmina koa njegov duhovni testament ostala i poslije njega. Odobrili su ga pape od Pija X. do Pavla VI. Pokret "Atonement" ima svoju središnjicu u Rimu u jednom samostanu na Janikulu. Od Wattsonova doba su se shvaćanja o radu za jedinstvo promijenila, pa je tako i Svjetska molitvena osmina poprimila nove naglaske. Najmjerodavniji nam je dokument o toj stvari Dekret o ekumenizmu II. vatikanskog sabora. On u broju 8. kaže: "Obraćenje srca i svetost života, zajedno s privatnim i javnim molitvama za jedinstvo kršćana, valja smatrati kao dušom svega ekumenskog gibanja i mogu se s pravom nazvati duhovnim ekumenizmom". Te zajedničke molitve su bez dvojbe vrlo uspješno sredstvo da izmole milost jedinstva, one su izvorno očitovanje veza kojima su katolici još povezani s rastavljenom braćom: jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam ja među njima, kaže sam Krist.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: