Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

04 siječnja 2009

Bogojavljenje - Sveta tri kralja


1. čitanje: Iz 60, 1-6

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Gospodnja. A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Gospodin, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Podigni oči, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri ti nose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širit' se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi će pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donoseći zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodinje.


Psalam: 72 (71), 1-2. 7-8. 10-13

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek' puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

U danima njegovim cvjetat će pravda
mir velik - sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.


2. čitanje: Ef 3, 2-3a. 5-6

Braćo! Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po Evanđelju.


Evanđelje: Mt 2, 1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti." Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim." Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu.
Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.Gospodine, danas slavimo poklon triju kraljeva, Gašpara, Melkiora i Baltazara, koji su slijedili tvoju zvijezdu. Svjetlost ih je Tvoja obasjala i k toj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku Tvoga sjaja. Oni su se pomno raspitivali u Jeruzalemu: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti." Nato ih Herod potajno poziva i kaže im: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim." Naravno, tri mudra čovjeka koji su tražili novorođenog Kralja nisu se vratili Herodu jer su u snu dobili opomenu da se ne vraćaju... Kako često tragamo za Tobom gospodine, i sretni smo kad Te pronađemo i poklonimo ti se. Težimo biti u Tvojoj blizini, osjećamo radost s kojom nas primaš, i kad ti možemo pokloniti dar. Kraljevi su Ti poklonili tri dara: tamjan pravome Bogu, zlato pravome Kralju i smirnu pravome Čovjeku, a mi trebamo pokloniti sebe u potpunosti. To je za tebe najveći dar, premda često i u nama ima Heroda, koji nisu načisto sa svojom savješću, ne vide Te od svoje oholosti i smetaš im, pa Te žele pronaći i smaknuti. Žele te odstraniti, jer znaju da su grešni i zato ne žele iskreno Tvoju blizinu, žele te izbrisati iz svog života. Gospodine, molim da Te uvijek tražimo poput triju kraljeva i da ti se uvijek klanjamo, ukloni iz naših srdaca oholost, i svako zlo, da bi čista srca mogli pokloniti najveći dar, sebe. Amen.

Klanjat će se Tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: