Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

28 prosinca 2008

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa1. čitanje: Post 15, 1-6; 21, 1-3

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju: "Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!" Abram odgovori: "Gospodine moj, Gospodine, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik." Ali mu Gospodin opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak." Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo." Abram povjerova Gospodinu, i on mu to uračuna u pravednost. Gospodin se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.


Psalam: 105 (104), 1-6. 8-9

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodinai njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!
Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

On se uvijek sjeća svojega Saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.


2. čitanje: Heb 11, 8. 11-12. 17-19

Braćo! Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj. Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti.


Evanđelje: Lk 2, 22-40 ili 2, 22. 39-40

Kad se po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem:
Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića.
Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče:
"Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga." Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!"
A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu.
Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.


Gospodine, danas slavimo blagdan Svete Obitelji, rodio si se u obitelji jer si htio prihvatiti obitelj kao temelj zajednice, u svojoj si nam Svetoj Obitelji pružio divan primjer molitve,ljubavi i vršenja Očeve volje. Danas smo nažalost svjedoci kako se obitelj želi uništiti, obezvrijediti, na razne načine u medijima izjednačavaju se razne protuprirodne istospolne "zajednice" s obitelji. Jednostavno se želi obitelj prikazati kao nešto zastarjelo, nešto što nije više moderno, spominje se često puta kako nije važan papir, ali svi ti koji tako nastupaju zaboravljaju da si upravo Ti Isuse obitelj izabrao i u obitelji si uzeo dijela našem čovještvu. Rodio si se u obitelji i obitelj si kasnije u sakramentu ženidbe uzvisio. Obitelj je sakramentalna zajednica između dvoje ljudi koje povezuje ljubav, koji slobodnom voljom ulaze u zajednicu, i postaju jedno, i obavezuju se pred Tobom da će se ljubiti i poštivati u sve dane života svoga. Isuse, tolike obitelji danas se rastavljaju, nemaju razumijevanja, molim Te blagoslovi naše obitelji, ulij u srca bračnih drugova ljubav Svete Obitelji, neka im u svemu bude Uzor Nazaretska Obitelj. Na današnji dan kad slavimo Svetu Obitelj molimo Gospodina za svoju obitelj, za sve naše obitelji, neka u njima vlada ljubav i mir, koji su spojeni jednom ljubavlju ,neka budu u duhu gorljivi i u molitvi postojani, i rječju i primjerom neka budu navjestitelji vjere, po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

MOLITVA ZA OBITELJ

Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebu i na zemlji, Oče, koji si ljubav i život, učini da svaka ljudska obitelj na zemlji, po tvome Sinu rođenom od žene i po Duhu Svetom, postane izvorom božanske ljubavi za uvijek nove naraštaje. Učini da tvoja milost vodi misli i djela roditelja, za dobro njihove obitelji i svih obitelji na svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za čovječnost i rast u istini i ljubavi! Neka ljubav osnažena milošću sakramenta ženidbe, bude jača od svake nemoći i beznađa, koje zahvaćaju naše obitelji. Na kraju te molimo za zagovor svete nazaretske obitelji, da Crkva u svim narodima na zemlji, može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji, po Kristu našem Gospodinu, koji je put, istina i život, u vijeke vjekova. Amen.

Ivan Pavao II


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: