Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

24 prosinca 2008

Božić1. čitanje: Iz 52, 7-10

Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta govoreć Sionu: "Bog tvoj kraljuje!" Čuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi kliču od radosti, jer na svoje oči vide gdje se na Sion vraća Gospodin. Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.


Psalam: 98 (97), 1-6

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Zapjevajte Gospodinu uz citaru,
uz citaru i uza zvuke harfe;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.


2. čitanje: Heb 1, 1-6

Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji "


Evanđelje: Iv 1, 1-18 ili 1, 1-5. 9-14

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!" Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.Dobrostivi Bože, u Djetetu u jaslama usred noći zasjalo je tvoje vječno svjetlo. Rasvijetli svojim nježnim svjetlom i moju tamu. Učini moje srce jaslicama za tvoga Sina i daj mi iskusiti mir koji izlazi od djeteta u jaslama i koje želi obasjati i moje srce.Gospodine, ne dolaziš kao silnik da ugasiš čovjekovu slobodu, nego kao neizrecivo nježna ljubav, u nadi da će biti slobodno uzvraćena, rasvjetljuješ svojom svjetlošću srce svakog čovjeka.
O, drago Betlehemsko Djetešce, daj da se mogu svom dušom približiti otajstvu Božića, rodi se u mom srcu, rodi se u srcima svih ljudi i unesi onaj mir koji katkada silno tražimo, a samo nam ga Ti možeš dati. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka rasvjetli naša srca, razotkrij svoju ljepotu, svoju svetost i čistoću. Probudi u našem srcu ljubav i zahvalnost za tvoju beskrajnu ljepotu, ujedini sve u ljubavi i daj nam svoj nebeski mir. Pomozi nam da Te primimo, i upoznamo, mi koji vjerujemo u Tebe, kako bi mogli vidjeti slavu koju imaš kao jedinorođenac od Oca, pun milosti i istine.

Sretan Božić želim. Neka nam Novorođeni Isus svima donese mir i svjetlo.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: