Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

25 svibnja 2008

7. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Iz 49,14-15

Sion reče: "Gospodin me ostavi, Gospod me zaboravi." "Može li žena zaboravit' svoje dojenče, ne imat' sućuti za čedo utrobe svoje? Pa kad bi koja i zaboravila, tebe ja zaboraviti neću.


Ps 62,2-3.6-7.8-9

Samo je u Bogu mir, dušo moja!

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.

Samo je u Bogu mir, dušo moja!

Samo je u Bogu mir, dušo moja,
samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje,
utvrda moja: neću se pokolebati.

Samo je u Bogu mir, dušo moja!

U Boga je spasenje moje i slava;
Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba;
pred njim srca izlijevajte:
Bog je naše utočište!

Samo je u Bogu mir, dušo moja!


2. čitanje: 1 Kor 4,1-5

Braćo! Tako, neka nas svatko smatra službenicima Kristovim i upraviteljima otajstava Božjih. A od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud; a ni ja sam sebe ne sudim. Doista, ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan: moj je sudac Gospodin. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe Gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srdaca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga.


Evanđelje: Mt 6,24-34

"Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu." "Zato vam kažem: Ne budite zabrinuti za život svoj: što ćete jesti, što ćete piti; ni za tijelo svoje: u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odijela?" "Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odijelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske ljiljane, kako rastu! Ne muče se niti predu. A kažem vam: ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest a sutra se u peć baca, Bog tako odijeva, neće li još više vas, malovjerni?" "Nemojte dakle zabrinuto govoriti: 'Što ćemo jesti?' ili: 'Što ćemo piti?' ili: 'U što ćemo se obući?' Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova."


Gospodine, u današnjem evanđelju nam govoriš kako nitko ne može služiti dva gospodara, ili će jednoga ljubiti, i uz njega prijanjati, a drugoga mrziti, odnosno prezirati. Gospodine, pitam se često puta, da li ja Tebe ljubim i prijanjam uz Tvoje zapovijedi, i služim ti, ili radije služim ovozemaljskim stvarima. Stavljam li svoje pouzdanje u ono što je raspadljivo ili neraspadljivo, prolazno ili vječno? Ako svoj život ne gradim zajedno s Bogom, uvijek ću biti rastrgan između njega i svijeta i nikada neću naći svoj mir i utjehu. Samo je u Bogu mir dušo moja, kaže psalmist. Često puta sam slab, ovozemaljske stvari me udalje od Tvoje ljubavi, ta životna trka u kojoj je stalna briga za ovozemaljski život, briga oko hrane, pića i odijela, oko materijalnih dobara koje posjedujem. Isuse govoriš nam u prispodobama, da nam posvijestiš i lakše te razumijemo, kako ptice nebeske ne siju, ne žanju, a isto ih hrani Otac nebeski. I ljiljani poljski, zaodjenuti rukom Oca svevišnjega su zaodjenuti bolje nego Salomon u svoj svojoj slavi, i bilo kojeg od ovozemnih moćnika. Gospodine, daj da shvatim što mi želiš reći, daj mi milost da tražim Kraljevstvo Tvoje na nebesima, i ostalo će mi se nadodati. Znam Gospodine, da je danas jako teško živjeti, kad je sve podređeno materijalnom, molim te da zbog materijalnog ne izgubim svoju ljudskost, ljubav prema bratu čovjeku, poštenje, i da ne gledam kako i koliko ću zaraditi, nego da uvijek vidim brata čovjeka, da mi on bude ispred materijalnog, osobito potrebitog i u nevolji, da znam pomoći, da znam ljubiti, kao što nas Ti ljubiš, i ne zaboravljaš nijednog od nas. Molim za milost da zaboravim na sve svoje brige, da budem otvoren onome što Bog od mene traži, da se prepustim vodstvu Stvoritelja koji me voli. Kada osjetim toplinu sunca na licu, svjestan sam Tvoje prisutnosti u ovome svijetu. Vjerujem li da Bog zna što je najbolje za mene?

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

22 svibnja 2008

TIJELOVO - SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE


1. čitanje : Pnz 8,2-3.14-16

Mojsije reče narodu: "Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih četrdeset godina da te ponizi, iskuša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi njegove ili nećeš. Ponižavao te i glađu morio, a onda te hranio manom - za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci - da ti pokaže kako čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih. I nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva; koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i štipavaca, suhim i bezvodnim krajem; koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; koji te u pustinji hranio manom,


Ps 147,12-15.19-20

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina,
hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.


Besjedu svoju šalje na zemlju,
brzo trči riječ njegova.
Kao vunu snijeg razbacuje,
prosipa mraz poput pepela.

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Riječ svoju on objavi Jakovu,
odluke svoje i zakone Izraelu.
Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!

Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.


2. čitanje: 1 Kor 10,16-17

Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo nije li zajedništvo krvi Kristove? Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova? Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.


Evanđelje : Iv 6,51-58

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta." Židovi se nato među sobom prepirahu: "Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?" Reče im stoga Isus: "Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi! Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan. Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko. Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe. Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke."


Gospodine, danas slavimo blagdan Tvog Tijela i Krvi, te se prisjećamo kako si rekao: "Ja sam kruh živi koji je s neba sišao. Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje - za život svijeta." Gospodine, vjerujem da si ti kruh života, u ovom Otajstvu ostavio si nam trajnu povezanost s tobom, molim te daj da što više blagujem Tvoje Tijelo i pijem Tvoju Krv, u Euharistijskom Otajstvu, kako bih imao života u sebi, i živio po Tvojim zapovijedima. Gospodine, naši oci jedoše manu u pustinji i pomriješe, ponižavao si ih i morio glađu, da im pokažeš kako čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi o svemu što izlazi iz usta Gospodnjih. Isuse, budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi, daj da budemo svi dionici jednoga kruha.

Lauda Sion Salvatorem (Sequentia, Corpus Domini) - Hvali, Sion, Spasitelja

Hvali, Sion, Spasitelja,

Vođu svog i Učitelja

Pjesmama i popijevkom.

Uzdiži ga iznad svega,

Nećeš preveć hvalit njega

Niti kojom pohvalom.

Slava evo velika je:

Živi kruh što život daje

Častit nam je ovaj dan.

Kruh što bî kod svetog stola

Među dvanaest apostola

Podijeljen i blagovan.

Pojmo punom, jasnom riječi,

Neka milo klikće, ječi

Srdaca nam skladan glas.

Blagdan slavi svetkujemo,

Ustanovu spominjemo

Gozbe što je dade Spas.

Novog Kralja stol je ovo,

Na njem evo Janje novo,

Starom Vazmu dođe kraj.

Nesta slika toga trena,

Ispred zbilje minu sjena,

Tminu progna sunčev sjaj.

Što sam stvori ono veče,

Krist to isto tvorit reče,

Dovijeka na spomen svoj.

Poučeni kako treba

Prinosimo dare neba

U žrtvi spasonosnoj.

Nauke nam svete glase:

Kruh u tijelo pretvara se,

Vino u krv Gospodnju.

Ne shvaćamo, ne gledamo,

Al' po jakoj vjeri znamo

Što van reda biva tu.

U dva lika tu se daje

Silne stvari kojima je

Tek vanjština razlikom.

Tijelo hrana, krv je piće,

Kristovo je ipak biće

Sve pod svakom prilikom.

Kad ga primiš, nije dio,

Nije kriška nego cio

Ljudima se predaje.

Jeo jedan, jelo trista,

Svaki prima svega Krista,

Nit ga jelom nestaje.

Dobar, opak, blaguju ga,

Kob je ipak svakom druga:

Život ili smrtni mrak.

Smrt je zlima, dobrim žiće,

Gledaj: isti kruh i piće,

Plod toliko nejednak.

Kad je tajna razlomljena,

Znaj da čest joj odijeljena

Ko cjelina vrijedi njena

Jer u svakoj sav je dar.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

18 svibnja 2008

Presveto TrojstvoSLAVA BOGU OCU, SLAVA BOGU SINU, SLAVA BOGU DUHU SVETOM!


1. čitanje: Izl 34,4-6.8-934 4

Mojsije okleše dvije kamene ploče kao i prijašnje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Jahve naredio. Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: "Jahve!" Jahve prođe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!"


Psalam: Dn 3,52-563 52

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje,
hvaljen i slavljen dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!


2. čitanje: 2 Kor 13,11-13

Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!


Evanđelje. Iv 3,16-18

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.


Danas je svetkovina Presvetog Trojstva, kad nam Isuse otkrivaš da Bog nije osamljenik, da je Bog u zajedništvu ljubavi, između Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako vjerujemo u jednoga Boga u kojem su tri Božanske osobe, i ovo zajedništvo ljubavi, ovu tajnu, zovemo jednim imenom Presveto Trojstvo. Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Time obnavljamo svoje krštenje jer smo po tvojoj zapovijedi Gospodine, tako kršteni i krstom posvećeni Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U evanđelju sv. Mateja Gospodine, na dan svog uzašašća daješ učenicima posljednju zapovijed: "Idite po svem svijetu. Sve narode učinite mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (Mt 28,19-20). Vjerujem u Presveto trojstvo i zato smijem moliti

APOSTOLSKO VJEROVANJE:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela,
život vječni. Amen.

Nalazimo se još u Marijinom mjesecu, a Marija je puna Duha Svetoga, zato poslušajte ovu predivnu pjesmu.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


10 svibnja 2008

Gospa Trsatska


1. čitanje: Dj 28,16-20.30-31

A kad uđosmo u Rim, Pavlu su dopustili stanovati zasebno, zajedno s vojnikom koji ga je čuvao. Nakon tri dana sazva on židovske prvake. Kad se sabraše, reče im: "Ja, braćo, ne učinih ništa protiv naroda ni običaja otačkih, a ipak me okovana u Jeruzalemu predadoše u ruke Rimljana. Oni me nakon istrage htjedoše pustiti jer nije na meni bilo ništa čime bih bio zaslužio smrt. Kako se Židovi tome opriješe, bio sam prisiljen prizvati se na cara; ne dakle stoga što bih imao bilo za što tužiti svoj narod. S toga dakle razloga zamolih vidjeti vas i obratiti vam se jer zbog nade Izraelove nosim ove verige." Pavao osta pune dvije godine u svom unajmljenom stanu gdje je primao sve koji su dolazili k njemu, propovijedao kraljevstvo Božje i naučavao o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano.


Ps 11,4.5.7

Jahve je u svom svetom Hramu,
na nebeskom sjedi prijestolju.
Oči njegove motre,
vjeđama proniče sinove ljudske.

Jahve proniče pravedna i nepravedna,
iz dna duše mrzi silnika.
Pravedan je Jahve i pravednost ljubi,
čestiti će gledat' lice njegovo.


Evanđelje: Iv 21,20-25

Petar se okrene i opazi da ga slijedi onaj učenik kojega je Isus ljubio i koji se za večere bijaše privio Isusu uz prsa i upitao ga: "Gospodine, tko će te to izdati?" Vidjevši ga, Petar kaže Isusu: "Gospodine, a što s ovim?" Odgovori mu Isus: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga? Ti idi za mnom!" Stoga se pronese među braćom glas da onaj učenik neće umrijeti. No Isus mu nije rekao: "Neće umrijeti", nego: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, što je tebi do toga?" Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo. A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.Danas slavimo blagdan Gospe Trsatske, stavio sam ovaj tekst koji nam o Gospinom svetištu na Trsatu može puno više toga reći, a napisao ga je fra Emanuel Hoško.

Uz 640. godina slike Gospe Trsatske

Milosna, čudotvorna i sveta slika

Na slici je lik Marije dojiteljice, poznate kao Majka Božja Trsatska ili Gospa Trsatska, dok je crkveni dokumenti posljednjih stoljeća nazivaju Majka milosti

Na slici je lik Marije dojiteljice, poznate kao Majka Božja Trsatska ili Gospa Trsatska, dok je crkveni dokumenti posljednjih stoljeća nazivaju Majka milosti

U svetištu Majke Božje na Trsatu hodočasnici se trajno izmjenjuju u svojim mislima i osjećajima pred likom Gospe Trsatske koji stoji na glavnom oltaru svetišta. To je lik Marije dojiteljice, a među vjernicima je poznata kao Majka Božja Trsatska ili Gospa Trsatska, dok je crkveni dokumenti posljednjih stoljeća nazivaju Majka milosti. To je lik mlade majke koja doji Isusa, a njezin se pogled susreće s pogledom promatrača. Svakako, nitko se ne otima dojmu što ga ostavlja lik Gospe Trsatske. Taj dojam je snažan i prisan, otvara vrata govoru duše, molitvi, a zatim prerasta u uspomenu koju se ne zaboravlja. Osobni kontakt »oči u oči« nije ostvaren samo pogledom Marijinih očiju uperenih u promatrača što ga je postigao slikar trsatske Marije nego se ostvaruje i mnogim zabilježenim i nezabilježenim uslišanjima zbog kojih trsatski Marijin dom još uvijek živi.

Takav odnos kršćana prema liku Gospe Trsatske traje već 640 godina, premda je nastanak slike vezan uz legendu, a počeci njezina štovanja na Trsatu utonuli su u predaju. Povijest još uvijek nije u stanju reći konačnu riječ o nastanku slike ni o počecima njezina štovanja.

Ono što nije pitanje jest činjenica da ta slika uživa stoljetno štovanje i da je isto tako stoljetna milosna učinkovitost tog štovanja jer se očituje u sve učestalijim uslišanim obraćanjima za pomoć Majci Božjoj u nevoljama i bolestima i brojnim znakovima zahvalnosti onih koji su uslišani u svojim prošnjama. Slika Gospe Trsatske je, naime, milosna, čudotvorna i sveta slika.

Delegat Urbana V. Bonifacije iz Napulja

O podrijetlu slike Gospe Trsatske i vremenu kad je našla mjesto na Trsatu prvi piše povjesničar trsatskog svetišta Franjo Glavinić u svom djelu »Historia Tersatana« pozivajući se na tada već spaljene »Medvedgradske uspomene« i tvrdi da je ondje bilo zapisano kako je i ta slika jedna od onih koje valja pripisati sv. Luki, autoru mnogih Bogorodičinih slika. Naravno, isticanje sv. Luke kao autora slike oslanja se na neprovjerljivu sveopću kršćansku predaju. Glavinić naglašava da je sliku poslao na Trsat papa Urban V. jer je on 1362. posjetio loretsko svetište i »dobro se obavijestio o događajima« u prijenosu Svete kuće iz Nazareta »pa je odlučio počastiti spomenuto mjesto na Trsatu i probuditi pobožnost ilirskog naroda te odanost prema Slavnoj Djevici time što je iz Rima po ocu Bonifaciju iz Napulja, apostolskom propovjedniku, poslao sliku spomenute Djevice, djelo sv. Luke«.

O samoj Gospinoj slici Glavinić ne piše mnogo. Naznačio je opće oznake te slike riječima: »Slika je izrađena na cedrovoj dasci; visoka je dvije stope i jedan palac, a široka tri stope i dva palca svojim dodacima.« K tome još bilježi da je u njegovo vrijeme početkom 17. st. slika čudotvorna. Spominje da je podije1jena na tri polja. Na središnjem je lik Bogorodice s djetetom Isusom na desnoj podlaktici. Na desnom polju triptiha je u gornjem dijelu prikazano navještenje Mariji po Gabrijelu, a u donjem je sv. Bartol između dva đakona; svi stoje. Na lijevom polju je u gornjem dijelu prikazan Isus na križu; podno križa su Marija i Ivan apostol, a u donjem dijelu polja su tri svetačka lika; prepoznatljivi su apostoli sv. Petar i sv. Pavao.

Krunidba Gospe Trsatske

Početkom 18. st. Riječanin Petar Francetić je dva desetljeća vodio trsatsko svetište. U to vrijeme trsatsku Gospinu sliku Hrvatski sabor naziva »čudotvornom slikom Trsatske Gospe«. Zašto se je Hrvatski sabor bavio slikom Gospe Trsatske? Jasno je to iz njegova zaključka koji glasi: »Rijetku je slavu i čast namijenila Sveta rimska Stolica čudotvornoj slici Trsatske Gospe. Poslat će iz Rima dvije zlatne krune kojima će se ovjenčati Gospa i maleni Isus u njezinim rukama. Krunidbu će s velikim svečanostima obaviti jedan kardinal. Sadašnji velečasni otac gvardijan, jer je to sveto mjesto u vlasti Kraljevine Hrvatske, vrlo učtivo i posebno poziva slavne staleže i redove, i to za početak rujna ove godine, na jednu svečanost kod koje će se rijetkim i osobitim krunama - koje je poslala njegova Svetost Vrhovni Svećenik - ovjenčati slika velike i čudotvorne Majke preblažene djevice Marije i malog Isusa. Kod te svečanosti proglasit će se isto sveto mjesto čudotvornim i čudesnim. Dok se nadamo da će časni Kaptol zagrebački odrediti nekog iz svoje sredine, šaljemo onamo od gospode staleža spomenutog gospodina iz Kaptola te velemožnog gospodina baruna Mihaela Androku mlađeg s plemenitim Nikolom Salijem koji će kao izaslanici biti službeno kod svečanosti u ime slavne Kraljevine. Podrobniju će uputu primiti kod slijedećeg zasjedanja Sabora.«

Zaključak Hrvatskog sabora bio je zapravo odgovor na pismo trsatskog gvardijana kojim je bio zatražio sudjelovanje predstavnika Sabora na svečanosti krunidbe lika Gospe Trsatske. Francetić je smatrao da je pravi čas kako će povećati vjersko značenje trsatskog prošteništa i njegovu privlačivost. Stoga se odlučio za krunidbu slike Gospe Trsatske. U biskupu talijanskog grada Verone kardinalu Franji Barbarigu našao je zagovornika svoga nauma i posrednika kod Kaptola bazilike sv. Petra u Rimu koji je dodijelio iz zaklade kneza Aleksandra Sforze dvije krune za krunidbu Marijina i Isusova lika na slici Trsatske Gospe. Poziv na krunidbu lika Gospe Trsatske Francetić je upravio i carskom dvoru u Beču, a nakon što je Hrvatski sabor preuzeo pokroviteljstvo nad tim činom, uputio je poziv na namjeravanu svečanost svim biskupima i redovničkim poglavarima u Hrvatskoj, Sloveniji i nekim biskupima gdje se te zemlje susreću s Italijom. Obavijestio je i župnike, ostale svećenike i redovnike s molbom da povedu kršćanski narod na Trsat. Organizirao je i svečanu trodnevnicu uoči tog događaja koja je započela 7. rujna 1715.

Prvog se dana okupilo oko trideset tisuća hodočasnika. Sabrali su se Hrvati, Slovenci i Talijani pa su propovjednici govorili na ta tri jezika. Za toliki broj ljudi crkva je bila premalena pa se narod okupio na negdašnjem trsatskom groblju uz svetište. Prvog je dana sliku Gospe Trsatske okrunio pomoćni pićanski biskup Juraj Franjo Marotti, veliki poklonik i povjesnik trsatskog svetišta. U procesiji prije krunidbe Petar Francetić sam je nosio krune. Na drugi dan proslave nosila je tek okrunjenu sliku velika procesija kroz grad Rijeku. Riječani su, predvođeni gradskom upravom, iskazivali slici čast po ulicama i u svim riječkim crkvama. Treći je dan proslava krunidbe završila opet masovnim okupljanjem na Trsatu.

Bila je to prva krunidba jedne Gospine slike izvan Italije. Dvije godine kasnije okrunjene su čudotvorne slike u Čenstohovi u Poljskoj i na Svetoj gori u Sloveniji.

Francetić je uspio proširiti i liturgijsko štovanje Trsatske Gospe izvan samog prošteništa. Prethodno je zadobio pristanak svećenika grada Senja i suglasnost svih franjevaca u zapadnom dijelu Hrvatske da se 10. svibnja slavi kao blagdan Gospe Trsatske. Uputio je nakon toga molbu u Rim i zadobio pristanak Zbora za vjerske obrede kojim se dopušta da svjetovni i redovnički kler Senjske biskupije i svi franjevci Hrvatsko-slovenske pokrajine sv. Križa mogu moliti božanski časoslov i služiti misu »Svete kućice loretske«. Dopuštenje je dano 7. rujna 1709. od Zbora za vjerske obrede, a 23. rujna iste godine dopuštenje je potkrijepio papa Klement XI (1700-1721). Od tog vremena Gospa Trsatska ima svoj blagdan: slavi se 10. svibnja svake godine.

Glas Koncila, Broj 32-33 (1729-1730), VELIKA GOSPA, 2007.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

04 svibnja 2008

7. Vazmena Nedjela - U svijetu, ne od svijeta


1. čitanje: Dj 1,12-14

Onda se vratiše u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotni hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev - 14svi oni bijahu jednodušno postojani u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.


Ps 27,1.4.7-8

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.


Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.


Za jedno molim Gospodina,
samo to ja tražim:
da živim u Domu Gospodnjem
sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju
i Dom njegov gledam.

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.


Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori:
"Traži lice njegovo!"

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.


2. čitanje: 1 Pt 4,13-16

Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena.Evanđelje: Iv 17,1-11

To Isus doreče, a onda podiže oči k nebu i progovori: "Oče, došao je čas: proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao - Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji dovršivši djelo koje si mi dao izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod sebe onom slavom koju imadoh kod tebe prije negoli je svijeta bilo. Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.


Oče, zahvaljujem Ti što proslavi Sina svoga, što si nam u Njemu iskazao svoju nesebičnu ljubav, i On proslavi Tebe ispunivši Tvoju svetu volju, da ne propadne ni jedan, već da imaju život vječni, u izobilju da ga imaju. Isuse, hvala Ti što moliš za nas koji smo Tvoju riječ sačuvali, mi koji spoznasmo da si izišao od Oca i da Te Otac šalje. Isuse, Ti i Otac jedno ste, Ti si u ocu i Otac u tebi, daj da i mi budemo jedno u zajedništvu s Tobom. Molim Te, Isuse, da nas i dalje sačuvaš u svom imenu, daj nam Duha Svetoga, obogati nas, ojačaj i ispuni svojim mirom i sigurnošću, daj nam plodove Duha: radost, mir, ljubaznost, dobrotu, blagost, strpljivost, ljubav i duševnost, jer su to plodovi za novi svijet. Isuse, daj da budemo u svijetu, ali ne od svijeta, daj da Te preko nas drugi upoznaju.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA