Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

18 svibnja 2008

Presveto TrojstvoSLAVA BOGU OCU, SLAVA BOGU SINU, SLAVA BOGU DUHU SVETOM!


1. čitanje: Izl 34,4-6.8-934 4

Mojsije okleše dvije kamene ploče kao i prijašnje; rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Jahve naredio. Jahve se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva Ime: "Jahve!" Jahve prođe ispred njega te se javi: "Jahve! Jahve! Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću, Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: "Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, o Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!"


Psalam: Dn 3,52-563 52

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine, Bože otaca naših,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje,
hvaljen i slavljen dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju kraljevstva svoga,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane i sjediš nad kerubima,
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Hvaljen i slavljen dovijeka!


2. čitanje: 2 Kor 13,11-13

Uostalom, braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!


Evanđelje. Iv 3,16-18

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.


Danas je svetkovina Presvetog Trojstva, kad nam Isuse otkrivaš da Bog nije osamljenik, da je Bog u zajedništvu ljubavi, između Oca i Sina i Duha Svetoga. Tako vjerujemo u jednoga Boga u kojem su tri Božanske osobe, i ovo zajedništvo ljubavi, ovu tajnu, zovemo jednim imenom Presveto Trojstvo. Svoju vjeru u Presveto Trojstvo izražavamo kad god se križamo znakom križa i ispovijedamo: "U ime Oca i Sina i Duha Svetoga." Time obnavljamo svoje krštenje jer smo po tvojoj zapovijedi Gospodine, tako kršteni i krstom posvećeni Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. U evanđelju sv. Mateja Gospodine, na dan svog uzašašća daješ učenicima posljednju zapovijed: "Idite po svem svijetu. Sve narode učinite mojim učenicima. Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga" (Mt 28,19-20). Vjerujem u Presveto trojstvo i zato smijem moliti

APOSTOLSKO VJEROVANJE:

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega,
Stvoritelja neba i zemlje.
I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom,
rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao;
treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa,
sjedi o desnu Boga Oca svemogućega;
odonud će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga,
svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih,
oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela,
život vječni. Amen.

Nalazimo se još u Marijinom mjesecu, a Marija je puna Duha Svetoga, zato poslušajte ovu predivnu pjesmu.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nema komentara: