Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

24 svibnja 2009

7. Vazmena nedjelja - blagdan Marije Pomoćnice

1. čitanje: Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26

U one dane ustade Petar među braćom - a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša - i reče: "Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi! Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus - počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas - treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća. I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: "Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto." Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.Psalam: 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i ne zaboravi dobročinstva njegova!

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje,
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!


2. čitanje: 1 Iv 4, 11-16

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedoeimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.


Evanđelje: Iv 17, 11b-19

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: "Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.Gospodine, danas nam u svojoj Velikosvećenićkoj molitvi koju izgovaraš Ocu na kraju posljednje večere kod koje si najavio svoju skoru smrt, moliš za učenike da budu u svijetu, ali ne od svijeta, kao oni što se ravnaju isključivo po svjetovnim kriterijima.. Želiš ih posvetiti i kažeš: "I za njih posvećujem samoga se da i oni budu posvećeni u istini". Isuse, posvećuje samoga sebe za učenike da i oni budu posvećeni u istini, svjesno polaziš u nasilnu smrt kao žrtveni dar Bogu i ljudima i moliš da po toj smrti Bog posveti učenike.Učenici će tako postajati i ostati drugačiji, ne svjetovni, ako budu živjeli objavu koju naviještaju. Učenici nisu od svijeta kao što ni Ti, Isuse nisi bio od svijeta, i to u molitvi zahvalno ističeš, ali i ostavljaš u nasljedovanje svojim učenicima i kasnijim vjernicima. Gospodine, u mesijanskom djelovanju nisi se vladao prema svjetovnim kriterijima, nisi išao samo za uspjesima i odobravanjem, nisi se dodvoravao bogatim i moćnim, nisi zaobilazio bolesne i neznatne. Želiš da takvi budu i Tvoji sljedbenici.Po riječi koju si im donio učenici produbljuju odnos s Bogom i tako se posvećuju. Tako posvećene, šalješ ih u svijet da nastavljaju Tvoje poslanje. Na temelju ovog odlomka iz evanđelja tražimo svaki za sebe i za cijelu Crkvu svjetlo i snagu da budemo u svijetu ali ne od svijeta.

Danas je ujedno i blagdan Marije pomoćnice, ovaj blagdan se inače slavi na poseban način kod Salezijanaca, na poseban način Mariju kao pomoćnicu štovao je Ivan Don Bosco, koji je i sastavio ovu molitvu Mariji:

MOLITVA SVETOG IVANA DON BOSCA MARIJI POMOĆNICI
MARIJO, MOGUĆA DJEVICE , TI VELIKA I SLAVNA OBRANO CRKVE , TI OSOBITA POMOĆNICE KRŠĆANA , TI KOJA OBRAĆAŠ NEPRIJATELJA , TI KOJA UKLANJAŠ KRIVOVJERJA, TI NAS PRATI SVOJOM MAJČINSKOM ZAŠTITOM , PRITECI NAM U NAŠIM POTREBAMA A U SLAVU OČEVA KRALJEVSTVA. PO KRISTU GOSPODINU NAŠEMU. AMEN.

Dopusti Majci Božjoj punu slobodu da se nama služi na slavu svojega Sina. Ispruži svoju ruku i čvrsto je stavi u Marijinu ruku!

21 svibnja 2009

Uzašašće Gospodinovo (Spasovo)1. čitanje: Dj 1

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju Obećanje Očevo "koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim." Nato ga sabrani upitaše: "Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?" On im odgovori: "Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje." Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: "Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo."Psalam 47

Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje.

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Jahve je to - svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Jahve uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje.

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje.2. čitanje: Ef 4

Zaklinjem vas dakle ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh - kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima! A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima. Ono "uzađe" - što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni. On i "dade" jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove:Evanđelje: Mk 16

I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro." I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
Blagdan Uzašašća nas poziva da i mi uziđemo Bogu. Poziva nas: "Gore srca!", "Izdigni se!" Otajstva Kristova života, otajstva su i našeg života. On uzlazi na nebo, i mi smo pozvani uzići na nebo. Zemlja nije dom. Ovdje smo neprilagođeni, "kao da smo s neba pali".
Nebo nije prostor, već stanje življenja s Kristom. Pozvani smo već ovdje stvarati nebo. Biti kao stablo koje živi na zemlji ali s korijenjem u nebu. Ukorijeniti se u Kristu, zaodjenuti se njime, obući se u Silu odozgor.
Pozvani smo biti nebo jedni drugima. Čuo sam zaljubljeni momak kaže: "Kad vidim njene oči, kao da vidim dva Tiha Atlanska oceana."
K nebu se dolazi oslobađajući se zakona zemlje, njenih tereta. Anđeli imaju krila jer su slobodni od svega. Raketa da bi se oslobodila zemljine gravitacije treba potrošiti nekoliko tona goriva.
K nebu se ne može uspeti doli sa zemlje. Onaj tko lebdi u zraku, najprije treba pasti na zemlju – i odatle započeti uspon. Krist je uzdignut sa Maslinske gore, mjesta svog poniženja. I naša su uzdignuća sa mjesta naših poniženja.
Ipak, Krist je taj koji nas uzdiže. On je kao magnet koji za sobom povlači čavliće. Kristom zahvaćeni druge zahvaćaju. Uzlazimo zajedno, jedni druge povlačeći – u nebo koje je punina zajedništva.


Danas je posebno svečano u mojoj župi na Mejašima, župi sv. Spasa, ovo je starija slika crkve svetog Liberana i pastoralnog centra u izgradnji. Crkva i pastoralni centar izgrađeni su donacijom župe Paderborn u Njemačkoj i prilozima građana.

03 svibnja 2009

4. Vazmena - Nedjelja Dobrog Pastira


1. čitanje: Dj 4,8-12:

Onda Petar pun Duha Svetoga reče: "Glavari narodni i starješine! Zar mi danas odgovaramo zbog dobra djela učinjena bolesnu čovjeku? Po kome je ovaj spašen? Neka bude znano svima vama i svemu narodu Izraelovu: po imenu Isusa Krista Nazarećanina, kojega ste vi raspeli, a kojega Bog uskrisi od mrtvih! Po njemu ovaj stoji pred vama zdrav! On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni.
I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti."


Psalam: 118,1.8-9.21-23.26.28.29:

Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.

Aleluja!
Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!
Bolje se Jahvi uteći
nego se uzdat' u čovjeka.
Bolje se Jahvi uteći
nego se uzdat' u mogućnike.

Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.

Zahvalit ću ti što si me uslišio
i moj postao spasitelj.
Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Jahvino je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!

Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.

Blagoslovljen koji dolazi u imenu Jahvinu!
Blagoslivljamo vas iz Doma Jahvina!
Zahvaljujte Jahvi jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!

Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.


2. čitanje: 1Iv 3,1-2:

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. 2Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest.


Evanđelje: Iv 10,11-18:

"Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik - koji nije pastir i nije vlasnik ovaca - kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, a vuk ih grabi i razgoni: najamnik je i nije mu do ovaca. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje i mene poznaju moje, kao što mene poznaje Otac i ja poznajem Oca i život svoj polažem za ovce. Imam i drugih ovaca, koje nisu iz ovog ovčinjaka. I njih treba da dovedem i glas će moj čuti i bit će jedno stado, jedan pastir. Zbog toga me i ljubi Otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ja ga sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Tu zapovijed primih od Oca svoga."Predivan tekst o današnjem blagdanu preuzeo sam s stranice Katolici na internetu:

Četvrta uskrsna nedjelja - nedjelja Dobrog Pastira u Crkvi je posebno posvećena molitvi i razmišljanju o duhovnim zvanjima.
Na prvi pogled možda neobično. Zašto baš povezivati Dobrog Pastira i duhovno zvanje? Mogao se izabrati i bilo koji drugi dan, možda neki malo bliži suvremenom čovjeku … Pa ipak...
Ako zastanemo na trenutak i razmislimo razlozi počinju nicati pred nama...
Dobri Pastir - jer Isus poznaje i poziva svaku ovcu po imenu, svakome od nas upućuje poziv, bez obzira kakav on bio, drugačijim riječima, na drugi način, s drugačijim poslanjem...
Dobri Pastir - jer među ljudima bira one koji će u Njegovo ime biti pastiri - koji će više primiti, ali će se od njih više i tražiti, oni koji će nositi teška bremena odgovornosti za druge, ali i radost povjerenja koje im je iskazano, oni kojima će uvijek biti stalo, koji će uvijek htjeti, koji će ići naprijed ne pitajući za cijenu...
Dobri Pastir - onaj koji je tražio izgubljenu ovcu, ma kako daleko ona odlutala i ma kako malo ona zaslužila to traženje...
Dobri Pastir treba ljude koje čini pastirima kako bi tražili izgubljene po bespućima svijeta... s.

Berislava Grabovac

MOLITVA ZA DOBRE SVEĆENIKE

Gospodine, žetva je velika. Mnogi i dobri radnici su potrebni. Zato te molim:

Probudi u mnogim mladićima svetu želju za svećeništvom i redovništvom.

Daj svima, koje si poznavao da se ne umore, da ne smalaksaju.

Budi im svjetlo na putu prema Božanskom pozivu.

Daj radnicima u Tvome polju, u Tvojoj njivi, veliku vjeru, postojano ufanje i neograničenu ljubav.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA