Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

24 svibnja 2009

7. Vazmena nedjelja - blagdan Marije Pomoćnice

1. čitanje: Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26

U one dane ustade Petar među braćom - a bijaše sakupljenog naroda oko sto i dvadeset duša - i reče: "Braćo! Trebalo je da se ispuni Pismo što ga na usta Davidova proreče Duh Sveti o Judi koji bijaše vođa onih što uhvatiše Isusa. A Juda se ubrajao među nas i imao udio u ovoj službi. Pisano je doista u Knjizi psalama: Njegovo nadgledništvo nek dobije drugi! Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus - počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzet od nas - treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća. I postaviše dvojicu: Josipa koji se zvao Barsaba a prozvao se Just, i Matiju. Onda se pomoliše: "Ti, Gospodine, poznavaoče svih srdaca, pokaži koga si od ove dvojice izabrao da primi mjesto ove apostolske službe kojoj se iznevjeri Juda da ode na svoje mjesto." Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju; tako bi pribrojen jedanaestorici apostola.Psalam: 103 (102), 1-2. 11-12. 19-20ab

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja,
i ne zaboravi dobročinstva njegova!

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Jer kako je nebo visoko nad zemljom,
dobrota je njegova s onima koji ga se boje.
Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje,
i kraljevska vlast svemir mu obuhvaća.
Blagoslivljajte Gospodina, svi anđeli njegovi,
vi jaki u sili, što izvršujete naredbe njegove.

Gospodin u nebu postavi prijestolje svoje!


2. čitanje: 1 Iv 4, 11-16

Ljubljeni, ako je Bog tako ljubio nas, i mi smo dužni ljubiti jedni druge. Boga nitko nikada ne vidje. Ako ljubimo jedni druge, Bog ostaje u nama, i ljubav je njegova u nama savršena. Po ovom znamo da ostajemo u njemu i on u nama: od Duha nam je svoga dao. I mi smo vidjeli i svjedoeimo da je Otac poslao Sina kao Spasitelja svijeta. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Bog je ljubav i tko ostaje u ljubavi, u Bogu ostaje, i Bog u njemu.


Evanđelje: Iv 17, 11b-19

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se: "Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.Gospodine, danas nam u svojoj Velikosvećenićkoj molitvi koju izgovaraš Ocu na kraju posljednje večere kod koje si najavio svoju skoru smrt, moliš za učenike da budu u svijetu, ali ne od svijeta, kao oni što se ravnaju isključivo po svjetovnim kriterijima.. Želiš ih posvetiti i kažeš: "I za njih posvećujem samoga se da i oni budu posvećeni u istini". Isuse, posvećuje samoga sebe za učenike da i oni budu posvećeni u istini, svjesno polaziš u nasilnu smrt kao žrtveni dar Bogu i ljudima i moliš da po toj smrti Bog posveti učenike.Učenici će tako postajati i ostati drugačiji, ne svjetovni, ako budu živjeli objavu koju naviještaju. Učenici nisu od svijeta kao što ni Ti, Isuse nisi bio od svijeta, i to u molitvi zahvalno ističeš, ali i ostavljaš u nasljedovanje svojim učenicima i kasnijim vjernicima. Gospodine, u mesijanskom djelovanju nisi se vladao prema svjetovnim kriterijima, nisi išao samo za uspjesima i odobravanjem, nisi se dodvoravao bogatim i moćnim, nisi zaobilazio bolesne i neznatne. Želiš da takvi budu i Tvoji sljedbenici.Po riječi koju si im donio učenici produbljuju odnos s Bogom i tako se posvećuju. Tako posvećene, šalješ ih u svijet da nastavljaju Tvoje poslanje. Na temelju ovog odlomka iz evanđelja tražimo svaki za sebe i za cijelu Crkvu svjetlo i snagu da budemo u svijetu ali ne od svijeta.

Danas je ujedno i blagdan Marije pomoćnice, ovaj blagdan se inače slavi na poseban način kod Salezijanaca, na poseban način Mariju kao pomoćnicu štovao je Ivan Don Bosco, koji je i sastavio ovu molitvu Mariji:

MOLITVA SVETOG IVANA DON BOSCA MARIJI POMOĆNICI
MARIJO, MOGUĆA DJEVICE , TI VELIKA I SLAVNA OBRANO CRKVE , TI OSOBITA POMOĆNICE KRŠĆANA , TI KOJA OBRAĆAŠ NEPRIJATELJA , TI KOJA UKLANJAŠ KRIVOVJERJA, TI NAS PRATI SVOJOM MAJČINSKOM ZAŠTITOM , PRITECI NAM U NAŠIM POTREBAMA A U SLAVU OČEVA KRALJEVSTVA. PO KRISTU GOSPODINU NAŠEMU. AMEN.

Dopusti Majci Božjoj punu slobodu da se nama služi na slavu svojega Sina. Ispruži svoju ruku i čvrsto je stavi u Marijinu ruku!

Nema komentara: