Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

27 travnja 2008

6. Vazmena Nedjelja - Duh branitelj


1. čitanje: Dj 8,5-8.14-17

Filip tako siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.


Ps 66,1-3.4-5.6-7.16.20

Kliči Bogu, sva zemljo.

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu:
"Kako su potresna djela tvoja!

Kliči Bogu, sva zemljo.

Sva zemlja nek' ti se klanja i nek' ti pjeva,
neka pjeva tvom imenu!"
Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.

Kliči Bogu, sva zemljo.

On pretvori more u zemlju suhu
te rijeku pregaziše.
Stog' se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom!

Kliči Bogu, sva zemljo.

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!

Kliči Bogu, sva zemljo.2. Čitanje: 1 Pt 3,15-18

Naprotiv, Gospodin - Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu - ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.


Evanđelje: Iv 14,15-21

"Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati."Gospodine, danas nam poručuješ: "Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati..." Hvala ti Isuse što nas nisi ostavio same, kao siročad, daješ nam svoga duha, Duha istine, Duha Svetoga. Divna je tvoja ljubav što nam pružaš takvu zaštitu, duha koji će nas braniti i štititi, koji će nas voditi, što si po Duhu Svetom osigurao trajnu prisutnost s nama. Daj mi Gospodine, da nikada ne zaboravim tvojih zapovjedi, pomozi mi da ih čuvam i pridržavam ih se, živim po njima, i tako ljubeći Tebe, ljubim Oca koji je na nebesima, bit ćemo u ljubavi, i ljubav će se u meni očitovati. Sretan sam jer Ti ćeš se Isuse u meni očitovati. Postoji snaga ljubavi koja je povezana sa snagom Božjom, jer Bog je ljubav. To je djelovanje Duha Svetoga, živoga u ljubavi, brizi i sućuti, i u svim drugim dobrim djelima.
Želio bih se osvrnuti na susret Hrvatske Katoličke Mladeži (HKM) 2008., u Varaždinu. Zaista je bilo divno vidjeti toliku mladež gdje slavi Gospodina, skupa s kardinalom, i biskupima pjevaju i sudjeluju u Euharistijskoj gozbi. Prekrasna propovijed msgr Ante Ivasa, nadbiskupa šibenske nadbiskupije u kojoj mladima poručuje kako je Krist trs a vi mladice, kako su oni, mladi te mladice, u vinogradu Kristovu, i pohvalivši njihovu vjeru poručio im da i dalje budu te mladice, da budu postojani, kao što i kaže moto ovogodišnjeg susreta mladih „Bijahu postojani“. Kriste hvala ti što ima toliko mladih koji žele biti postojani.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

20 travnja 2008

5. Vazmena Nedjelja - Put, Istina i Život1. čitanje: Dj 6,1-7

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi." Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.Ps 33,1-2.4-5.18-19

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodine na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Jer prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!2. čitanje: 1 Pt 2,4-9

Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete - čast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;Evanđelje: Iv 14,1-12

"Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put." Reče mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?" Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga." Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!" Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?" "Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: 'Pokaži nam Oca'? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.Gospodine, zahvaljujem Ti danas, što nam poručuješ, neka se ne uznemiruje srce vaše. Objavljuješ nam ljubav Oca nebeskog, u njegovu domu ima mnogo stanova, ideš nam pripraviti mjesto. Isuse, vjerujem da si Ti Put, Istina i Život, i da nitko ne dolazi Ocu osim po Tebi. Hvala Ti, Isuse, što nas pozivaš da Ti vjerujemo, jer Ti si u Ocu i Otac u Tebi. I nama govoriš kao onda Filipu, da ako upoznamo Tebe, poslušamo Te i vršimo Tvoje zapovjedi, čineći tako djela ljubavi, Otac će nam biti bliži, jasnije ćemo ga vidjeti, k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Znam da sam u tom domu dobrodošao, u domu gdje je ljubav, sigurnost i mir, molim Te da u zajedništvu s Tobom budem mogao jednom doći tamo gdje je Otac. Divno je znati da nas ljubiš, da za nas imaš vremena, da smo dobrodošli u stan koji i nama pripada.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

13 travnja 2008

4. Vazmena Nedjelja - Isus dobri pastir


1. čitanje: Dj 2,14.36-41

A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: Pouzdano dakle neka znade sav dom Izraelov da je toga Isusa kojega vi razapeste Bog učinio i Gospodinom i Kristom." Kad su to čuli, duboko potreseni rekoše Petru i drugim apostolima: "Što nam je činiti, braćo?" Petar će im: "Obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar, Duha Svetoga. Ta za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za sve one izdaleka, koje pozove Gospodin Bog naš." I mnogim je drugim riječima još svjedočio i hrabrio ih: "Spasite se od naraštaja ovog opakog!" I oni prigrliše riječ njegovu i krstiše se te im se u onaj dan pridruži oko tri tisuće duša.


Ps 23,1-4.5.6

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam!


Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi
i krijepi dušu moju.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam!


Stazama pravim on me upravlja
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći,
zla se ne bojim,
jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja
utjeha su meni.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam!


Trpezu preda mnom prostireš
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš,
čaša se moja prelijeva.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam!

Dobrota i milost pratit će mene
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati
kroz dane mnoge.

Gospodin je pastir moj:
ni u čem ja ne oskudijevam!


2. čitanje: 1 Pt 2,20-25

Kakve li slave doista ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.


Evanđelje: Iv 10,1-10

"Zaista, zaista, kažem vam: tko god u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače, kradljivac je i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir je ovaca. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas. On ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovce idu za njim jer poznaju njegov glas. Za tuđincem, dakako, ne idu, već bježe od njega jer tuđinčeva glasa ne poznaju." Isus im kaza tu poredbu, ali oni ne razumješe što im htjede time kazati. Stoga im Isus ponovno reče: "Zaista, zaista, kažem vam: ja sam vrata ovcama. Svi koji dođoše prije mene, kradljivci su i razbojnici; ali ih ovce ne poslušaše. Ja sam vrata. Kroza me tko uđe, spasit će se: i ulazit će i izlaziti i pašu nalaziti. Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju."


Isuse, danas ima dosta onih koji se prikazuju pastirima, žele nas otrgnuti od Tebe, svojim djelima nasrću na čistoću duše, njima nije do ovaca, traže samo svoju korist i vide samo dobitak u svemu tome. Gospodine, Ti si pastir dobri, poznaješ ovce svoje, i ovce poznaju tvoj glas, a razbojnici rastjeruju ovce, ovce bježe od njih, umjesto da idu pred njima, oni ih iskorištavaju za svoje sitne prljave interese. Gospodine, ti si vrata ovcama, u Tvojoj blizini osjećamo sigurnost i utjehu, ti nas iskreno zoveš po imenu, ne tražiš ništa za sebe, daruješ nam sebe, daješ nam život, puninu života, da ga imamo u izobilju. Hvala Ti, Isuse, što nas ljubiš, što ti je stalo do svake ovce iz stada, što si se darovao za sve nas.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA06 travnja 2008

3. Vazmena Nedjelja1. čitanje: Dj 2,14.22-28

A Petar zajedno s jedanaestoricom ustade, podiže glas i prozbori: "Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječi mi poslušajte: "Izraelci, čujte ove riječi: Isusa Nazarećanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima koja, kao što znate, po njemu učini među vama - njega, predana po odlučenu naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskrisi oslobodivši ga grozote smrti jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista za nj kaže: Gospodin mi je svagda pred očima jer mi je zdesna da ne posrnem. Stog mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u Podzemlju ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga.


Ps 16,1-2.5.7-8.9-10.11

Pokaži nam, Gospodine, stazu u život!

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: "Ti si moj gospodar!"
Gospodin mi je baština i kalež:
"Ti u ruci držiš moju sudbinu."

Pokaži nam, Gospodine, stazu u život!

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokaži nam, Gospodine, stazu u život!

Stog' mi se raduje srce i kliče duša,
i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit' dušu u Podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokaži nam, Gospodine, stazu u život!

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Pokaži nam, Gospodine, stazu u život!


2. čitanje: 1 Pt 1,17-21

Ako dakle Ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Ta znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namriješe, niste otkupljeni nečim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista, Jaganjca nevina i bez mane. On bijaše doduše predviđen prije postanka svijeta, ali se očitova na kraju vremena radi vas koji po njemu vjerujete u Boga koji ga uskrisi od mrtvih te mu dade slavu da vjera vaša i nada bude u Bogu.


Evanđelje: Lk 24,13-35

I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. Ali prepoznati ga - bijaše uskraćeno njihovim očima. On ih upita: "Što to putem pretresate među sobom?" Oni se snuždeni zaustave te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: "Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?" A on će: "Što to?" Odgovore mu: "Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok - silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe." A on će im: "O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?" Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. No oni navaljivahu: "Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!" I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: "Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?" U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: "Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!" Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.


Gospodine, danas mi ponovno stavljaš sliku puta u Emaus, dvojica braće išla su tužna, raspravljahu među sobom tužne događaje Velikog Petka, nisu još saznali da si uskrsnuo. Slušao si ih, i čak kad si im tumačio pisma nisu spoznali da si to Ti. Prepoznaše Te tek u lomljenju kruha. I mi smo često puta takvi, ne prepoznajemo Te, potrebno je dugo vremena da prepoznamo Tvoj glas, iako nam srce izgara za Tobom, tako bi voljeli imati Te uza se. I danas dok nam govoriš, dok slušamo Radosnu vijest na svetoj misi, naše srce gori, čezne za Tobom, ima ih nažalost koji ostaju hladni, kojima je Tvoja riječ dosadna, teška, kao da je ne žele čuti.
Isuse, daj nam milost da čujemo Tvoju riječ, da te osjetimo, da sjednemo za stol s Tobom, i prepoznamo Te u lomljenju kruha. Nahrani nas i ojačaj u svetoj pričesti, da Te nosimo u sebi, zapali naša srca ljubavlju prema Tebi, da slušamo i upijamo Tvoju poruku, da bismo mogli biti Tvoji svjedoci. Gospodine, budi uza me uvijek.Daj mi srce koje će ti uvijek vjerovati.
Hvala što me ljubiš.

Od jedne drage osobe dobio sam ovu divnu pjesmu, koju želim podijeliti s vama:

Na putu u Emaus

Putuj dušo samo putuj
Miljama dalek put
Stići ćeš prije mraka
Stići u Emaus

Nek ti lome noge
I ruke nek ti lome
Stići ćeš do svratišta
Stići u Emaus

A kad se budu čudili
I kad se budu pitali
Kako je moguće
Na tako dalek put

Odgovor je samo jedan
Kada sam padao
Tebe sam Kriste
Tebe prepoznao

Antun Matošević


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA