Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

20 travnja 2008

5. Vazmena Nedjelja - Put, Istina i Život1. čitanje: Dj 6,1-7

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše mnoštvo učenika i rekoše: "Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju Riječi." Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.Ps 33,1-2.4-5.18-19

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodine na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Jer prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!2. čitanje: 1 Pt 2,4-9

Pristupite k njemu, Kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo postavljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete - čast! A onima koji ne vjeruju - kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni Riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela Onoga koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu;Evanđelje: Iv 14,1-12

"Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: 'Idem pripraviti vam mjesto'? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put." Reče mu Toma: "Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?" Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga." Kaže mu Filip: "Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!" Nato će mu Isus: "Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?" "Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: 'Pokaži nam Oca'? Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte. Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim; da veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.Gospodine, zahvaljujem Ti danas, što nam poručuješ, neka se ne uznemiruje srce vaše. Objavljuješ nam ljubav Oca nebeskog, u njegovu domu ima mnogo stanova, ideš nam pripraviti mjesto. Isuse, vjerujem da si Ti Put, Istina i Život, i da nitko ne dolazi Ocu osim po Tebi. Hvala Ti, Isuse, što nas pozivaš da Ti vjerujemo, jer Ti si u Ocu i Otac u Tebi. I nama govoriš kao onda Filipu, da ako upoznamo Tebe, poslušamo Te i vršimo Tvoje zapovjedi, čineći tako djela ljubavi, Otac će nam biti bliži, jasnije ćemo ga vidjeti, k njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti. Znam da sam u tom domu dobrodošao, u domu gdje je ljubav, sigurnost i mir, molim Te da u zajedništvu s Tobom budem mogao jednom doći tamo gdje je Otac. Divno je znati da nas ljubiš, da za nas imaš vremena, da smo dobrodošli u stan koji i nama pripada.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: