Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

07 prosinca 2008

2. Nedjelja Došašća godina B1. čitanje: Iz 40, 1-5.9-11

"Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, vičite mu da mu se ropstvo okonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje."
Glas viče: "Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Nek' se povisi svaka dolina, nek' se spusti svaka gora i brežuljak. Što je neravno, nek' se poravna, strmine nek' postanu ravni. Otkrit će se tada Slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila." Na visoku se uspni goru, glasniče radosne vijesti, Sione! Podigni snažno svoj glas, glasniče radosne vijesti, Jeruzaleme! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: "Evo Boga vašega!" Gle, Gospod Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Evo s njim naplata njegova, a ispred njega njegova nagrada. Kao pastir pase stado svoje, u ruke uzima jaganjce, nosi ih u svome naručju i brižljivo njeguje dojilice.


Psalam: 85 (84), 9ab.10-14

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu,
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova živjeti u zemlji našoj.

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat' iz zemlje,
Pravda će gledat' s nebesa.

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Gospodin će dati blagoslov i sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Pokaži nam, Gospodine milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!


2. čitanje: 2 Pt 3, 8-14

Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan. Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju. Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti. Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti. Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.


Evanđelje: Mk 1, 1-8

Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega.
Pisano je u Izaiji proroku: Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put.Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze! Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Druga Nedjelja Došašća nam u svojim čitanjima stavlja poziv na obraćenje, da pripravimo put Gospodinu, Bogu svome, koji dolazi da pohodi narod svoj. Neka se u našem srcu ravnaju staze naše duše, naših misli, djela, neka se sve što je u nama dobro i sveto još više istakne, a ono grešno u nama neka se smanji, nestane. Tako će se u nama očitovati Slava Gospodnja, i ako budemo pripravili put Gospodinu, ne proslavljamo se mi nego Krist u nama. Po obećanju Njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva. "Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru." poručuje nam u opisu dolaska Gospodnjeg, Sveti apostol Pavao. Ako glas Gospodnji poslušamo, imati ćemo mir, i u tom miru moći ćemo čekati spasenje naše ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti i Bog će nas obdariti blagoslovom i srećom. Sveti Ivan Krstitelj nam može biti uzor u tome, bio je preteča, pripravljao je put Gospodinu, želio je svim ljudima uputiti poziv na obraćenje, krstio ih je vodom i mnogi su u njemu prepoznali svetost života, Krist se proslavio u njemu, a ne on sam i upravo radi toga je dao takav odgovor: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim." Gospodine, molim te, obnovi i danas na nov način u našim srcima krštenje Duhom Svetim. Neka nas zahvati onaj žar Duha Svetoga da poput Svetog Ivana Krstitelja možemo i mi svojim životom navještati Radosnu vijest i ljude pozivati na obraćenje. Nisam dostojan, Gospodine, sagnuti se i odriješiti remenje na tvojoj obući, nisam dostojan, ali želim ti velikodušno ponuditi svoje biće, svoje sposobnosti, svoje srce, svoju volju da i danas ostvariš svoje Mesijansko poslanje. Trebaš mene Isuse, trebaš svakoga od nas!

NEBESA ODOZGOR ROSITE


Nema komentara: