Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

30 studenoga 2008

1. Nedjelja Došašća godina B1. čitanje: Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7

Ti si Gospodine, otac naš, "Otkupitelj naš" - ime ti je oduvijek.Zašto, GOspodine, zašto nas puštaš da lutamo daleko od tvojih putova, zašto si dao da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi plemena što su tvoja baština! O, da razdreš nebesa i siđeš, pred tobom brda bi se potresla!
Odvijeka se čulo nije, uho nijedno nije slušalo, oko nijedno nije vidjelo, da bi koji bog, osim tebe, takvo što činio onima koji se uzdaju u njega. Pomažeš onima što pravdu čine radosno i tebe se spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša k'o haljine okaljane. Svi mi k'o lišće otpadosmo i opačine naše k'o vjetar nas odnose. Nikog nema da tvoje ime prizove, da se probudi i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac, mi smo glina, a ti si naš lončar - svi smo mi djelo ruku tvojih.


Psalam: 80 (79), 2ac.3b.15-16.18-19

Gospodine, Bože naš, obnovi nas!
Razvedri lice svoje i spasi nas!


Pastiru Izraelov, počuj,
Ti što sjediš nad kerubima, zablistaj
probudi silu svoju,
priteci nam u pomoć!

Gospodine, Bože naš, obnovi nas!
Razvedri lice svoje i spasi nas!


Vrati se, Bože nad Vojskama,
pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd:
zakrili što zasadi desnica tvoja,
sina kog za se odgoji!

Gospodine, Bože naš, obnovi nas!
Razvedri lice svoje i spasi nas!


Tvoja ruka nek' bude nad čovjekom desnice tvoje,
nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe;
poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.

Gospodine, Bože naš, obnovi nas!
Razvedri lice svoje i spasi nas!2. čitanje: 1 Kor 1, 3-9
Braćo! Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista! Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu - u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući Objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u Dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.


Evanđelje: Mk 13, 33-37

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti - da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro -da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe." "Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!"Gospodine, prvom nedjeljom Došašća započinjemo novu liturgijsku godinu, ali i vrijeme priprave za najveseliji blagdan Božića, kad na poseban način u liku Božićnog djeteta dolaziš među nas. Potrebno je bdjeti, pozivaš nas na budnost da Te možemo prepoznati i prihvatiti. Ako bdijemo, događaji ulaze svjesno u naš život, postaju naši događaji. Gospodine, daj da se u ovom vremenu priprave molitvom i djelima milosrđa pripremamo za tvoj dolazak. Tako ćemo i onima koji su potrebni ljubavi, pažnje i tople riječi, uz služenje i kakvu sitnicu koja im je potrebna i u njihovim srcima upaliti tračak nade da nisu zaboravljeni, ostavljeni, da netko misli na njih i da ih ljubi. Djelatnim čekanjem i sam postajem dionikom događanja i otvaram se novim stvarnostima. Došašće je dio crkvene godine u kojoj pročišćavamo svoju nadu unoseći je u svoj obiteljski život. Zato mudro i budno iščekujemo Gospodina, kročeći vjernički kroz život, s nadom i bez strahovanja.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: