Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

09 studenoga 2008

32. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Mudr 6, 12-16

Mudrost je sjajna i ona ne tamni: lako je vide koji je ljube i nalaze je oni koji je traže. Ona pretječe sve koji je žude i prva im se pokazuje. Tko zorom rani njoj taj se ne muči: nalazi je gdje sjedi kraj vrata njegovih. Jer je i sama misao na nju mudrost savršena, a tko radi nje bdi, brzo je bezbrižan. Ona hodi naokolo i traži sebi dostojne; i pojavljuje im se dobrohotno na stazama i u susret im dolazi u svakoj misli.


Pripjevni psalam: 63 (62), 2-8

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!O Bože, ti si Bog moj:
gorljivo tebe tražim;
tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje,
kao zemlja suha, žedna, bezvodna.

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć' ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slavit'.

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

U Svetištu sam tebe motrio
gledajuć' ti moć i slavu.
Ljubav je tvoja bolja od života,
moje će te usne slavit'.

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!

Na postelji se tebe spominjem,
u bdjenjima noćnim mislim na tebe.
Ti postade meni pomoć,
kličem u sjeni krila tvojih.

Tebe žeđa duša moja, Gospodine, Bože moj!


2. čitanje: 1 Sol 4, 13-18

Braćo, nećemo da budete u neznanju o onima koji su usnuli, da ne tugujete kao drugi koji nemaju nade. Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji usnuše u Isusu, privesti zajedno s njime. Ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj: mi živi, preostali za Dolazak Gospodnji, nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin - na zapovijed, na glas arkanđelov, na zov trublje Božje - sići s neba. I najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, a zatim ćemo mi živi, preostali, zajedno s njima biti poneseni na oblacima u susret Gospodinu, u zrak. I tako ćemo uvijek biti s Gospodinom. Tješite se dakle uzajamno ovim riječima!


Evanđelje: Mt 25, 1-13

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: "Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja." "Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'" "Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' A on im odgovori: 'Zaista kažem vam, ne poznam vas!' Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!"Vratih se sa hodočašća u Marijansko svetište Mariju Bistricu i Krašić, pomalo sam umoran ali i sretan. Zato bih želio samo napisati ovu divnu pjesmu kao zahvalu Gospodinu što nas je vodio, bio sa nama i što smo Ga tražili i susreli u Euharistiji.

Jutrom Te tražim,
Veličanstveni i sveti Bože,
svjetlosti, vječni sjaju, stvoriteljska snago,
i zahvaljujem Ti za ovaj dan.

Ti stvaraš u tami svjetlo,
u žalosnomu radost, u tužnomu utjehu,
u zbunjenima jasnoću, u slabima život.
Stvori i u meni svjetlo u zoru tvoga dana.
Tvoja je Riječ svjetlo. Govori mi.
Tvoja je Istina život,
stvori život u meni
da se ne bojim smrti.

Molim Te daj svjetla svim ljudima
dobrima i zlima;
mira daj nemirnom svijetu,
milosrđa svijetu mržnje.
Budi nam blizu, da mi budemo blizu Tebe.
Izliječi nas, prati nas, blagoslovi nas.
Zahvaljujemo Ti za ovaj dan.

Gospodine, neka ušuti u meni ono
što Ti sam ne govoriš,
neka se zaustavi ono što Ti sam ne pokrećeš,
sasvim zauzmi mjesto koje ja zauzimam,
i čini u meni i po meni što se Tebi sviđa.

Daj da moje Ja nestane
i Ti sam budi sve u svemu.
Izvedi me posve iz mene
i iz svega što je moje, i dovedi me u sebe,
Bože moj, jer Ti si moj početak i svršetak.

Tako nisam više naizgled, već stvarno
izbavljen od svakog zla i slobodan
slavim i veličam Tebe jedinoga. Amen

Prema Gerhardu Tersteegenu


Nema komentara: