Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

14 prosinca 2008

3. Nedjelja Došašća godina B


1. čitanje: Iz 61, 1-2a. 10-11

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza, posla me blagovijesnikom biti ubogima, iscijeliti srca slomljena; zarobljenima proglasiti slobodu i oslobođenje sužnjevima; proglasiti godinu milosti Gospodnje. Radošću silnom u Gospodinu se radujem, duša moja kliče u Bogu mojemu, jer me odjenu haljinom spasenja, zaogrnu plaštem pravednosti, kao ženik kad sebi vijenac stavi il' nevjesta kad se uresi nakitom. Kao što zemlja tjera svoje klice, kao što u vrtu niče sjemenje, učinit će Gospod da iznikne pravda i hvala pred svim narodima.


Psalam: Lk 1, 46-50. 53-54

Duša moja klikće u Bogu mojemu!

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje,
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Duša moja klikće u Bogu mojemu!

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Duša moja klikće u Bogu mojemu!

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:

Duša moja klikće u Bogu mojemu!2. čitanje: 1 Sol 5, 16-24

Braćo! Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće - duh vaš i duša i tijelo - neka se besprijekornim, savršenim sačuva za Dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.Evanđelje: Iv 1, 6-8. 19-28

Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: "Tko si ti?", on prizna; ne zanijeka, nego prizna: "Ja nisam Krist." Upitaše ga nato: "Što dakle? Jesi li Ilija?" Odgovori: "Nisam." "Jesi li Prorok?" Odgovori: "Ne." Tada mu rekoše: "Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?" On odgovori: "Ja sam glas koji viče u pustinji: Poravnite put Gospodnji! - kako reče prorok Izaija." A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: "Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?" Ivan im odgovori: "Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate - onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući." To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.Gospodine, Ivanovo je djelovanje bilo izazov za mnoge, a nepoznanica za one koji tvrde da su najupućeniji u Božje stvari. Zato su došli ispitati ga. Ivan im u svom odgovoru postavlja još veći izazov, iznad njihovih očekivanja. Ne samo da za sebe veli da on nije Krist, nego i navješćuje da je Krist već tu, ali da ga oni ne prepoznaju: „Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, kome ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.“ Isuse, ljudi te i danas često ne prepoznaju, kao ni ljudi tadašnjeg vremena koji su iščekivali Mesiju kao moćnog vladara, koji će silom promjeniti svjetski poredak, i osloboditi ih rimske vladavine, učiniti ih vladarima svijeta. Oni nisu prepoznali da si Ti došao na svijet donijeti ljubav i novi poredak srca. I mnogi danas ne prepoznaju Te, jer ne shvaćaju da je potrebno pripraviti put za Tvoj dolazak Isuse, da je potrebno pripremiti svoje srce, ispuniti ga ljubavlju prema drugima, prema bratu čovjeku. Ivan je svjedok pun poniznosti, dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo. Za njega si Isuse rekao da je najveći čovjek ikad rođen od žene. Velik je upravo zato, jer je znao prepoznati zov Gospodnji i pretočiti ga u svoj svakidašnji život u poniznosti i vjernosti Bogu. Ivanov navještaj je bio riječju i svjedočanstvom svoga života. Dopustimo da nas pouči primjer njegova života, kako bi se i u nama ražarila radost zbog Kristova dolaska.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: