Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

11 siječnja 2009

Blagdan Krštenja Isusova


1. čitanje: Iz 55, 1-11

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako novaca i nemate, dođite. Bez novaca i bez naplate kupite vina i mlijeka! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte, i duša će vam živjeti.
Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih. Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ, i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Gospodina, Boga tvojega, i Sveca Izraelova, jer on te proslavio. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu!
Nek' bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek' se vrati Gospodu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer misli vaše nisu moje misli i puti moji nisu vaši puti, riječ je Gospodnja. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli. Da, kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.


Psalam: Iz 12, 2-3. 4b-6

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više,
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.
I s radošću ćete crpsti vodu
iz izvora spasenja.

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Hvalite Gospodina
prizivajte ime njegovo!
Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

Pjevajte Gospodinu, jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!


2. čitanje: 1 Iv 5, 1-9

Predragi! Tko god vjeruje: "Isus je Krist", od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego - u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga.


Evanđelje: Mk 1, 7-11

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: "Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim."
Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! "Gospodine, danas slavimo blagdan Tvoga krštenja na rijeci Jordanu, i odmah, čim si izišao iz vode, ugledao si otvorena nebesa i Duha Svetoga poput goluba gdje silazi na Tebe, a glas se zaorio s nebesa: "Ti si Sin moj, Ljubljeni! U tebi mi sva milina! " Glas iz neba govori Isuse da si ljubljeni Sin koji je Ocu omilio, da je došlo vrijeme za Tvoj mesijanski nastup, Mesije koji ne ide za vanjskim uspjesima i ovacijama, ne odbacuje moralno posrnule i moralno napukle. Ostajući otvoren za grešnike, Isuse, uprisutnjuješ Božju dobrotu prema svima ljudima. Kao što si Ti, Isuse, snagom Duha Svetoga postao i ostao skroviti Mesija, tako i mi trebamo slušati poticaje Duha Svetoga koji govori kroz riječ Božju u našoj liturgiji, zatim kroz našu savjest i događaje života. Isuse, Sine Božji, Sine Očev! Klanjam se tajni tvoje osobe, tajni tvojega Božanskog sinovstva. Klanjam se ljubavi kojom te Otac ljubi. Divna je ljubav koja u skrivenosti ljudske naravi otkriva divni odsjaj slave Očeve! Divno je čuti riječi nježnosti i ljubavi kojom Te grije srce Očevo. Ti si Božanski Sin. Zaodjenut ljudskim tijelom i ljudskom naravi ništa nisi izgubio od Božanske tajne svoje osobe. I kao Sin Marijin, kao jedan od nas, kao onaj koji je u svemu nama jednak osim u grijehu Ti si, Isuse, vječni Bog. Sin Boga Oca. Isuse, danas Ti na osobit način za sve to želim reći hvala. Hvala za Ivana Kristitelja, hvala za rijeku Jordan, hvala za krštenje i za otvoreno nebo i za znak prisutnoga Duha Svetoga. Za sve Ti hvala. Sve su to znakovi koji i danas govore. koji i danas upozoravaju. I mene je, Isuse, u času moga krštenja, zaodjenula voda koju si Ti, Isuse, posvetio u času svoga krštenja. I ja sam opran tom vodom. Molim Te, učini da u dubinama svoga bića, duboko u svom srcu neprestano čujem jeku tih riječi te ih nikad ne smetnem s uma. Molim Te, Isuse, neka mi te riječi budu ohrabrenje u časovima bolesti i slabosti! Neka me te riječi uvjeravaju da je ova zemlja ljepša jer ja postojim, da moj život ima smisla jer je po krštenju u Tebi utemeljen, da je nebo ljepše jer sam ja za nebo određen!


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: