Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

25 siječnja 2009

3. Nedjelja kroz godinu - Obraćenje Sv. Pavla


1. čitanje: Jon 3, 1-5.10

Riječ Gospodinja dođe Joni: "Ustani," reče mu, "idi u Ninivu, grad veliki, propovijedaj u njemu što ću ti reći." Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik do Boga - tri dana hoda. Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: "Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena." Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio i ne učini.


Pripjevni psalam: 25 (24), 4-5ab. 6-7bc. 8-9

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Pokaži mi, Gospodine, svoje putove,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi -
radi dobrote svoje, o Gospodine!

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!


2. čitanje: 1 Kor 7, 29-31

Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi obličje ovoga svijeta.


Evanđelje: Mk 1, 14-20

Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!" I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.Gospodine, u današnjem evanđelju nam govoriš: "Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!" Kraljevstvo Božje se približilo u Tebi, Isuse, i upravo zato pozivaš prve apostole. Kažeš im: "Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" Isuse, Ti zvanjem apostola započinješ stvaranje Crkve koja ima poslanje nastaviti Tvoju prisutnost i djelovanje na ovoj zemlji. Odabrao si učenike koji su polazna točka Crkve. Jakov, Ivan i drugi učenici su početak žive ustanove, Crkve. Evanđelje primamo iz ruku Crkve, čujemo riječ Božju zahvaljujući njenom naučavanju, u Crkvi smo sabrani slaviti Euharistiju. Euharistija je jedini čin Novoga Saveza po kojem si Isuse prisutan u bilo kojem dijelu vremena i prostora. Danas se spominjemo i obraćenja svetog Pavla, koji se prije zvao Savao, bio je progonitelj kršćana i nazočan za kamenovanja Svetog Stjepana Prvomučenika. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao. Upravo je taj mladić Savao imao čudesno obraćenje i od progonitelja postao vatreni navjestitelj Radosne vijesti. U Pavlovim poslanicama, koje su postale sastavni dio Novog zavjeta, a pisao ih je pojedinim mjesnim Crkvama, odgovarajući na njihove konkretne probleme, i danas završava tjedan molitve za jedinstvo kršćana. Gospodine, pozovi još ribara ljudi, koji će potpuno biti predani, sve od dubine svoga bića, u traženju spasenja svoje braće i sestara, i odgovorno naviještati Radosnu vijest.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nema komentara: