Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

20 srpnja 2008

Blagdan Svetog Ilije


1. čitanje: Mudr 12, 13. 16-19


Osim tebe, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe.


Psalam: 86 (85), 5-6. 9-10. 15-16a
Jer ti si, Gospode, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Slušaj, Gospode, molitvu moju
i pazi na glas vapaja mog.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Svi narodi što ih stvori doći će
i klanjat' se tebi, Gospode,
i slavit će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa:
ti si jedini Bog.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag,
spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni;
daj svome sluzi snage svoje!

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.


2. čitanje: Rim 8, 26-27


Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha -
da se on po Božju zauzima za svete.


Evanđelje: Mt 13, 24-43

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: 'Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?' On im odgovori: 'Neprijatelj čovjek to učini.' Nato mu sluge kažu: 'Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?' A on reče: 'Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.' "

I drugu im prispodobu iznese: "Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama." I drugu im kaza prispodobu: "Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne."
Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba - da se ispuni što je rečeno po proroku:
Otvorit ću u prispodobama usta svoja,
iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.
Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: "Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi." On odgovori: "Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega."
"Tko ima uši, neka čuje!"

Gospodine, danas slavimo blagdan svetog Ilije, starozavjetnog proroka. Najvažnije od svega je spomenuti kako je sveti Ilija bio gorljiv propovjednik, i zato ga starozavjetni pisci vide na ognjenim kolima... Često ga se mnogi sjete za vrijeme grmljavine, pa znaju reći: "Eno se sveti Ilija voza na ognjenim kolima... "
U prvom čitanju vidimo da osim tebe, nema Boga koji se brine za sve da bi morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom, jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu, jer daješ pokajanje za grijehe. Gospodine u prispodobama nam kazuješ o Kraljevstvu nebeskom, govoriš nam o sijaču i dobrom sjemenu, i puštaš da dobro i zlo sjeme izraste do žetve. Tad će se najprije kukolj sabrati i spaliti, a zatim pšenica požnjeti. Na upit apostola da im razjasniš prispodobu o kukolju na njivi, rekao si kako je dobro sjeme svaki onaj koji vjeruje u Tebe i živi po tvojim zapovijedima, dakle, sinovi kraljevstva Tvojega, a zlo sjeme su oi koji čine zlo, bezakonje, koji Te ne žele slijediti, to su sinovi zloga, i na svršetku svijeta će završiti tamo gdje je plač i škrgut zubi, a Tvoji će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega. Spomenuo si i zrno gorušičino, znamo da kad bismo imali vjere koliko je zrno gorušičino, da bi smo i brda mogli premještati. Tu se ne radi o brdima, nego o problemima koji nam se ponekad čine poput brijega, i često ne vjerujemo u mogućnost njihova rješavanja... Samo s vjerom u Tebe, sve je moguće. Gospodine, molim te daj nam vjeru, neka u nama raste samo dobro sjeme, koje će biti Tebi na slavu, iskorijeni iz našeg srca svo zlo, sav kukolj koji nas odvlači u propast.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1 komentar:

Sanja kaže...

Hvala ti brate, vjerniče što svim i ti priblizis riječ Bozju na ovaj način.
Napisat ću Ti dio iz knjige koju trenuno čitam Sedam posljednjih Kristovih riječi-Timohy Radcliffe.ž

Znak največeg blagoslova u Starom zavjetu je smjesak sa Bozjeg lica: "Neka zasja lice tvoje nad slugom tvojim, spasi me po ljubavi svojoj"(PS 31,16). U Izraelskom muzeju u Jeruzalemu nalazi se tanak komadić koze star 2500 goina. Na njemu se nalazi najstariji postojeći biblijski tekst napisan na hebrejskom pismu. To su riječi kojima je Aron blagoslivljao izraelski narod:
"Neka te gospodin blagoslovi i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja, milostiv neka ti bude. Neka Gospodin pogled svoj svrati na te i mir ti donese"
Trebalo je 500 godina da riječ s tog komadića koze postanu tijelom i krvlju na Isusovu licu. Prije KRISTA nije se mogao vidjeti Bog i ostati na zivotu.
Molili smo se BOGU da nam se nasmijesi a nismo se mogli okrenuti da to vidimo. A sad na kraju ISUSOVA zivota zurimo u njegovo mrtvo lice. Sad Bog ne moze uzvratiti pogled. To je največa Bozja ranjivostu Krsitu. Prijateljstvo postoji samo medju jednakim. Naše prijateljstvo s Bogom znači da trebamo prevladati prijašnju nejednakost pogleda. Ne samo da on nas gleda nego da i mi gledamo.

Zeljko neka te Gospodin blagoslovi i neka te čuva....i mir ti donese.