Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

29 lipnja 2008

Blagdan Svetog Petra i Pavla
1. čitanje: 2 Kr 4, 8-11.14-16a

Jednoga je dana Elizej prolazio kroza Šunam. A živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Odonda, kad god prolazaše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: "Evo, znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku: kad dođe k nama, povući će se onamo." Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje.
Onda upita svoga slugu: "Dakle, što da učinimo za nju?" Gehazi, sluga, odgovori: "Eto, nema sina, a muž joj je vremešan." A on reče: "Pozovi je!" Pozva je, a ona stade kod ulaza. "Dogodine u ovo doba", reče joj, "zagrlit ćeš sina u naručju."


Psalam: Ps 89 (88), 2-3.16-19


O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka!

O ljubavi tvojoj Gospodine pjevat ću dovijeka,
kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
Ti reče: "Zavijeke je sazdana ljubav moja!"
U nebu utemelji vjernost svoju.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka!

Blago narodu vičnu svetom klicanju,
on hodi u sjaju lica tvojega, Gospodine,
u tvom se imenu raduje svagda
i tvojom se pravdom ponosi.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka!

Jer ti si ures moći njegove,
po tvojoj milosti raste snaga naša.
Jer Gospodin je štit naš,
Svetac Izraelov kralj je naš.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka!


2. čitanje: Rim 6, 3-4.8-11


Braćo!
Koji smo god kršteni u Krista Isusa,
u smrt smo njegovu kršteni.
Krštenjem smo dakle zajedno s njime
ukopani u smrt
da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih,
i mi tako hodimo u novosti života.
Pa ako umrijesmo s Kristom,
vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.
Znamo doista:
Krist uskrišen od mrtvih,
više ne umire,
smrt njime više ne gospoduje.
Što umrije, umrije grijehu
jednom zauvijek;
a što živi, živi Bogu.
Tako i vi:
smatrajte sebe mrtvima grijehu,
a živima Bogu u Kristu Isusu!


Evanđelje: Mt 10, 37-42

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim apostolima:
"Tko ljubi oca ili majku više nego mene,
nije mene dostojan.
Tko ljubi sina ili kćer više nego mene,
nije mene dostojan.
Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom,
nije mene dostojan.
Tko nađe život svoj,
izgubit će ga,
a tko izgubi svoj život poradi mene,
naći će ga.
Tko vas prima,
mene prima;
a tko prima mene,
prima onoga koji je mene poslao.
Tko prima proroka jer je prorok,
primit će plaću proročku;
tko prima pravednika jer je pravednik,
primit će plaću pravedničku.
Tko napoji jednoga od ovih najmanjih
samo čašom hladne vode
zato što je moj učenik,
zaista, kažem vam,
neće mu propasti plaća."Danas slavimo blagdan apostola Svetog Petra i Pavla. Petar i Pavao, koliko god imaju povijesno značenje, toliko su njihove osobe postale i simboli kršćanstva i navještaja Nove vijesti. Petar i Pavao su instrumenti božanske vijesti čovječanstvu.

O Svetom Petru u evanđelju po Mateju (Mt 16,13-19) čitamo: Kad Isus dođe u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga." Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima."

Sveti Pavao je u drugoj poslanici Timoteju (2 Tim 4,6-8.17-18) napisao: Jer ja se već prinosim za žrtvu ljevanicu, prispjelo je vrijeme moga odlaska. Dobar sam boj bio, trku završio, vjeru sačuvao. Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni, nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak. Ali Gospodin je stajao uza me, on me krijepio da se po meni potpuno razglasi Poruka te je čuju svi narodi; i izbavljen sam iz usta lavljih. Izbavit će me Gospodin od svakoga zla djela i spasiti za svoje nebesko kraljevstvo. Njemu slava u vijeke vjekova! Amen!

Svetog Pavla se sjećamo prilikom blagdana Obraćenja Svetog Pavla, koji je posebno važan jer se radi o obraćenju, a potrebno je da se i mi koji vjerujemo u Krista neprestano obraćamo. Nastojmo u svojim životima nasljedovati svete apostole Petra i Pavla, i tako zaslužiti vijenac pravednosti koji će nam uzvratiti Gospodin, neka nas Gospodin krijepi i izbavi od svih zlih djela. Tako neka bude!


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: