Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

15 lipnja 2008

11. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Izl 19, 2-6a
U one dane: Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: "Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: "Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Odsada pak, budete li mi se vjerno pokoravali
i držali moj Savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode - ta moj je sav svijet! -
vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet."Psalam: Ps 100 (99), 1b-3.5

Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Kliči Gospodinu, zemljo sva!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Njegov smo narod i ovce paše njegove.

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Njegov smo narod i ovce paše njegove.2. čitanje: Rim 5, 6-11

Braćo! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više,
pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.Evanđelje: Mt 9, 36 - 10,8

U ono vrijeme: Kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: "Žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju." Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: "K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putom propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!'"
"Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite! Besplatno primiste, besplatno dajte!"
Gospodine, pozivaš me da provedem vrijeme u Tvojoj blizini, da upoznam i osjetim Tvoju ljubav. Kad sam pozvan u zajedništvo s prijateljem, osjećam se počašćenim, a Isuse Tvoj poziv se nastavlja i danas, i danas nas pozivaš kao što si si pozvao dvanaestoricu, kako bi nastavio svoju ljubav u svijetu. Isuse, u svijetu ovisnosti, samoubojstava, neizvjesnosti, siromaštva, gledaš ljude kao ovce bez pasrira, i pozivaš u službu svakog od nas. Gospodine hvala Ti što se kao Dobri pastir brineš za nas, i što nisi ravnodušan prema našim potrebama, šro si svoju prisutnost htio produžiti u vremenu i prostoru, ljubavi kojom nam se i danas daješ, pod prilikama kruha i vina. Danas Te, Gospodine posebno molim za za sve svećenike, za župnike i ispovjednike, za djelitelje tvojih tajni i predvoditelje euharistijskih slavlja, za sve pastire tvoje Crkve. Osobito budi bliz svojom ljubavlju ovogodišnjim mladomisnicima koji će zakoračiti u život samoprijegornog darivanja i ljubavi. Daj da tvoji službenici jednako rasipno i velikodušno daju, kao što si i ti činio u svojem zemaljskom životu. I neka te u njima i kroz njih mnogi otkriju u svojoj sredini.Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: