Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

26 listopada 2008

30. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Izl 22, 20-26

Ovo govori Gospodin: "Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!"


Pripjevni psalam: 18 (17), 2-4. 47. 51ab

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja spase moj;

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!
Umnožio si pobjede kralju svojemu,
pomazaniku svome milost si iskazao.

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!


2. čitanje: 1 Sol 1, 5c-10


Braćo! Znate kakvi smo poradi vas među vama bili. I vi postadoste nasljedovatelji naši i Gospodinovi: sve u nevolji mnogoj prigrliste Riječ s radošću Duha Svetoga tako da postadoste uzorom svim vjernicima u Makedoniji i Ahaji. Od vas je doista ne samo riječ Gospodnja odjeknula po Makedoniji i Ahaji, nego se i vaša vjera u Boga posvuda tako proširila te nije potrebno da o tome govorimo. Oni sami o nama pripovijedaju: kako dođosmo k vama, kako se od idola obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinskomu i iščekivali s nebesa Sina njegova koga uskrisi od mrtvih, Isusa koji nas izbavlja od gnjeva što dolazi.


Evanđelje: Mt 22, 34-40

U ono vrijeme: Kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: "Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."Gospodine, u današnjem evanđelju nam daješ dvije zapovjedi, ujedinjuješ ih u jednu, i tako nam dješ jedinstvenu zapovijed Novoga saveza. Isuse, želiš nam reći kako je potrebno ljubiti bližnjega, jer ako mislimo da ljubimo Boga, a u isto vrijeme ne ljubimo bližnjega, zavaravamo se i lažemo sami sebi. Upravo nam želiš reći da je druga zapovijed jednaka prvoj, i nemoguće je dijeliti tu ljubav na dva dijela, ako ljubimo čovjeka već smo na putu Ljubiti Boga. U Onaj dan reći ćeš nam: "Što ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili." Pa ipak, pitamo se često puta kako ljubiti? Ljubiti treba svim srcem svojim, svom dušom svojom, i svim umom svojim, ljubav zahtijeva cijelo biće. Isuse, ti si takvu ljubav, nesebičnu, spremnu na sve, onu koja žrtvuje i vlastiti život, osobno ostvario i posvjedočio. "Kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. I veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za prijatelje svoje." Često puta revniji smo u poslušnosti negoli u ljubavi. Znamo da možemo ispuniti sve zakone i ne primaknuti se ništa bliže drugom čovjeku. Nažalost, danas živimo pod zakonom i u svijetu u kojem je ljubav potisnuta. Sve se hoće propisati bez ostavljanja čovjeku one spontanosti u ljubavi. Svi pokušaji da se svijet preobrazi bez ljubavi nisu uspjeli. Čovjek može ispuniti zapovijed i sa zločestim srcem, radi raznoraznih drugih razloga, čak i radi svojeg egoističkog interesa. Koliko li se zapovijedi izvrši radi izvršavanja obveza i straha od kazne, bez ikakvog osjećaja duševnosti i čovječnosti. Zato, onaj koji ljubi ispunjava sve zapovijedi. Jesmo li mi svjesni da smo stvoreni iz ljubavi i stvoreni za ljubav. Ljubavlju se potvrđuje život, ljubav je njegovo osmišljenje. Po ljubavi slični smo Bogu koji nas je iz ljubavi stvorio, Bogu koji se u ljubavi razdaje, Bogu koji je ljubav sama. Ljubljeni smo, pa uzvratimo ljubav. Bog je ljubav, a tko ljubi poznaje i Boga i čovjeka!


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: