Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

11 veljače 2009

Gospa Lurdska


Post 2,5-9. 15-17

Još nije bilo nikakva poljskoga grmlja po zemlji, još ne bijaše niklo nikakvo poljsko bilje, jer Jahve, Bog, još ne pusti dažda na zemlju i nije bilo čovjeka da zemlju obrađuje. Ipak, voda je izvirala iz zemlje i natapala svu površinu zemaljsku. Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša. I Jahve, Bog, zasadi vrt na istoku, u Edenu, i u nj smjesti čovjeka koga je napravio. Tada Jahve, Bog, učini te iz zemlje nikoše svakovrsna stabla - pogledu zamamljiva a dobra za hranu - i stablo života, nasred vrta, i stablo spoznaje dobra i zla. Jahve, Bog, uzme čovjeka i postavi ga u edenski vrt da ga obrađuje i čuva. Jahve, Bog, zapovjedi čovjeku: "Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!"

Ps 104,1-2. 27-28. 29-30

Blagoslivljaj Jahvu,dušo moja,
Jahve, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom,
svjetlošću ogrnut kao plaštem!
Nebo si razapeo kao šator,

Sva ova bića željno čekaju
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru:
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.

Sakriješ li lice svoje, tad se rastuže;
ako dah im oduzmeš, ugibaju
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Mk 7,14-23

Tada ponovno dozove mnoštvo i stane govoriti: "Poslušajte me svi i razumijte! Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, nego što iz čovjeka izlazi - to ga onečišćuje. Tko ima uši da čuje, neka čuje!" I kad od mnoštva uđe u kuću, upitaše ga učenici za prispodobu. I reče im: "Tako? Ni vi ne razumijete? Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti što u nj ulazi jer mu ne ulazi u srce, nego u utrobu te izlazi u zahod?" Tako on očisti sva jela. Još dometnu: "Što iz čovjeka izlazi, te onečišćuje čovjeka. Ta iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka."


Gospodine, danas nam na osobit način poručuješ kako si nas stvorio iz ljubavi i sve što si stvorio radi nas je stvoreno, povjerio si nam na upravljanje. Zbog prvog grijeha Evina, ugibamo ako nam oduzmeš dah i opet se u prah vraćamo, i ako ponovno udahneš dah svoj opet ljudi nastaju i obnavljaš lice zemlje. Dao si nam svoju svetu Majku, s Marijom počinju sva čudesa. Jer to je najveće čudo i jezgra svih čudesa: Da se Bog dariva ljudima i da je čovjek uključen u Božji život. Čudo božjeg utjelovljenja počelo je u Mariji. Kod čuda vrijedi samo jedno: uzdaj se u Boga! "Jer Bogu nije ništa nemoguće" (Lk 1, 37) Po našoj nebeskoj Majci Mariji, Svjetlo istinito koje rasvjetljuje svakog čovjeka dođe na ovaj svijet. U Njemu bijaše Život, i život bijaše svjetlo ljudima. Isuse, učiš nas da nas ne može onečistiti ništa što ulazi u nas, ali iznutra, iz srca čovječjega, izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevara, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka. Upravo nam Blažena Djevica Marija može pomoći, ona nam donosi Isusa i snagu vjere, ona je zagovornica kod prijestolja Milosrđa. Zato, upravo danas molimo zajedno s našom nebeskom Majkom Marijom, molimo da nam Majka Božja izmoli Duha Svetoga. Bez Duha Svetoga ne možemo niti vjerovati, niti ljubiti, niti biti jedno s Isusom. Što smo vjerniji u molitvi, to ćemo dublje upoznati i ljubiti Isusa. Tada ćemo sve dublje shvaćati, što On misli sa Svojim riječima i djelima, i što nam želi reći i pokloniti. Razumjet ćemo, voljeti i ostvarivati Njegove riječi i zapovijedi. Vođeni Marijinom rukom želimo ići Isusovim stopama. Predajmo se u potpunosti Mariji, taj put potpunog predanja Mariji pomogao je Papi Ivanu Pavlu II da izdrži ure našeg vremena unutar i izvan Crkve: TOTUS TUUS! – Sav sam Tvoj, Kraljice moja i Majko moja, i sve što imam, jest tvoje.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: