Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

01 veljače 2009

4. Nedjelja kroz godinu


1. čitanje: Pnz 18, 15-20

Mojsije reče narodu: "Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignut će ti Gospodin, Bog tvoj: njega slušajte! Posve onako kako si i tražio od Gospodina, Boga svoga, na Horebu, na dan zbora, kada si govorio: 'Neću više da slušam glas Gospodina, Boga svoga, niti želim više gledati taj silni oganj da ne poginem!' Nato mi reče Gospodin: 'Pravo su rekli. Podignut ću im proroka između njihove braće, kao što si ti. Stavit ću svoje riječi u njegova usta da im kaže sve što mu zapovjedim. A ne bude li tko poslušao mojih riječi što ih prorok bude govorio u moje ime, taj će odgovarati preda mnom. A prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime što ja ne budem zapovjedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogubi."


Pripjevni psalam: 95 (94), 1-2. 6-9

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budete srca tvrda!

Dođite, kličimo Gospodinu,
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama,
kličimo mu u pjesmama!

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budete srca tvrda!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice,
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš,
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budete srca tvrda!

O, da danas glas mu poslušate:
"Ne budite srca tvrda kao u Meribi,
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši
premda vidješe djela moja."

O da danas glas Gospodnji poslušate:
ne budete srca tvrda!


2. čitanje: 1 Kor 7, 32-35

Braćo! Rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi, pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.

Evanđelje: Mk 1, 21-28

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe on u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!"
Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!" Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se." I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.


Gospodine, u današnjem evanđelju vidimo da su oni koji su Te slušali bili zaneseni Tvojom naukom. Učio si ih kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci, ozdravio si čovjeka opsjednuta zloduhom, i pokazao da imaš vlast nad nečistim dusima i da Ti se oni pokoravaju. Tvoja nauka Isuse nisu samo riječi, već djelotvorno propovijedaš svoju nauku. Isuse činjenica je da si ti jači i veći od svakog zlog duha, od svake napasti i grijeha. Pozivaš nas da Tvoj glas poslušamo i ne budeno srca tvrda. Zato danas dođi na još snažniji način k nama da se i ove Nedjelje proslaviš snagom koja se može oduprijeti svem zlu ovoga svijeta. Dođi i pohodi nas da bismo čvrsto povjerovali da će, pored svih prijetnji zla koje se nadvilo nad čovječanstvo, konačno tvoja milost trijumfirati!

Kad prestat će kiša,
kad doći će sunce?
Kad će mahnut prijatelj,
kad na vrata pokucati?
Kad nestat će sumnje,
kad opet će nada doći?
Kad prestat će dani tuge,
kad početi vrijeme radosti?
Kad će proći noć,
kad svanuti dan?
Kad će moje uši čuti,
kada moje oči vidjeti da ti si,
Gospodine, među nama.

Kurt Weigel

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: