Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

29 rujna 2008

Sveti arkanđeli Mihael, Rafael i Gabriel


1. čitanje: Dn 7,9-10.13-14

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega;
vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše. Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.
Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.


Psalam 138,1-5

Pred licem anđela pjevam tebi, Gospodine!

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Pred licem anđela pjevam tebi, Gospodine!

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao
obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Pred licem anđela pjevam tebi, Gospodine!

Nek' ti zahvaljuju, Gospodine, svi kraljevi zemlje
kad čuju riječi usta tvojih,
nek' pjevaju putove Gospodnje:
"Zaista, velika je slava Gospodnja!"

Pred licem anđela pjevam tebi, Gospodine!


Evanđelje: Iv 1,47-51

Kad Isus ugleda gdje Natanael dolazi k njemu, reče za njega: "Evo istinitog Izraelca u kojem nema prijevare!" Kaže mu Natanael: "Odakle me poznaješ?" Odgovori mu Isus: "Vidjeh te prije negoli te Filip pozva, dok si bio pod smokvom." Nato će mu Natanael: "Učitelju, ti si Sin Božji! Ti kralj si Izraelov!" Odgovori mu Isus: "Stoga što ti rekoh: 'Vidjeh te pod smokvom', vjeruješ. I više ćeš od toga vidjeti!" I nadoda: "Zaista, zaista, kažem vam: gledat ćete otvoreno nebo i anđele Božje gdje uzlaze i silaze nad Sina Čovječjega."Iz tajne Božje svetosti proizlazi štovanje triju arkanđela, koje danas slavimo, kao i svetih anđela čuvara, koje slavimo 2. listopada. Ime Mihael, u hebrejskom Mi ka el, što znači: "Tko je kao Bog?" spominje se u Svetom pismu pet puta. Najznačajniji je pak svetopisamski tekst o sv. Mihaelu iz Otkrivenja. "Uto se zametnu rat u nebu koji je Mihael sa svojim anđelima morao voditi protiv Zmaja. Zmaj i njegovi anđeli prihvatiše borbu, ali je ne mogoše izdržati. I mjesta za njih više nije bilo u nebu. Bijaše izbačen veliki Zmaj, stara Zmija, koja se zove đavao - sotona, zavodnik cijeloga svijeta - bijaše zbačen na zemlju i bijahu zbačeni s njime njegovi anđeli" (Dn 12,7-9).
Imajući u vidu te svetopisamske tekstove, ikonografija prikazuje sv. Mihaela kao ratnika u oklopu i s mačem u ruci. Crkva pak od najstarijih vremena gaji prema svetom Mihaelu naročito štovanje i duboku pobožnost. Ona ga u borbi što se vodi protiv sila zla, a i vodit će se do konca vremena, promatra kao svoga moćnog zaštitnika, koji joj je svojom zaštitom trajno prisutan. Velikog arkanđela jednako živo štuje istočna i zapadna Crkva. Bogoslužje veoma zorno ističe trostruku djelatnost sv. Mihaela u službi Crkve. On je borac, molitelj i pratilac. Sveto pismo poimence na nekoliko mjesta spominje i sv. Gabriela, arkanđela. I štovanje je sv. Gabriela staro, a naročito je vezano uz blagdan Blagovijesti. Njemu je, kao i sv. Mihaelu, pučka pobožnost pridavala ulogu čuvara crkvenih vrata; ta dva arkanđela priječe demonu ulaz u crkvu. Kao svoga zaštitnika štovali su sv. Gabriela glasonoše, teklići i pismonoše.Papa Pio XII. apostolskim breveom od 1. travnja 1951. proglasio ga je nebeskim zaštitnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije. Ime trećega arkanđela Rafael znači "Bog liječi". Njega, kao i dvojicu drugih arkanđela, opširno spominju apokrifne knjige, a od kanonskih knjiga Rafael je veoma prisutan u Tobijinoj knjizi. Naročito se Rafaelu preporučuju putnici, a pomalo i pečalbari te iseljenici. Kao duhovnome liječniku počeše mu se utjecati i bolesnici u duševnim i tjelesnim bolestima. A kao svoga posebnog zaštitnika časte ga apotekari.

Sveti Arkanđele Mihaele!

Ti, kneže nebeskih četa,pobjedniče nad paklenim zmajem,

Ti si od Boga dobio snagu i moć da poniznošćuuništiš obijest sila tame - oholost.

Zaklinjemo Te, pomozi nam da dođemo do istinske

poniznosti srca,da nepokolebljivom vjernosti uvijek

ispunjamo Božju volju, da budemo jaki u patnji i nevolji!

Pomozi nam da se održimo pred Božjim sudištem.

Sveti Arkanđele Gabrijele!

O Anđele Kristova Utjelovljenja, vijerni glasniče Božji,

otvori nam uši da čujemo tihe opomene i zov Srca

našeg Gospodina , koji nas sve ljubi!

Budi nam uvijek pred očima,

vruće Te molimo ,

da Božju Riječ dobro shvatimo, da je slijedmo i da joj se pokoravamo,

te da vršimo ono što Bog od nas hoće!

Pomozi nam da budemo zaista budni

i pripravni da nas Gospodin - kad dođe - nađe budne!

Sveti Arkanđele Rafaele!

Ti ljubavna strijelo i medicino Božje ljubavi,

rani, vruće te molimo,gorućom ljubavi

naše srce i daj da ta rana nikada ne zacijeli,

te da u svakidašnjem životu uvijek ostanemo

na putu ljubavi i ljubavlju sve nadvladamo!

Pomozite nam Vi , velika , Sveta braćo, prijatelji u službi pred Bogom!

Štitite nas od nas samih, od našeg kukavičluka i mlakosti,

od naše sebičnosti i lakomosti, naše zavisti i

nepovjerenja, od naše težnje, da se nasitimo ovozemaljskog,

da svega imamo i da budemo priznati!

Oslobodite nas okova grijeha i privrženosti svemu zemaljskom!

Skinite nam sa očiju povez, što smo ga sami stavili sebi

da ne vidimo nevolju oko sebe pa da možemo sami

sebe u miru promatrati i sa sobom suosjećati.

Postavite u naše srce bodlju svetog nemira prema

Bogu , da ne prestnemo tražiti Boga u čežnji za Njim,

u pokori i ljubavi!

Tražite u nama Krv našega Gospodina,

koja je potekla zbog nas!

Tražite u nama suze vaše Kraljice,

što ih je Ona zbog nas prolila!

Tražite siromašnu , ispraznu i razorenu sliku

Božiju u nama, što ju je Bog jednom u

ljubavi utisnuo u našu dušu!

Pomozite nam u borbi sa silama tame,

koje nas potajno opkoljuju i pritišću!

Pomozite nam da nitko od nas ne propadne

i da se jednom kličući sjedninimo u vječnom blaženstvu.

Amen!


Jednoga dana u mjesecu prosincu 1884., ili u siječnju 1885., u Vatikanu, u privatnoj kapelici Pape Leona XIII dogodilo se nešto izvanredno. Nakon što je papa Leon XIII završio svoju Misu, ostao je u kapelici, da prisustvuje još jednoj Misi, što je uvijek običavao. Na kraju, opazili su kako je najednom podigao glavu i nepomično gledao prema Oltaru, iznad Tabernakula.

Lice Leona XIII poblijedilo je od nekakvog straha. Papa je ustao i još pod šokom od intenzivne uzbuđenosti, požurio je prema svojoj radnoj sobi. Jedan od njegovih suradnika se uznemirio i upšitao ga: "Sveti Oče, izgledate mi vrlo umorno? Da li vam treba nešto?" Leon XIII mu je odgovorio: "Ne trebam ništa..."

I Papa je ušao u svoju radnu sobu , zatvorio se, te nakon pola sata pozvao tajnika Kongregacije za Obrede, pružio mu list papira te mu rekao da odmah napisani tekst otisne i pošalje svim biskupima širom svijeta. Što bijaše napisano na tom listu papiru, koji je Papa dao da se smjesta tiska i pošalje svim biskupima svijeta? To bijaše molitva Svetom Mihaelu Arkanđelu, koju je Papa osobno sastavio i zahtijevao da je svi svećenici sa svojim vjernicima mole nakon svake Mise na podnožju Oltara nakon molitve "Zdravo Kraljice", koju je propisao već Papa Pijo IX.

Leon XIII povjerio je kasnije jednom od svojih tajnika, Mons. Rinaldo Angeliu, kako je za vrijeme Mise vidio oblak - mnoštvo demona, vrlo razdraženih, nad Vječnim gradom. Odatle odluka Papina, da se zove u pomoć Sveti Mihael Arkanđeo i sva vojska nebeskih duhova za obranu Crkve protiv Sotone i njegove paklene vojske.

Ta molitva Sv. Mihaelu Arkanđelu prestala se moliti nakon nedavne liturgijske obnove. Neki misle da bi ta molitva trebala biti i ponovno uvedena, jer govori o dobrim i zlim anđelima, pa bilo to u liturgiji, Bogoštovlju časova, bilo u molitvi vjernika u sv. Misi.

Ivan Pavao II: u Svetištu Sv. Mihaela Arkanđela na Brdu Gargano, 24. svibnja 1987. rekao je: "Demon je još uvijek živ i djeluje u svijetu". Sotonska mržnja nije prestala, oružje sotonsko nije demobilizirano. Dakle, molitva protiv Zloduha uvijek je potrebna.

Molitva

Latinski:

Sancte Michael Archangele,

defende nos in proelio.

contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium.

Imperet illi Deus, supplices deprecamur:

tuque, Princeps militiae coelestis,

Satanam aliosque spiritus malignos,

qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo,

divina virtute, in infernum detrude.

Amen.


Hrvatski:

Sveti Mihovile Arkanđele,

brani nas u boju protiv opakosti

i zasjedama đavolskim budi zaklon!

Neka mu zapovijedi Bog, ponizno molimo:

Ti, vojvodo vojske nebeske,

Sotonu i druge zle duhove,

koji svijetom obilaze na propast duša,

Božanskom krepošću u pakao strovali.

Amen.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: