Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

07 listopada 2007

Kraljica svete krunice

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Naša Gospa od Pompeja, Kraljica svete krunice
s svetim Dominikom i svetom Katarinom Sienskom

Na današnji dan slavimo blagdan Kraljice svete krunice.

"Fatima 1917.: Čini se kao da je iznenada jedna slika iz tajanstvenog Otkrivenja oživjela. "Žena obučena u sunce" pokaza se na nebu (Otk 12, 1). Ona pokazuje na "velikog Zmaja, plamene boje" (Otk 12, 3): "Ako ispunite moju molbu, Rusija će se obratiti i bit će mir. Ako ne, u svijetu će se proširiti njegove zablude i uzrokovat će rat i progone Crkve. Mnogi dobri bit će mučeni, Sveti otac mnogo će trpjeti, više će nacija biti uništeno. Slika tajanstvenog Otkrivenja, postala je krvava stvarnost: 'Tada, obuzet gnjevom protiv Žene, Zmaj ode da vodi rat protiv ostalih iz njezina potomstva, protiv onih koji vrše Božje zapovijedi i čuvaju Isusovo svjedočanstvo" (Otk 12, 17). Borba protiv Boga danas je postala borba na život i smrt svjetskih razmjera. Kako ćeš opstati u takvim prilikama? Marija je prilikom svih svojih ukazanja u Fatimi ponovila: "Molite danomice krunicu!" Bog će molitelje dovesti do pobjede. Rusija će se obratiti i mir će na neko vrijeme biti poklonjen svijetu...
Prijatelju, ako želiš biti čovjek nade, tada moli krunicu svakog dana! Jer u krunici nisu pred tvojim očima samo slike iz Isusova života nego ćeš ti i stvarno susresti Isusa! On će te dotaknuti i liječiti: "I ozdraviše svi koji ga se dotakoše" (Mt 14, 36). Naime, iz Isusa izlazi životna snaga: To je Božji životni dah, njegov životni duh, koji i tebe jača, ozdravlja i oživljava. Prijatelju, zašto želiš umrijeti? Zašto duševno veneš, kada možeš primiti izlječenje i životnu snagu?
Ako danomice srcem i umom moliš krunicu, tada ćeš na sebi osobno doživjeti sve što u molitvi krunice imaš pred očima. Bit će to tvoje vlastito uskrsnuće, tvoje "buđenje od mrtvih": "Isus, koji je uskrsnuo od mrtvih" i tebe će uskrsnuti. - Tvoja će se vjera dići prema nebu i naći svoju vječnu domovinu, kod Isusa: "Koji je na nebo uzašao." Duh će ti Božji kao osvježavajući lahor vječnosti pokloniti pouzdanje i utjehu, novu odvažnost i novo jutarnje rumenilo, nova nadahnuća: "Isus, koji nam je Duha Svetog poslao." Ti ćeš naučiti posvemašnje povjerenje u milost Božju, koja k sebi uzdiže krotke: "Isus, koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo." Dok moliš, Bog će pred tvojim očima držati krunu života i poticati te na uvijek dublje učeničko nasljedovanje: "Isus, koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio." Prijatelju, zašto toliki milijuni mole krunicu? Oni to ne bi činili da na svojemu vlastitom tijelu nisu osjetili iskustvo snage i Duha. Nadu ima samo onaj koji osjeća snagu i za borbu protiv zla. Krunica ti daje nadu, jer ti moljenjem dobivaš snagu odozgo.
Upravo među mladima danas vlada toliko velika obeshrabrenost. Jer ljudima se ne pokazuje odakle će crpsti snagu za svladavanje života. Vode ih u zabludu i mame ih u slijepu ulicu, dok ne budu iscrpljeni. U njima bude lažne nade: kao da napredak znanosti, ekonomije, naoružanja ili psihologije mogu ukloniti zlo. Ali ljudi osjećaju suprotno: depresije se povećavaju, tama duše često postaje nepodnosiva, ljubav srca postaje toliko rijetka kao oaza u pustinji, umnožavaju se slomovi duša, očajanje prodire u prvi plan. Prijatelju, krunica daje snagu nade, jer ti pokazuje prave putove za svladavanje zla: kao čovjek molitve nećeš više biti bez pomoći izložen smrtnom dahu zla. Vidiš svjetlo u tami, smisao u patnji, razlikovanje između dobra i zla, jasan put usred zbrke i nešto neprolazno u jednome vremenu propadanja i potresa. Prijatelju, s pomoću krunice postaješ čovjek nade, jasnoće i duševne snage.
Kao učenik Kristov nećeš biti pošteđen borbe protiv zla, ali ona te neće voditi u propast! I ako ostaneš u Marijinoj blizini ta borba neće na tebe stavljati pretjerane zahtjeve. Jedno staro iskustvo molitelja krunice, naime, kaže: "Kod Marije nema noći!" Jer Bog je ovu Kristovu majku učinio znakom njegova bezgraničnog smilovanja. Što si bliži prvim redovima na frontu borbe protiv zla, utoliko ti je više potrebno ovo smilovanje Božje Majke. U svakom slučaju, Isus je upravo svojim najdražim učenicima rekao: "Evo ti majke! I od toga časa uze je učenik k sebi" (Iv 19, 27). Koliko povjerenja, koliko odmora na Majčinu srcu, koliko pouzdanja imaju molitelji krunice kod Marije! Što je žešća borba u kojoj se nalazi Kristov učenik, to on snažnije osjeća svoju osobnu bespomoćnosti svoju upućenost na milost odozgo da bude dijete Marijino. Učenik i u najžešćoj borbi zna za istinitost Kristovih riječi: "Ako ponovno ne postanete kao mala djeca..." (Mt 18, 3). No djeci je potrebna majka i ona bez majke uopće ne mogu preživjeti! Upravo su stoga sveci, koji su se nalazili u najžešćoj borbi, tražili kod Marije svoju domovinu i majčinsku pomoć. Ona je za te vojujuće učenike uistinu bila: "Majka Crkve". Prijatelju, kada se u borbi protiv zla osjećaš slabijim, potraži domovinu kod Majke Gospodinove! Jer ona je i tvoja majka.
Iskustva kršćana s Marijom pomogla su dubljem razumijevanju ono malo riječi iz Svetog pisma koje govore o Mariji: Ona je uistinu "milosti puna" (Lk 1, 28); "Odsad će me 'blaženom zvati' svi naraštaji" (Lk 1, 48). Marija, ne samo da je borbu protiv zla osobno ostvarila bez ijednog poraza, nego ona pomaže svakom čovjeku da ostane pobjednik u toj borbi. Ona nije samo Majka Božja, nego ti pomaže da se Krist u tebi rodi i uobliči, dok mu ne postaneš posve sličan. Prijatelju, što te još sprečava da svakog dana rekneš: "Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na času smrti naše! Amen"

Marijo, kraljice krunice,
tebi predajem sve, što jesam i što imam.
Donesi Krista u moj život
i iznesi moj život pred Boga!

Jer ti si majka svih onih
koji se pokoravaju Božjim zapovijedima
i čvrsto svjedoče za Isusa.
Budi moja majka i pomozi mi! Amen


PRIHVATITI BOŽJA NADAHNUĆA
Danas ti želim dati jedno obećanje i izreći jedno objavljenje:
Postoji jedan put na kojem se možeš neizmjerno obogatiti;
Imaš mogućnost da postaneš jak, čovjek bez straha;
Nije potrebno da i dalje hodiš kroz tamu,
Ne moraš više živjeti u ogorčenju i obeshrabrenosti,
Možeš, ako želiš, postići duševnu snagu i
svakog dana u nutrini postati novi: svjetliji, lakši, jasniji;
Prijatelju, postoji jedan izvor duševne snage!
Želiš li pokušati iz njega svakodnevno piti?
Ti veliš: "Već sam čuo mnoga obećanja, ne želim se još jednom razočarati... "Prijatelju, ne želim te prevariti. Da bi lakše stekao malo pouzdanja, ispričat ću ti kako ja to osobno činim da bih dnevno crpio snagu iz tog izvora: Ako je ikako moguće, izmolim svakog dana svoju krunicu. Onih dana kada mi to uspije, ne može gotovo ništa poći krivo; kada mi to pak ne uspije, taj mi je dan ugrožen, ne mogu ga opteretiti, nesiguran sam i rastrojen... I moji suradnici desetljećima su doživljavali to iskustvo: Dan bez izmoljene krunice tako lako pođe krivo... U čemu je tajna krunice? Prijatelju, poslušaj sada: Pri moljenju krunice tvoja se duša usmjerava "primanju", "slušanju", "tišini" i "šutnji". I stoga se ti pri moljenju krunice "otvaraš" za Boga i za njegove inspiracije. One su izvor duševne snage. Bog nam želi bez prekida nešto davati od svojega Duha, svoje snage, svoje ljubavi i svoga svjetla, kao što Sunce neprekidno šalje svoje zrake na Zemlju. Ove Božje inspiracije (latinski glagol inspirare znači udahnuti, uliti), katkad su "nadahnjujuće", oduševljavajuće, poneki puta kao dah i utjeha, mir i jasnoća, kadšto potiču i zahtijevaju, ali su uvijek pune dubine i duševne snage. Prijatelju, znaš li kada si primljiv za ta Božja nadahnuća? Pri moljenju krunice otvara se tvoja duša za ovaj Božji dašak koji te osvježava i jača, vodi i upravlja...
Zašto smo mi ljudi obično toliko neprimljivi za ovaj Božji dašak? Prijatelju, zato što smo većinom ispunjeni vlastitim željama, puni svojega "ja" i želja za posjedom, puni straha i svojeglavosti. Mi neprekidno "govorimo" i stoga jedva da možemo Boga stvarno "poslušati"; Sebeljubivi čovjek gluh je i slijep za Božje inspiracije; ovozemaljski je čovjek odveć krut u svojoj samovolji, on ne dopušta da njime upravlja dašak Božjeg života. Nasuprot tomu, on većinom bježi od Božjeg nagovora, koji se želi obratiti njegovu srcu.
Dašak Božjeg života možeš primiti samo tada, kada se otvoriš za volju Božju. Ako, dakle, kažeš kao Marija: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj" (Lk 1, 38). No tebi se to možda kadšto čini gotovo nemogućim i neprovedivim. Ipak prihvati Božja nadahnuća! On te potiče da ispraviš nepravdu, koje si postao svjestan pri moljenju krunice, ali ti ne znaš kako to možeš ispraviti. Ipak budi pripravan i reci: DA! Upitaj Boga kao Marija: "Kako će to biti..." (Lk 1, 34). Bog će i tebi odgovoriti: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti" (Lk 1, 35). Samo jedno je odlučujuće: Da ne kažeš NE Božjim nadahnućima, nego ih slijedi isto tako kao i Marija: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj" (Lk 1, 38). Prijatelju, to je izvor svih duševnih energija, svakoga unutrašnjeg bogatstva i svake duhovne jasnoće: da ti prihvaćaš volju Božju. Moraš postati "sluga Božji" ili "službenica Gospodnja", "učenik Kristov", koji se prepušta vodstvu Duha Božjega i prihvaća Božje inspiracije. Nemoj vjerovati, da je to nemoguće! "Jer Bogu ništa nije nemoguće!" (Lk 1, 37). Tako je anđeo rekao Mariji, kada ni ona nije znala kako će se ostvariti Božje inspiracije.
Što se događa pri moljenju krunice? Nešto posve slično kao tada kada je Marija molila i Boga začela: "Isus, koga si Djevice po Duhu Svetom začela." Dok moliš ovu rečenicu, pomisli na Mariju, koja je tada kao i ti puna čežnje molila Gospodina. Njezina najdublja nutrina bila je potpuno otvorena za Gospodina. I stoga je Duh Božji mogao sići na Nju i snaga ju je Svevišnjega potpuno ispunila. Slično tako bit će i kod tebe, ako moliš krunicu: tada će tvoje srce konačno naći mir i gledat ćeš prema Bogu kao Marija. Na kraju ćeš "biti otvoren" za Boga i moći ćeš "primiti" ono što ti Bog želi dati. On će ti tada dati onaj dašak, koji stvara mir, donosi životnu snagu, i pruža jasnoću i pouzdanje. Ti ćeš: "...okusiti dobru riječ Božju i čudesa budućeg svijeta" (usp. Heb 6, 5) u sebi zapaziti. Oni su tako potpuno različiti nego u normalnom životu. Više ne ćeš osjećati strah i znat ćeš da si na sigurnom putu, i da je tvoj stan kod Boga. Našao si izvor duševne snage.

Bože, udijeli mi milost, da naučim moliti!
Ja sam pri tomu još uvijek tako rastrojen,
tako malovjeran,
tako malo upućen na molitvu.
Bože, možeš li mi pomoći?

"Ljudsko dijete, izgovori sve svoje nevolje iz duše,
pusti da tvoje srce govori, jer JA te dobro razumijem.
I dođi k meni svaki dan,
jer hrana i piće uvijek pomažu samo za jedan dan."

Da, Gospodine, želim započeti svakodnevnu krunicu!"
(iz knjige Herbert Madinger - Krunica snage)


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: