Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

30 ožujka 2008

2. Vazmena Nedjelja - Blagdan Božanskog Milosrđa

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

1. čitanje: Dj 2,42-47

Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. Strahopoštovanje obuzimaše svaku dušu: apostoli su činili mnoga čudesa i znamenja. Svi koji prigrliše vjeru bijahu združeni i sve im bijaše zajedničko. Sva bi imanja i dobra prodali porazdijelili svima kako bi tko trebao. Svaki bi dan jednodušno i postojano hrlili u Hram, u kućama bi lomili kruh te u radosti i prostodušnosti srca zajednički uzimali hranu hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. Gospodin je pak danomice zajednici pridruživao spasenike.


Ps 118,2-4.13-15.22-24

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!


Neka rekne dom Izraelov:
"Vječna je ljubav njegova!"
Neka rekne dom Aronov:
"Vječna je ljubav njegova!"
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
"Vječna je ljubav njegova!"

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!


Gurahu me, gurahu, da me obore,
ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma,
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje
odzvanja šatorima pravednika:
Gospodnja se proslavi desnica!

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!


Kamen što ga odbaciše graditelji
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,
jer je vječna ljubav njegova!


2. čitanje: 1 Pt 1,3-9

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista koji nas po velikom milosrđu svojemu uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih nanovo rodi za životnu nadu, za baštinu neraspadljivu, neokaljanu i neuvelu, pohranjenu na nebesima za vas, vas koje snaga Božja po vjeri čuva za spasenje, spremno da se objavi u posljednje vrijeme. Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog različitih kušnja: da prokušanost vaše vjere - dragocjenija od propadljivog zlata, koje se ipak u vatri kuša - stekne hvalu, slavu i čast o Objavljenju Isusa Krista. Njega vi ljubite iako ga ne vidjeste; u njega, iako ga još ne gledate, vjerujete te klikćete od radosti neizrecive i proslavljene što postigoste svrhu svoje vjere: spasenje duša.


Evanđelje: Iv 20,19-31

I uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: "Mir vama!" To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas." To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im." Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: "Vidjeli smo Gospodina!" On im odvrati: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati." I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: "Mir vama!" Zatim će Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran." Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!" Reče mu Isus: "Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!" Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.Gospodine, Tvoja poruka apostolima: "Mir vama!" poruka je svima nama, želiš da u našim srcima vlada mir, da nestane straha. Svojim uskrsnućem pobijedio si grijeh i smrt, i darovao nam nadu u vječni život. Mir nam svoj daješ, mir nam svoj ostavljaš. Apostolima daješ Duha svetoga, daješ im vlast otpuštati grijehe, naši svećenici nam upravo po ovoj Tvojoj riječi otpuštaju grijehe u sakramentu svete ispovijedi. U liku svetog Tome, možemo prepoznati modernog vjernika, koji vjeruje, ali istovremeno želi dokaz. Traži čudo, poput mnogih koji u srcu imaju sumnje, zaboravljaju Tvoju iskazanu dobrotu i milosrđe, žele ponovni dokaz koji bi ih učvrstio u vjeri. Milosrdni Isuse, prosvijetli nas da ne težimo za čudesnim znakovima Tvoje prisutnosti, već da Ti vjerujemo. Neka nas današnja Nedjelja Božanskog Milosrđa, koju si nam kroz poruke svetoj Faustini Kowalskoj objavio, obdari milošću, da uvijek imamo vremena za Tebe, da tražimo i zadobijemo milosti da činimo djela milosrđa. Postoji trostruka mogućnost ostvarivanja milosrđa. Prvo, to su milosrdne riječi - praštanje i utjeha; drugo - molitva; treće - djela milosrđa. Papa Ivan Pavao II u svojoj posljednjoj poruci za nedjeljnu molitvu "Kraljice neba" rekao je: "Uskrsli Gospodin nudi na dar svoju praštajuću i pomirujuću ljubav i otvara duh nadi. Kolika li je potreba svijeta razumjeti i prigrliti Božansko Milosrđe!" Ovim riječima Ivan Pavao II. poziva vjernike da mole još: "Isuse, u Tebe se uzdam, smiluj se meni i cijelom svijetu!"

Molimo krunicu Božanskog Milosrđa

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nema komentara: