Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

15 ožujka 2009

3. Korizmena Nedjelja B


1. čitanje: Izl 20, 1-17

U one dane: Bog proglasi ove riječi: "Ja sam Gospodin, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.
Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospodin, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.
Ne uzimaj uzalud imena Gospodina, Boga svoga, jer Gospodin ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo. Sjeti se da svetkuješ dan subotni.
Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodinu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Gospodin je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Gospodin blagoslovio i posvetio dan subotni.
Poštuj oca svoga i majku svoju da imadneš dug život na zemlji koju ti daje Gospodin, Bog tvoj.
Ne ubij! Ne učini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga! Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!"


Pripjevni psalam: 19 (18), 8-11

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Savršen je Zakon Gospodnji -
dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino -
neuka uči.

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Prava je naredba Gospodnja -
srce sladi;
čista je zapovijed Gospodnja -
oči prosvjetljuje.

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Neokaljan strah Gospodnji -
ostaje svagda;
istiniti sudovi Gospodnji -
svi jednako pravedni.

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!

Dragocjeniji od zlata,
od zlata čistoga,
slađi od meda,
meda samotoka.

Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga!


2. čitanje: 1 Kor 1, 22-25

Braćo! Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak - i Židovima i Grcima - Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.


Evanđelje: Iv 2, 13-25

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užeta te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: "Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku." Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj.
Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: "Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?" Odgovori im Isus: "Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići." Rekoše mu nato Židovi: "Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?" No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče.
Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku: ta sam je dobro znao što je u čovjeku.


Gospodine, u današnjim čitanjima želiš nam ukazati na neke stvari, a sve je to sadržano u deset zapovjedi, pa opet često puta zaboravljamo na njih. Često puta smo ljuti što oni koji ne upoznaše Tvoje zapovijedi mogu sasvim "slobodno" živjeti, osjećamo se prikraćeni zbog kazne od grijeha. Ali u tome se sastoji zamka, jer ti koji žive u takvoj "slobodi" nisu ni svjesni koliko su zarobljeni. Oni su u ropstvu grijeha, a da toga nisu svjesni, a mi smo za razliku od njih slobodni odlučiti oduprijeti se onome što nas čini ovisnima. Napast je stalno prisutna, ali trebamo se što više odupirati i ako se dogodi pad, grijeh, trebamo shvatiti da smo propustili puno, da smo propustili biti bolji ljudi. Zbog toga što je sve danas relativizirano i što živimo u sustavu izvrnutih vrijednosti ne znači da i mi moramo činiti tako, danas nažalost sve što je loše je IN, a ono što je Bogu ugodno demode i zastarjelo. Kasnije se ti koji žive po “novim vrijednostima i mjerilima” čude zašto se događa zlo u svijetu, zašto krađe, ubojstva, razbojstva, pljačke, prijevare, I svo zlo kojeg smo svakodnevno svjesni u medijima, to se zlo ne događa drugima, kao što misle oni koji kažu, nije moj posao, ne zanima me, događa se upravo nama. Zbog toga što je sve vrednovano novcem, što se ne cijeni ljubav, nego samo gleda koliko netko može od toga zaraditi, utržiti, sve se prodaje, a nikoga nije briga što propušta izgraditi sebe kao osobu. Isuse, poručuješ nam da ne gledamo materijalno, nego da izgrađujemo svoju dušu. To je hram u kojem želiš prebivati. Kad si rekao: "Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići." ni apostoli nisu odmah shvatili, oni su to naknadno shvatili, tek nakon uskrsnuća od mrtvih. Ako smo i mi Hram Božji, onda nije svejedno je li u nama tržnica ili red Božji. Nije svejedno časti li se u nama Boga ili bogatstvo. Nije svejedno mogu li ljudi u nama prepoznati mjesto Božje prisutnosti ili priliku dobre zarade. Isuse, daj da Ti vjerujemo, pomozi nam da nemamo kompleks manje vrijednosti u odnosu na moćnike ovoga svijeta, pomozi nam da otvorimo oči i srce Tebi, koji znaš od čega smo sazdani, i tada naš život neće biti poput tržnice, nego poput Hrama Gospodnjeg.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: