Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

22 ožujka 2009

4. Korizmena Nedjelja B


1. čitanje: 2 Ljet 36, 14-16. 19-23

U one dane: Svi su svećenički poglavari i narod gomilali nevjeru na nevjeru slijedeći gnusna djela krivobožačkih naroda, oskvrnjujući Dom Gospodnji, posvećen u Jeruzalemu. Gospodin, Bog njihovih otaca, slao je k njima zarana svoje glasnike, slao ih svejednako, jer mu bijaše žao svojega naroda i svojega Prebivališta. Ali su se oni rugali Božjim glasnicima, prezirući njegove riječi i podsmjehujući se njegovim prorocima, dok se nije podigla Gospodnja jarost na njegov narod te više nije bilo lijeka.
Spalili su Božji Dom, oborili jeruzalemski zid i sve su njegove dragocjenosti uništili. One što izbjegoše maču odvede Nabukodonozor u Babilon u sužanjstvo. Postali su robovi njemu i njegovim sinovima, dokle nije nastalo perzijsko kraljevstvo. Da bi se ispunila riječ koju Gospodin reče na Jeremijina usta: "Dokle se zemlja ne oduži svojim subotama, počivat će za sve vrijeme u pustoši dok se ne ispuni sedamdeset godina."
Ali prve godine perzijskoga kralja Kira, da bi se ispunila riječ Gospodnja objavljena na Jeremijina usta, podiže Gospodin duh perzijskoga kralja Kira te on oglasi po svemu svojem kraljevstvu usmeno i pismeno: "Ovako veli perzijski kralj Kir: 'Sva zemaljska kraljevstva dade mi Gospodin, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu, u Judeji. Tko je god među vama od svega njegova naroda, Bog njegov bio s njim, pa neka ide onamo!'"Psalam: 137 (136), 1-6

Nek mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Na obali rijeka babilonskih
sjeđasmo i plakasmo
spominjući se Siona;
o vrbe naokolo
harfe svoje bijasmo povješali.

Nek mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

I tada naši tamničari
zaiskaše od nas da pjevamo,
porobljivači naši zaiskaše da se veselimo:
"Pjevajte nam pjesmu sionsku!"

Nek mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Kako da pjesmu Gospodnju pjevamo
u zemlji tuđinskoj!
Nek' se osuši desnica moja,
Jeruzaleme, ako tebe zaboravim!

Nek mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada.

Nek' mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada,
ako ne stavim Jeruzalem
vrh svake radosti svoje!

Nek mi se jezik za nepce prilijepi
ako spomen tvoj smetnem ja ikada.2. čitanje: Ef 2, 4-10

Braćo! Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom - milošću ste spašeni! - te nas zajedno s njim uskrisi i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje. Ta milošću ste spašeni po vjeri! I to ne po sebi! Božji je to dar! Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao. Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.


Evanđelje: Iv 3, 14-21

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: "Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji da svaki koji vjeruje u njemu ima život vječni. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega. A ovo je taj sud: Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost jer djela im bijahu zla. Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena."


Gospodine, današnja čitanja nas vode u ovom korizmenom hodu prema Uskrsu, kroz veliku Božju ljubav. Križ je u centru ovog hoda i mi vjerujemo u neizmjernu Božju ljubav, jer Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Isusova smrt predanja za nas, za sve, u svjetlu uzvišenja u uskrsnuću, spasenjsko je sredstvo kojime Jaganjac Božji oduzima grijehe svijeta. A vjerovati znači doći k svjetlu, a ne vjerovati znači ostati u tami. Za onoga koji vjeruje razapeti je uzvišen. U razapetomu Isusu Bog pokazuje čovjeka koji je od ljudi odbačen, ali koji zbog ljubavi i po ljubavi u poniženju do smrti prima kraljevsku moć nad ljudskom poviješću. Božja ljubav iskazana na ovako čudesan način budi u nama vjeru k spasenju. Križ ostaje i znakom ljudskog odbijanja Božje ponude ljubavi, ali on je i lijek, 'protuotrov' našoj nevjeri. Bog nam je iz svoje velike ljubavi i Sina svoga dao. Ako gledamo ljudski, istinski bi otac radije i sebe žrtvovao negoli dopustio da mu dijete umre. A Bog je to upravo učinio. Ljubio je dokraja mene, tebe, ljubio je sve, svakog čovjeka. Križ je učinkoviti znak te Božje spasiteljske ljubavi koja nam se daruje i put spasenja svima koji ga vjerom prihvaćaju. Onaj koji vjeruje u onoga koji visi na križu, koji vjeruje u ljubav Boga našega, nikad ne propada, nego ima život vječni. Amen!
Nema komentara: