Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

29 ožujka 2009

5. Korizmena Nedjelja B

Prof. Božidar Škofač: Tvome se Križu klanjamo, o Gospodine!

1. čitanje: Jer 31, 31-34

Evo dolaze dani - riječ je Gospodnja - kad ću s domom Izraelovim i s domom Izraelovim sklopiti novi savez. Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske, Savez što ga oni razvrgoše premda sam ja gospodar njihov - riječ je Gospodnja. Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana - riječ je Gospodnja: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga ni brat brata govoreći: 'Spoznajte Gospodina!' nego će me svi poznavati, i malo i veliko - riječ je Gospodnja - jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati."


Psalam: 51 (50), 3-4. 12-15

Čisto srce stvori mi, Bože!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!
Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!

Čisto srce stvori mi, Bože!

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Čisto srce stvori mi, Bože!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

Čisto srce stvori mi, Bože!


2. čitanje: Heb 5, 7-9

Braćo! Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja.


Evanđelje: Iv 12, 20-33

U ono vrijeme: Među onima koji su se došli klanjati na Blagdan bijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide galilejske pa ga zamole: "Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa." Filip ode i kaže to Andriji pa Andrija i Filip odu i kažu Isusu. Isus im odgovori:
"Došao je čas da se proslavi Sin Čovječji. Zaista, zaista, kažem vam: ako pšenično zrno, pavši na zemlju, ne umre, ostaje samo; ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga. A tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj Otac."
"Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!" Uto dođe glas s neba: "Proslavio sam i opet ću proslaviti!" Mnoštvo koje je ondje stajalo i slušalo govoraše: "Zagrmjelo je!" Drugi govorahu: "Anđeo mu je zborio." Isus na to reče: "Ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas." "Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi." To reče da označi kakvom će smrću umrijeti.Gospodine, u današnjim čitanjima nam želiš poručiti da želiš sklopiti novi savez s nama, krvni savez Novog zavjeta, u kojem ćeš sve krivice naše uzeti i od grijeha nas naših očistiti. Premda si bio Božji Sin, Isuse, molio si Oca, i iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, postao svima koji Te slušaju začetnik vječnoga spasenja. Isuse i Ti si se bojao: "Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa? No, zato dođoh u ovaj čas! Oče, proslavi ime svoje!", ali ostaješ na raspolaganju Ocu i najavljuješ da ćeš sve privući k sebi kad budeš uzdignut sa zemlje, zato i prihvaćaš nasilnu smrt, smrt na križu. Ali Otac nije oslobodio Sina od fizičke smrti nego je njegov prividni poraz u smrti učinio pobjedom. Uskrisio ga je i tako njegovu fizičku smrt učinio klicom života vječnoga za sve ljude. Ne prikrivajući svoj strah pred smrću Isuse, s nama si podijelio naše strahove i nevolje. Ne samo strah od smrti naše i naših najdražih nego i strah od otpuštanja s posla, od kraha u braku i životu, od nas samih i naših bližnjih. Dok Ti na tome zahvaljujemo, od Tebe učimo strah ne skrivati ali ni bježati od svojih dužnosti u strahu, ne bježati od volje Božje pod pritiskom životnih teškoća. Od Isusa, koji pristaje život izgubiti kako bi ga trajno stekao, učimo ne biti sebični, ne vladati se u životu samo tako da nama bude dobro, da prođemo sa što manje životnih udaraca i rana. Tko ne zna prihvatiti gubitak i udarac na kratak rok, neće doći do pobjede na dug rok. To su Rimljani izražavali načelom "Per aspera ad astra - Po trnju do zvijezda". Katolici to izražavaju Isusovim riječima: "Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni!." Isuse, u trenucima tjeskobe i osamljenosti moliš. Luka, što više, ističe: "A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio" (Lk 22, 43). U depresijama, žalostima, neuspjesima mi vjernici molitvom osmišljavamo svoje stanje. Isuse, znao si da Ti je Bog Otac blizu i u smrtnoj borbi. Udijeli nam snagu da i mi u takvim situacijama usrdnije molimo. Amen.

A ja kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

2 komentara:

Sanna kaže...

Da velika je i milosrdna ljubav Njegova. Velečasni Sudac je rekao: Bit ovog Evađelja je kako nitko ne može živjeti tvoj život. Dođi k sebi, u ono nešto u sebi. Taj put nije lagan. Sloboda duha, otvorenost...
Milosrdni Isuse moli za nas!

Željko Zubanović kaže...

Prekrasno si napisala komentar, dakle, trebamo moliti Isusa da nam udijeli milost da u teškim trenucima smognemo snage i molimo, ali da se stavimo na raspolaganje volji nebeskog Oca, i da prihvatimo njegovu volju, kako bi se on proslavio u nama... Isuse daj nam milost da učimo od Tebe, u našim strahovima, u svakom trenutku našeg života i spremno vršimo volju Božju...