Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

20 siječnja 2008

2. nedjelja kroz godinu1. čitanje: Iz 49,3.5-6

Rekao mi: “Ti si Sluga moj, Izraele, u kom ću se proslaviti!” Proslavih se u očima Jahvinim, Bog moj bijaše mi snaga. I reče mi: “Premalo je da mi budeš Sluga, da podigneš plemena Jakovljeva i vratiš Ostatak Izraelov, nego ću te postaviti za svjetlost narodima, da spas moj do nakraj zemlje doneseš.”


Ps 40,2.4.7-9.10

Uzdah se u Jahvu uzdanjem silnim,
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti:
uzdanje će svoje staviti u Jahvu.
Nisu ti mile ni žrtve ni prinosi,
nego si mi uši otvorio:
paljenice ni okajnice ne tražiš.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Tada rekoh: “Evo dolazim!
U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Tvoju ću pravdu naviještat`
u velikom zboru, i usta svojih zatvoriti neću,
o Jahve, sve ti je znano.

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!


2. čitanje: 1 Kor 1,1-3

Pavao, po Božjoj volji pozvan za apostola Krista Isusa, i brat Sosten Crkvi Božjoj u Korintu - posvećenima u Kristu Isusu, pozvanicima, svetima, sa svima što na bilo kojemu mjestu prizivlju ime Isusa Krista, Gospodina našega, njihova i našega. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!


Evanđelje: Iv 1,29-34

Sutradan Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče: "Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!" To je onaj o kojem rekoh: Za mnom dolazi čovjek koji je preda mnom jer bijaše prije mene!" "Ja ga nisam poznavao, ali baš zato dođoh i krstim vodom da se on očituje Izraelu." I posvjedoči Ivan: "Promatrao sam Duha gdje s neba silazi kao golub i ostaje na njemu. Njega ja nisam poznavao, ali onaj koji me posla vodom krstiti reče mi: `Na koga vidiš da Duh silazi i ostaje na njemu, to je onaj koji krsti Duhom Svetim. I ja sam to vidio i svjedočim: on je Sin Božji."


Kod Isusova krštenja sva četiri evanđelista govorili su o silasku Duha Svetoga na Isusa. Mnogi od nas sam spomen Duha Svetoga, doživljavaju ga u prilici goluba, ali treba razumjeti da je to samo slika, simbol, a me utjelovljenje Duha Svetog. Do susreta s Kristom, trebamo ga osjetno doživjeti u sebi, shvatiti da dolazi kroz susrete s ljudima koji posjeduju Duha Svetoga. To su nosioci Duha, članovi Crkve, posebno oni kojima je dana vlast i milost da djeluju u Crkvi. Duh se pojavljuje u njima i po njima. Oni su, istina, podložni grijehu. Čovjek je tako u isto vrijeme i zapreka i posrednik Duha. Prostor u kojem se ostvaruje prisutnost Duha je zajednica, Crkva. Kroz Crkvu doživljavamo Duha i vezani smo s Kristom. To doživljavamo posebno u euharistijskom slavlju, u kojem Isus Krist “snagom Duha Svetoga” okuplja svoj narod da “od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu Imenu njegovu” Duh Sveti, kao u navještenju Gospodinovu, i kod svete mise silazi nad darove i pretvara kruh i vino u Tijelo i Krv, Gospodina našega Isusa Krista. U svakoj misi “ispunja nas Duh Sveti”, da budemo u Kristu “jedno tijelo i jedan duh”. Duh Sveti u Crkvi, kao i u svakom pojedincu, ima istu ulogu kao i u Presvetom Trojstvu - On je veza ljubavi. Tako i u Crkvi i u svakom vjerniku djeluje po ljubavi, koja je istinit i siguran znak da Duh Sveti djeluje u nama. Tako u Duhu i naše djelovanje postaje slava Ocu po Sinu. Isuse, Jaganjče Božji, pomozi mi da ustrajem u nasljedovanju i neprestanu upoznavanju tebe, čineći moju sliku o tebi još bogatijom.
Nema komentara: