Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

06 siječnja 2008

Bogojavljenje - sveta tri kralja1. čitanje: Iz 60,1-6

Ustani, zasini, jer svjetlost tvoja dolazi, nad tobom blista Slava Jahvina. A zemlju, evo, tmina pokriva, i mrklina narode! A tebe obasjava Jahve, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi, i kraljevi k istoku tvoga sjaja. Podigni oči, obazri se: svi se sabiru, k tebi dolaze. Sinovi tvoji dolaze izdaleka, kćeri ti nose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati radošću, igrat će srce i širit` se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi će pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, jednogrbe deve iz Midjana i Efe. Svi će iz Šebe doći donoseći zlato i tamjan i hvale Jahvi pjevajući.


Ps 72,1-2.7-8.10-13

Salomonov.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek` puku tvojem sudi pravedno,

siromasima po pravici!
U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik - sve dok bude mjeseca.

I vladat će od mora do mora
i od Rijeke do granica svijeta.
Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,

vladari od Arabije i Sabe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu

i spasit će život nevoljniku:


2. čitanje: Ef 3,2-3.5-6

Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu - po evanđelju,


Evanđelje: Mt 2,1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti." Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela! Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim." Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.


Danas slavimo blagdan Bogojavljenja, objavom mi je obznanjeno otajstvo, da su pogani subaštinici i "sutijelo" i sudionici obećanja u Kristu Isusu. Isuse, rodio si se u Betlehemu judejskom u dane Heroda kralja, u to vrijeme tri mudraca s Istoka raspitivahu se: Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti." Herod se uznemirio zbog tvog rođenja, pobojavši se za vlast. Iako je pripadao izabranom narodu, nije mu bilo drago što Si se rodio. Gospodine, nažalost i danas ima ljudi koji ne osjećaju radost zbog tvog dolaska, boje se poput Heroda da će Te morati priznati za svog Boga i pokloniti se. Tri kralja su u ono vrijeme predstavljali poganske narode, ali Isuse, Ti si se rodio za svakog čovjeka. Ova tri mudra čovjeka, Baltazar, Gašpar i Melkior, neka nam budu primjer traženja vjere, i spremnosti odazvati se Tvome pozivu. Tri mudraca doniješe Ti zlato, kao pravome kralju, tamjan kao pravome Bogu i smirnu kao pravome čovjeku. Isuse, molim Te za milost, da Ti mogu prinositi ono najbolje, svoju vjeru, ufanje, a nadasve svoju ljubav. Pomozi mi da drugim ljudima objavim tvoje spasenje, jer za Tebe više nema odabranih i neodabranih naroda, neka budu svi "tvoj narod", a Ti naš Bog.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nema komentara: