Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

25 siječnja 2008

Obraćenje Sv. Pavla


1. čitanje: Dj 22,3-16

"Ja sam Židov, rođen u Tarzu cilicijskom, ali odrastao u ovom gradu, do nogu Gamalielovih odgojen točno po otačkom Zakonu; bijah revnitelj Božji kao što ste svi vi još danas. Ovaj sam Put na smrt progonio, u okove bacao i predavao u tamnice muževe i žene, kako mi to može posvjedočiti i veliki svećenik i sve starješinstvo. Od njih sam i pisma dobio za braću u Damasku pa se zaputio da i one ondje okovane dovedem u Jeruzalem da se kazne." "Dok sam tako putovao i približavao se Damasku, s neba me oko podneva iznenada obasja svjetlost velika. Sruših se na tlo i začuh glas što mi govoraše: 'Savle, Savle, zašto me progoniš?' Ja odgovorih: 'Tko si, Gospodine?' Reče mi: 'Ja sam Isus Nazarećanin koga ti progoniš.' Oni koji bijahu sa mnom svjetlost doduše primijetiše, ali ne čuše glasa Onoga koji mi govoraše. Rekoh nato: 'Što mi je činiti, Gospodine?' Gospodin će mi: 'Ustani, pođi u Damask i ondje će ti se reći što ti je određeno učiniti.' Kako od sjaja one svjetlosti obnevidjeh, pratioci me povedoše za ruku te stigoh u Damask." "Neki Ananija, čovjek po Zakonu pobožan i na dobru glasu u Židova ondje nastanjenih - dođe k meni, pristupi mi i reče: 'Savle, brate, progledaj!' I ja se u taj čas zagledah u nj. A on će: 'Bog otaca naših predodredi te da upoznaš volju njegovu, da vidiš Pravednika i čuješ glas iz usta njegovih jer bit ćeš mu pred svim ljudima svjedokom onoga što si vidio i čuo. I što sad oklijevaš? Ustani, krsti se i operi grijehe svoje, prizivljući Ime njegovo!'"


Ps 117,1-2

Aleluja! Hvalite Jahvu,
svi puci, slavite ga, svi narodi!
Silna je prema nama ljubav njegova,
i vjernost Jahvina ostaje dovijeka!

Pripjevni psalam: Idite po svem svijetu, propovijedajte Evanđelje!


Evanđelje Mk 16,15-18

I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju: u ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati; i popiju li što smrtonosno, ne, neće im nauditi; na nemoćnike će ruke polagati, i bit će im dobro."


Crkva 25. siječnja slavi obraćenje svetog Pavla. Tog dana završava i Molitvena osmina za jedinstvo kršćana, koja počinje 18. siječnja.

Papa Benedikt XVI, prvog dana ovogodišnje osmine za jedinstvo kršćana, primio je ekumensko izaslanstvo Finske, i istaknuo kako zajednička molitva kršćana predstavlja "kraljevska vrata ekumenizma" i dijaloga među kršćanima, bez kojega – kako je rekao – sadašnja Europa ne može biti. U toj osmini kršćani mole za jedinstvo. Naravno da za jedinstvo kršćana treba moliti stalno, a ne samo tjedan dana u godini. Međutim, jedinstvo će se u potpunosti ostvariti kad će katolici, pravoslavni i protestanti imati zajedničku euharistiju, tj. kada će Istočna i Zapadna Crkva u zajedničkom slavlju slaviti istu euharistiju.

Papa Ivan Pavao II služio je 06. 05. 2001. misno slavlje na stadionu u Damasku. Papa je u propovijedi kazao kako je došao u Damask oživjeti spomen na obraćenje Svetog Pavla na putu u taj grad, kamo je krenuo uhititi sve koji ispovijedaju Kristovo ime . Pod utjecajem susreta s uskrslim Kristom doživljava preobražaj i od progonitelja postaje apostol, od protivnika evanđelja misionar, kazao je papa i zahvalio crkvenim predstavnicima na srdačnom dočeku, napose patrijarhu i biskupima grčkomelhitske katoličke crkve, te kardinalima, patrijarsima, svećenicima i vjernicima svih katoličkih zajednica u Siriji i drugim zemljama tog dijela svijeta. Napose je pozdravio sirijske državne vlasti te predstavnike muslimanske zajednice . Sveti Otac je napomenuo da je susret s Kristom radikalno promijenio Pavlov život i otvorio ga božanskoj istini. Primivši krštenje Pavao je počeo nasljedovati Krista, postao mu je sličan, život mu se promijenio. Svoju je radost našao u vjeri i pouzdanju u onoga koji ga je iz tame pozvao u svjetlo, ono koje crkva prenosi svijetu i po kojem su svi kršteni u Kristovu smrt i uskrsnuće primili Božje prosvjetljenje i postali djeca svjetla. Papa je spomenuo kako je sveti Pavao imao bitnu ulogu u navještanju evanđelja izvan granica Isusove domovine.

Apostol Pavao, do obraćenja zvao se Savao bio je osvjedočeni progonitelj kršćana. Prilikom kamenovanja sv. Stjepana, Stjepanovu odjeću su odložili pored njega. Na putu u Damask da i tu rastjera kršćane, Gospodin Isus obratio sam mu se, i oborio ga s konja na zemlju jakim bljeskom svjetlosti, pri čemu je Savao oslijepio, i riječima: "Savle, Savle, zašto me progoniš? " Savao odvrati: "Tko si ti, Gospodine?", a glas odvrati: "Ja sam Isus koga ti progoniš." U Damasku je pošao k Ananiji, koji mu je vratio vid položivši na nj ruke. Tada se krstio. Dotadašnji je Savao, veliki progonitelj kršćanstva, izvanrednim Božjim zahvatom, postao Pavao. Učeni filozof, najveći propovjednik Kristova evanđelja svih vremena. Pisac poslanica. Pisac veličanstvenog Hvalospjeva ljubavi. Učitelj i apostol naroda. Propješačio je Malom Azijom i Grčkom, sve do Rima propovijedajući Radosnu vijest spasenja svim ljudima. Kristov svjedok do smrti koju je mučenički podnio za cara Nerona, kao i sveti Petar, u Rimu oko 65. godine.

Gospodine Isuse, i danas nažalost ima ljudi, koji nastoje obezvrijediti vrijednosti kršćanskog života, umjesto kulture ljubavi siju kulturu smrti, zabljesni ih poput Savla bljeskom svoje svjetlosti, ogrij njihova otvrdla srca svojom nesebičnom ljubavi. I, učini da poput Savla, od susreta s Tobom, uskrslim Kristom, dožive preobražaj i od progonitelja postanu apostoli, od protivnika evanđelja, misionari. Ujedno te molim, Gospodine, da se ostvari jedinstvo kršćana, a ono će se u potpunosti ostvariti kad će katolici, pravoslavni i protestanti imati zajedničku euharistiju, tj. kada će Istočna i Zapadna Crkva u zajedničkom slavlju slaviti istu euharistiju. A, svoj puk, narod tebi stečen, da posvuda navješta Tvoja silna djela, jer si nas iz tame, pozvao u svoje divno svjetlo, molim podaj, da se neprestano obraćamo i obnavljamo cijeli život u hodu za Tobom, vječnim i živim Bogom. Daj nam milost da slijedimo primjer apostola Pavla, i svojim životom svjedočimo i naviještamo evanđelje svemu stvorenju. Neka zahvati naše misli, usne i srce, prema svima koje susrećemo, HVALOSPJEV LJUBAVI.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: