Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

24 kolovoza 2008

21. Nedjela kroz godinu


1. čitanje: Iz 22, 19-23

Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: "Lišit ću te tvoje službe, otjerat te sa tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasat', tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac
žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove:
kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga
na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega."


Psalam: 138 (137), 1-3. 6. 8bc

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca
jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Zahvaljujem imenu tvojem
za tvoju dobrotu i vjernost,
Kad sam te zazvao, uslišio si me,
dušu si moju pokrijepio.

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna,
a oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!

Gospodine, vječna je ljubav tvoja:
djelo ruku svojih ne zapusti!


2. čitanje: Rim 11, 33-36

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?
Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.


Evanđelje: Mt 16, 13-20

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove, upita učenike: "Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Oni rekoše: "Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili koji od proroka." Kaže im: "A vi, što vi kažete, tko sam ja?" Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga." Nato Isus reče njemu: "Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima." Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.
Gospodine u današnjem evanđelju pitaš apostole, ali i sve nas tko si Ti, odnosno pitaš ih: "Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?" Apostoli kažu što su ljudi rekli, ali na izravan upit ne znaju odgovora, i tada Šimun Petar prihvati i reče: "Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga." Velika je Petrova vjera, to je dar odozgor, dar Neba, kao i naša vjera, koja tokom našeg života može rasti i razvijati se, ali i doći do slabljenja vjere, gubitka... Ima nažalost mnogo ljudi koji uopće ne znaju tko je Krist, ili im je vjera jako slaba, drugi pak žive u vjeri u Boga koji kažnjava i osvećuje se, i mnogi su odustali od svoje vjere, umjesto rasta u vjeri, oni su svoje pouzdanje stavili u lažne bogove ovog svijeta, idole, teže ovozemaljskom, ne zanima ih vječno. Vjera je Božji dar i potrebno je rasti u vjeri, neprestano razvijati je, a to je moguće jedino uz svakodnevnu molitvu i uzimanje Božanskog kruha, Euharistije, koju si nam Gospodine ostavio za duhovnu hranu. Vjera u Boga je poput stijene na kojoj si Gospodine sagradio Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Petra si postavio za namjesnika, daješ mu vlast opraštati grijehe, ali nije samo vlast opraštati grijehe, već ukjučuje ulogu opomene, pobude, oblikovanja i spasenja koju Petar i Crkva moraju pružiti zajednici vjernika. Crkva ima vlast naučavanja i upravljanja, mora ukazati na zlo i nepravde, ali njeno prvo poslanje ostaje uvijek: poziv na obraćenje i vjera u evanđelje, navještaj Kraljevstva Božjega. I na kraju, pitanje postavljeno apostolima i svima nama je veoma važno, za svakoga od nas. Tko je za mene Isus Krist? Svatko mora dati odgovor na to i daje ga. I prema tome zauzima svoj stav, usmjeruje svoj život.


Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

2 komentara:

Sanna kaže...

Za mene je Isus Krist milosrđe i naše spasenje.
On je otkupio sve nas i zato se ne trebamo bojati već radovati i samo će nas vjera naša spasiti.
Ne smijemo to nikada zaboraviti.
Niti u jednoj kušnji i uvijek braćo samo moliti, moliti i moliti.

Željko Zubanović kaže...

Upravo tako, izvrsno si napisala, i ako budemo svakodnevno molili u našim srcima biti će radost, nestati će straha, i naša vjera će nas učvrstiti, bit ćemo poput stijene, nepokolebljivi pred napastima i izazovima koje život stavlja pred nas.