Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

22 kolovoza 2008

Blažena Djevica Marija Kraljica Neba i Zemlje


Prvo čitanje: Ez 37,1-14

I spusti se na me ruka Jahvina i Jahve me u svojem duhu izvede i postavi usred doline pune kostiju. Provede me kroz njih, svuda oko njih, i gle, bijaše ih u dolini veoma mnogo i bijahu sasvim suhe! Reče mi: "Sine čovječji, mogu li ove kosti oživjeti?" Ja odgovorih: "Jahve Gospode, to samo ti znaš!" Tad mi reče: "Prorokuj ovim kostima i reci im: 'O suhe kosti, čujte riječ Jahvinu!' Ovako govori Jahve Gospod ovim kostima: 'Evo, duh ću svoj udahnuti u vas i oživjet ćete! Žilama ću vas ispreplesti, mesom obložiti, kožom vas obaviti i duh svoj udahnuti u vas i oživjet ćete - i znat ćete da sam ja Jahve!' " I ja stadoh prorokovati kao što mi bješe zapovjeđeno. I dok sam prorokovao, nastade šuškanje i pomicanje i kosti se stadoše pribirati. Pogledah, i gle, po njima narasle žile i meso; kožom se presvukoše, ali duha još ne bijaše u njima. I reče mi: "Prorokuj duhu, sine čovječji, prorokuj i reci: 'Ovako govori Jahve Gospod: Od sva četiri vjetra dođi, duše, i dahni u ova trupla da ožive!' " I stadoh prorokovati kao što mi zapovjedi, i duh uđe u njih i oživješe i stadoše na noge - vojska vrlo, vrlo velika. Reče mi: "Sine čovječji, te kosti - to je sav dom Izraelov. Evo, oni vele: 'Usahnuše nam kosti i propade nam nada, pogibosmo!' Zato prorokuj i reci im. 'Ovako govori Jahve Gospod: Ja ću otvoriti vaše grobove, izvesti vas iz vaših grobova, narode moj, i odvesti vas u zemlju Izraelovu! I znat ćete da sam ja Jahve kad otvorim grobove vaše i kad vas izvedem iz vaših grobova, moj narode! I duh svoj udahnut ću u vas da oživite, i dovest ću vas u vašu zemlju, i znat ćete da ja, Jahve govorim i činim' - riječ je Jahve Gospoda."


Psalam: Ps 107,2-3.4-5.6-7.8-9

Tako nek' reknu svi otkupljenici
koje Jahve otkupi iz ruke dušmanske
i koje skupi iz svih zemalja,
s istoka i sa zapada, sa sjevera i s juga.

Lutahu pustinjom, u samoći pustoj,
puta ne nalazeć' do naseljena grada.
Gladni su bili, žeđu izmoreni,
duša je klonula u njima.

Tada zavapiše Jahvi u svojoj tjeskobi,
i on ih istrže iz svih nevolja.
Pravim ih putem povede
da stignu ka gradu naseljenu.

Neka hvale Jahvu za dobrotu njegovu,
za čudesa njegova sinovima ljudskim!
Jer gladnu dušu on nasiti,
dušu izgladnjelu on napuni dobrima.


Evanđelje: Mt 22,34-40

A kad su farizeji čuli kako ušutka saduceje, okupiše se, a jedan od njih, zakonoznanac, da ga iskuša, upita: "Učitelju, koja ja zapovijed najveća u Zakonu?" A on mu reče: "Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je najveća i prva zapovijed. Druga, ovoj slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci."Gospodine, ljubiš nas nesebično, pa i onda kad smo poput farizeja i želimo te iskušavati. Često puta u svom životu zaboravljamo upravo na ove dvije zapovijedi, a u njima su sadržani Zakon i Proroci, dakle sve ono što je Bog Otac objavio ljudima. Isuse, Ti nas nesebično ljubiš, po svojem životu, smrti i uskrsnuću pokazao si nam svu svoju ljubav, i potičeš nas da i mi činimo tako, ispunjavajući volju Očevu i ljubeći jedni druge. Ispunjavamo volju Očevu kad Boga volimo svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim, tada Boga sigurno nećemo grijehom uvrijediti, a Bog zaslužuje biti ljubljen iznad svega. Samim tim što ljubimo Boga voljeti ćemo i sve one koje Bog voli, naše bližnje, ljude koji žive tu pored nas i sve koje sretnemo, sve ljude svijeta bez razlike. I tada ćemo snagom Tvoje ljubavi Gospodine, otvorena srca moći druge ljubiti i za nas će vrijediti tvoje riječi: Što ne želiš da drugi učini tebi - nemoj ni ti drugima. Što želiš da drugi učini tebi - i ti čini drugima, i razmišljati ćemo ljubavlju. Ako poželimo iskreno ljubiti - već smo počeli zbiljski ljubiti. Danas je Blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice Neba i Zemlje, a znamo da je Marija čuvala upravo ove dvije zapovijedi, ljubavi prema Bogu i bližnjemu, te je nakon smrti slavno uznesena na Nebo uz rajsko uživanje svih svetih, i okrunjena za kraljicu neba i zemlje.


Pio XII. je zaključio proslavu Marijanske godine 1954. uvođenjem blagdana Bl. Djevice Marije, Kraljice. Blagdan se slavio najprije 31. svibnja, a po novom se kalendaru slavi danas, na osminu Marijina uznesenja na nebo. Po svome uznesenju Marija je postala i kraljica neba i zemlje. Nauk je o Marijinu dostojanstvu kraljice izložio Pio XII. u svojoj enciklici Ad caeli Reginam.

Naslov "kraljice" ide među one Marijine oznake što joj dade vjerničko razmišljanje, a još više pučka pobožnost. Marija se u pobožnosti ne naziva samo "kraljica", već i "gospodarica", "vojvotkinja", pa čak i "carica", u našem starom jeziku "cesarica". Da li je pridavanje Mariji takvih naslova teološki opravdano? – Jest, jer se ona kao Majka i službenica Gospodinova dostojnom pokazala takove časti. Njezino kraljevsko dostojanstvo proizlazi iz njezina bogomajčinskoga dostojanstva. No ako liturgija kaže "da Bogu služiti znači kraljevati", onda je Marija kao najodličnija Gospodinova službenica i iz toga razloga prava kraljica.

Zanimljivo je da je kršćanska pobožnost Marijin naslov kraljice često vezala uz pojam milosrđa, kako to svjedoči ona lijepa, u srednjem vijeku nastala molitva "Zdravo, Kraljice, Majko milosrđa"! Ona označuje vjeru u Marijinu dobrotu i spremnost da nas grješnike pred Gospodinom zagovara, da nam od njega prosi oproštenje i milost. Marija se kao kraljica sagiba nad našu ljudsku bijedu i pritječe joj u pomoć.

U Časoslovu naroda Božjega Crkva je na današnji dan u Službi čitanja stavila odlomak iz jedne od osam homilija blaženoga Amadeja, lozanskog biskupa. On je živio u prvoj polovini XII. stoljeća te sveto preminuo 27. kolovoza 1159. Prije nego je postao biskup u Lausannei, bio je redovnik cistercita u Clairvauxu, a zatim u Vivianu, gdje je stajao na čelu opatije Hautecombe. Papa Lucije II. imenovao ga je protiv njegove volje biskupom u Lausannei. Kao biskup dao se svim marom na apostolski posao obilazeći i najudaljenije predjele svoje biskupije. Veoma je nastojao i oko kršćanskoga odgoja mladeži, a ponajviše oko izgradnje pobožnoga i učenoga klera.

Kao vjerni učenik i sljedbenik sv. Bernarda bio je iskreno, žarko i odano pobožan prema Majci Božjoj, o čemu naročito svjedoči njegovih 8 homilija. Neka nam, dakle, on danas progovori o Mariji kao Kraljici svijeta i mira.

"Promotri kako je ispravnim uređenjem i prije uznesenja po svemu svijetu zasjalo divno Marijino ime i kako se posvuda o njoj raširio slavni glas i prije nego bijaše na nebo uzneseno njezino veličanstvo. Dolikovalo je, naime, da Djevica Majka zbog časti svoga Djeteta najprije vlada na zemlji, a da onda uz slavu zadobije nebo. Dolično je bilo da se rasprostre u nižim stranama, da bi u svetoj punini ušla u nebesko: prenošena od Duha Gospodnjega iz kreposti u krepost, iz jasnoće u jasnoću.

Tako je već u tijelu imala predokus budućeg kraljevanja. A prispjevši neizrecivom uzvišenošću k Bogu, sada je bližnjima blagonaklona neiskazivom ljubavlju. Zato joj anđeli iskazivahu službu, zato je ljudi štovahu svojom odanošću. Njoj je pristupio Gabrijel s anđelima, a Ivan, radujući se što je njemu kao djevcu s križa bila povjerena majka Djevica, služio joj je s apostolima. Prvi su se veselili što vide kraljicu, a ovi drugi gospodaricu. Jedni pak i drugi bijahu joj poslušni blagim zanosom odanosti.

A ona, boraveći u najuzvišenijoj kuli kreposti i kao more puna božanskih darova, vjernom i ožednjelom puku u najvećem je izobilju izlijevala bezdan milosti, kojom je sve nadvisila. Tijelu je, naime, pružala spasenje, a duši lijek, moćna da podigne iz tjelesne i duševne smrti. Tko je ikad od nje otišao bolestan, žalostan ili neupućen u nebeska otajstva? Tko se nije vratio kući veseo i radostan, jer je isprosio od Gospodinove majke Marije što je htio?

Obilujući tolikim dobrima, zaručnica, majka jedinog zaručnika, mila i najdraža u raskošima, vrelo razumnih vrtova, zdenac živih i oživljujućih voda koje snažno teku s božanskog Libana – ona je tim nebeskim pritjecanjem dovodila s brda Siona do okolnih izvanjskih naroda rijeke mira i tokove milosti. Kad je, dakle, njezin Bog i Sin, kralj kraljeva, doveo Djevicu djevica uz slavlje anđela, radost arkanđela i klicanje neba, ispunjeno je proroštvo psalmiste, koji govori Gospodinu: 'Kraljica ti zdesna stade, u odjeći pozlaćenoj, zaodjenuta izvezenim ruhom.' "

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo.

K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.

K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.

Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas

te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje.

O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.U poruci od 25.10.2001., Gospa kaže:
"Pozivam vas i danas da molite iz svega srca i ljubite jedni druge. Dječice, vi ste izabrani da svjedočite mir i radost."Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

2 komentara:

Sanna kaže...

Blažena Djevica Marija ima i posebno ime.
U knjizi Tisuću susreta s Gospom u Međugorju fra Janka Bubala
rekla je vidiocima:"Ja sam kraljica Mira".Rekla je i da se njezin Sin
bori za naše duše al da sotona hoće nešto ugrabiti za sebe pa plete oko nas,
zavarava jer za njega je svađa i mržnja sve i onda vas on vodi. Gospa preporučuje
da se mora čvrsto stajati, čvrsto vjerovati i ni malo popuštati,škropiti sa
blagoslovljenom vodom,moliti,postiti. Ona će biti s nama na svakom koraku.
Rekla je kako će Bog pobjediti ali i sotona će dosta uhvatiti.
Bog je jači i Božja vlast.
Zato molimo da Bog zavlada.

Željko Zubanović kaže...

Blažena Djevica Marija je višestruka Kraljica, vidimo to i u litanijama lauretanskim koje se mole svaki put nakon krunice:
...

Kraljice anđela, moli za nas!

Kraljice patrijarha, moli za nas!

Kraljice proroka, moli za nas!

Kraljice apostola, moli za nas!


Kraljice mučenika, moli za nas!

Kraljice ispovjedalaca, moli za nas!

Kraljice djevica, moli za nas!

Kraljice svih svetih, moli za nas!


Kraljice bez grijeha istočnog začeta, moli za nas!

Kraljice na nebo uznesena, moli za nas!


Kraljice svete krunice, moli za nas!

Kraljice obitelji, moli za nas!

Kraljice mira, moli za nas!

...

Ja vjerujem da je Marija Kraljica mira, jer uz nju je moguće naći mir, ona je naša nebeska Majka, ona nas vodi svom Sinu, ali prvenstveno je Marija kraljica srca, jer ima ljubavi za sve nas, zove nas sebi,svakoga od nas pojedinačno, želi našu vjeru, molitvu, obraćenje, post i vršenje dobrih djela, kako bi dostojnije mogli slaviti Isusa, i kako bi u našim srcima vladala ljubav. Bog je ljubav, i Bog nam daje ove dvije zapovjedi ljubavi, po kojima je Marija živjela, i zato je okrunjena za Kraljicu,pokušajmo što više ljubiti Boga i svog bližnjega, i možemo ljubavlju promijeniti svijet.