Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

02 veljače 2008

Svjećnica - Prikazanje Gospodinovo


1. čitanje: Mal 3,1-4

Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospod koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već - govori Jahve nad Vojskama. Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Jahvi žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina.

Ps 24,7-10

"Podignite, vrata,
nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!"

"Tko je taj Kralj slave?"
"Jahve silan i junačan,
Jahve silan u boju!"

"Podignite, vrata,
nadvratnike svoje,
dižite se, dveri vječne,
da uniđe Kralj slave!"

"Tko je taj Kralj slave?"
"Jahve nad Vojskama –
on je Kralj slave!"

2. čitanje: Heb 2,14-18

Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso, i sam on tako postade u tome sudionikom da smrću obeskrijepi onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji - od straha pred smrću - kroza sav život bijahu podložni ropstvu. Ta ne zauzima se dašto za anđele, nego se zauzima za potomstvo Abrahamovo. Stoga je trebalo da u svemu postane braći sličan, da milosrdan bude i ovjerovljen Veliki svećenik u odnosu prema Bogu kako bi okajavao grijehe naroda. Doista, u čemu je iskušan trpio, može iskušavanima pomoći.

Evanđelje: Lk 2,22-40

Kad se zatim po Mojsijevu Zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe ga u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu - kao što piše u Zakonu Gospodnjem: Svako muško prvorođenče neka se posveti Gospodinu! - i da prinesu žrtvu kako je rečeno u Zakonu Gospodnjem: dvije grlice ili dva golubića. Živio tada u Jeruzalemu čovjek po imenu Šimun. Taj čovjek, pravedan i bogobojazan, iščekivaše Utjehu Izraelovu i Duh Sveti bijaše na njemu. Objavio mu Duh Sveti da neće vidjeti smrti dok ne vidi Pomazanika Gospodnjega. Ponukan od Duha, dođe u Hram. I kad roditelji uniješe dijete Isusa da obave što o njemu propisuje Zakon, primi ga on u naručje, blagoslovi Boga i reče: "Sad otpuštaš slugu svojega, Gospodaru, po riječi svojoj, u miru! Ta vidješe oči moje spasenje tvoje, koje si pripravio pred licem svih naroda: svjetlost na prosvjetljenje naroda, slavu puka svoga izraelskoga." Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: "Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan - a i tebi će samoj mač probosti dušu - da se razotkriju namisli mnogih srdaca!" A bijaše neka proročica Ana, kći Penuelova, iz plemena Ašerova, žena veoma odmakla u godinama. Nakon djevojaštva živjela je s mužem sedam godina, a sama kao udovica do osamdeset i četvrte. Nije napuštala Hrama, nego je postovima i molitvama danju i noću služila Bogu. Upravo u taj čas nadođe. Hvalila je Boga i svima koji iščekivahu otkupljenje Jeruzalema pripovijedala o djetetu. Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.


Danas Crkva slavi blagdan Svijećnice, Gospu Kandeloru, to jest Očišćenje Marijino, Prikazanje Isusovo u hramu, sve su to nazivi za današnji blagdan. Isus iz Nazareta je Svjetlo svijeta. Svijećnica je dan kad su Marija i Josip unijeli malo dijete Isusa u hram da bi ga po židovskom zakonu kao prvorođenca prikazali Bogu. Tada je starac Šimun rekao proročke riječi da je to dijete postavljeno na propast i spasenje mnogima u Izraelu, da je on svjetlo naroda, te da je to znak kojemu će se svi suprotstavljati. Mrak se suprotstavlja svijeći, ali ona pobjeđuje osvjetljuje i uništava mrak. Simbolika svjetla trajno je prisutna u religioznom doživljaju i izričaju. To Svjetlo nije zemaljsko i nije svjetlost obične svijeće, to je Bog sam, to je snaga neba. Svijeća svijetleći nestaje i je to slika ljudskog života. Dok drugima svijetlimo nestajemo, ali i nanovo se rađamo. Tko god upali svoju savjest, svoje srce i svoju volju na toj svijeći, sam postaje svjetlo i najsnažnija životna vatra, koja može sve ogrijati, sve osvijetliti i svima darovati život vječni.

Svijećnicu obično doživljavamo kao Marijin blagdan. Izvještaj današnjeg evanđelja, u prvi plan ne stavlja ni Mariju, ni Isusovo prikazanje u hramu, nego Isusov susret s predstavnicima Božjega naroda. Blagdan je ovo susreta starosti i mladosti. Na blagdan Svijećnice, prisjećamo se Isusova prikazanja u hramu, ali i promatramo dvoje starih, mudrih ljudi: Šimuna i Anu, koji su "osjetili i prepoznali čas". "Osjetiti i prepoznati čas" - što to znači? Vjera u stvarnost koja se ne mijenja i užitak stvarnosti koji se mijenja. Za starije realizam dobiva novo značenje. Slobodan si od svakodnevna posla, od ambicija, a ta odvojenost ti može donijeti mudrost, širi pogled u kojemu ono što je konačno, uistinu stvarno, treba postati jasnije. Možda ćeš biti u napasti da popustiš pred prolaznošću i da nemaš više budućnosti. Možda ćeš biti u napasti da postaneš cinik beznađa u kojemu je pobijedila nestalnost. Starac Šimun nije se umorio od svoga života provedena u molitvi. Ponekad nam se čini, ili se tako osjećamo, kao da smo sve rekli Gospodinu: naše probleme, grijehe, slabosti i padove koji nam se čine isti kao i prošle godine. Možda nam se čini da se i Bog umorio od nas i naše molitve. Ali, Šimun se nije umorio od hvale i zahvaljivanja. Možda je to sastavni dio molitve u starosti, a možda upravo to što Bog od nas i želi. Molitvom se oslobađamo događaja iz prošlosti, bilo da su se dogodili jučer ili davno. Starija nas dob može dovesti do širih prostranstava Božje ljubavi i brige tijekom godina. Poput Šimuna, veličamo Božju slavu, a poput Ane jednostavno promatramo Isusa i hvalimo Boga. Učinimo to i danas u molitvi, bez obzira na našu životnu dob. Prava vjera starije dobi je u izravnoj suprotnosti s navedenim. Ona odbacuje pospanu rezerviranost djetinjstva, odriče se beskrajnih zahtjeva mladosti, promatrajući kako su ljudska postignuća prolazna i brzo nestaju. U takvu promatranju stvari Božja ljubav i providnost, zajedništvo živih i preminulih u Kristu, uzvišeno značenje sv. mise, može postati stvarnije nego bilo što drugo na ovome svijetu, no, nije to baš tako lako. Mi nemamo odgovore na sva pitanja, ali imamo dovoljno da zadržimo našu vjeru i ljubav. "Ljubav je plod vjere, vjere u tami", kaže sv. Ivan od Križa. Ta vjera temelji se na Božjoj vjernosti.

Danas je dan posvećenog života, kada posebno molimo za svećenička i redovnička zvanja. Od 1997. godine, odredbom Svetog Oca, pape Ivana Pavla II, cijela Crkva na Svijećnicu slavi Svjetski dan posvećenog života, kao dan u kojemu se posebna pozornost pridaje važnosti Bogu na poseban način posvećenih osoba, bilo aktivnih, bilo kontemplativnih redovnika i redovnica, bilo posvećenika koji svoje posvećenje i poslanje vrše u svijetu, kao članovi sve brojnijih svjetovnih instituta. Na Svjetski dan posvećenog života u brojnim našim crkvama i katedralama slavljene su svečane sv. mise skupa s Bogu posvećenim osobama i za Bogu posvećene osoba, na kojima su redovnice i redovnici obnovili svoje posvećenje Bogu, uvijek i sve više nastojeći svojim životom, riječima i činima biti sol zemlje i svjetlo svijeta.

Molitva vjernika za Dan posvećenog života

Uvod

Gospodine Isuse Kriste, veliki i vječni svećeniče, žalosno je tvoje srce, kad vidiš ovce bez pastira. Zato u tvoje ime i po tebi molimo nebeskog Oca, da pošalje poslenike u žetvu svoju.

1. Isuse, dobroto beskrajna, učini da kršćanski roditelji odgajaju svoju djecu u duhu požrtvovnosti i da velikodušno daruju u svećeničku i redovničku službu one, koje ti pozoveš, molimo te.

2. Učitelju apostola, odaberi i privuci između naših mladih one koji će nam prikazivati žrtvu svete mise, dijeliti svete sakramente, te moliti i žrtvovati se za nas, molimo te.

3. Dobri Pastiru, čuvaj svoje odabrane za svećeništvo i redovništvo od vanjskih i nutarnjih pogibelji i daj im ustrajnost u svetom zvanju da postanu i budu svećenici po tvojem Presvetom srcu. Neka puni vjere i ljubavi prema tebi i tvojoj svetoj Crkvi nesebično posvete sve svoje snage za održavanje i širenje tvoga kraljevstva u neumrlim dušama, molimo te.

4. Majko Marijo, čuvaj naša sjemeništa, da iz njih izađe mnogo svetih svećenika i redovnika, koji će našem narodu sačuvati najveće blago svete vjere i obdari nas mnogim redovnicama koje će molitvom i žrtvom obnavljati lice Crkve, molimo te.

5. Probudi u svim vjernicima svoje Crkve svijest da moli i odgaja mlade za duhovna zvanja, molimo te.

6. Bože, daj nam svećenika, redovnika i redovnica. Bože, daj nam svetih svećenika, redovnika i redovnica. Bože, daj nam mnogo svetih svećenika, redovnika i redovnica, molimo te.

7. Sjeti se Gospodine i svih onih koji pred nama pođoše u tvoje Kraljevstvo, osobito onih koji su ti se za života posvetili služiti u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći. Budi njihova nagrada na nebesima molimo te.

Prenesi, Gospodine Isuse, naše molitve pred lice Oca svoga i Oca našega i daj da se tvoje kraljevstvo širi i raste po svim narodima na zemlji. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.


Budimo svjetlo svijeta, neka naš život bude vrijedan i ispunjen.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: