Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

06 veljače 2008

Pepelnica - Čista Srijeda


1. čitanje: Jl 2,12-18

"Al' i sada - riječ je Jahvina - vratite se k meni svim srcem svojim posteć', plačuć' i kukajuć'." Razderite srca, a ne halje svoje! Vratite se Jahvi, Bogu svome, jer on je nježnost sama i milosrđe, spor na ljutnju, a bogat dobrotom, on se nad zlom ražali. Tko zna neće li se opet ražaliti, neće li blagoslov ostaviti za sobom! Prinose i ljevanice Jahvi, Bogu našemu! Trubite u trubu na Sionu! Sveti post naredite, oglasite zbor svečani, narod saberite, posvetite zbor. Saberite starce, sakupite djecu, čak i nejač na prsima. Neka ženik iziđe iz svadbene sobe a nevjesta iz odaje. Između trijema i žrtvenika neka tuže svećenici, sluge Jahvine. Neka mole: "Smiluj se, Jahve, svojem narodu! Ne prepusti baštine svoje sramoti, poruzi naroda. Zašto da se kaže među narodima: Gdje im je Bog?" Tad Jahve, ljubomoran na zemlju svoju, smilova se svom narodu.


Ps 51,3-4.5-6.12-13.14.17

Smiluj mi se, Bože,
po milosrđu svome,
po velikom smilovanju
izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,
od grijeha me mojeg očisti!
Bezakonje svoje priznajem,
grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom tebi ja sam zgriješio
i učinio što je zlo pred tobom:
pravedan ćeš biti kad progovoriš,
bez prijekora kada presudiš.

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Otvori, Gospodine, usne moje,
i usta će moja naviještati hvalu tvoju.


2. čitanje: 2 Kor 5,20-6,2

Kristovi smo dakle poslanici; Bog vas po nama nagovara. Umjesto Krista zaklinjemo: dajte, pomirite se s Bogom! Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu.
Kao suradnici opominjemo vas da ne primite uzalud milosti Božje. Jer on veli: U vrijeme milosti usliših te i u dan spasa pomogoh ti. Evo sad je vrijeme milosno, evo sad je vrijeme spasa.


Evanđelje: Mt 6,1-6.16-18

"Pazite da svoje pravednosti ne činite pred ljudima da vas oni vide. Inače, nema vam plaće u vašeg Oca koji je na nebesima. Kada dakle dijeliš milostinju, ne trubi pred sobom, kako to u sinagogama i na ulicama čine licemjeri da bi ih ljudi hvalili. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kada daješ milostinju - neka ti ne zna ljevica što čini desnica, da tvoja milostinja bude u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti!" "Tako i kad molite, ne budite kao licemjeri. Vole moliti stojeći u sinagogama i na raskršćima ulica da se pokažu ljudima. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i pomoli se svomu Ocu, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti." "I kad postite, ne budite smrknuti kao licemjeri. Izobličuju lica da pokažu ljudima kako poste. Zaista, kažem vam, primili su svoju plaću. Ti naprotiv, kad postiš, pomaži glavu i umij lice da ne zapaze ljudi kako postiš, nego Otac tvoj, koji je u skrovitosti. I Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti."


Gospodine, danas na početku svetog vremena priprave za najveći blagdan kojim Si svijet otkupio svojim uskrsnućem, molim Te u ovom milosnom vremenu, daj mi milost za istinsko poboljšanje moga života, na osobnom, obiteljskom, društvenom i svim poljima života u zajednici, da mogu pobijediti sebe i svoje grešne sklonosti. Znam, dao Si mi način na koji to mogu napraviti, molitvom, postom i dobrim djelima, molim Te neka obredne riječi prilikom pepeljanja: "Obratite se i vjerujte Evanđelju", ili "Sjeti se, čovječe, prah si i u prah ćeš se vratiti." ne budu samo izvanjski čin, nego neka me potaknu na iskreno unutarnje obraćenje srca, kako bi obuzdale moju oholost i podsjetile me da je život na zemlji prolazan. Neka moja molitva bude molitva srca, da Te mogu pratiti na Tvom križnom putu, i tako postom koji će me osloboditi suvišnog i loših navika, učiniti osjetljivim za potrebe drugoga, da mogu činiti djela milosrđa. Neka mi trpljenje i patnja iznova dobiju smisao i vrijednost kroz Tvoj križ, jer Ti ne ostavljaš patnika, nego mu daješ snagu i dioništvo u svom uskrsnuću. Gospodine, daj da me korizmena obnova pripravi na Vazam.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: