Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

14 veljače 2008

Sveti Valentin1. čitanje: Est 4,17k-17m.17r-17t

I kraljica se Estera, obuzeta smrtnom tjeskobom, uteče Gospodinu; pošto svuče sa sebe sjajne haljine, navuče odjeću tjeskobe i žalosti, te umjesto skupocjenim mirisima posu glavu pepelom i prahom. I ponizi veoma tijelo svoje postom, a svako mjesto na kojem se u znak veselja znala ukrašavati posu uvojcima svoje kose, pomoli se Bogu Izraelovu i kaza: ”Gospodine moj, kralju naš, ti si jedini! Dođi u pomoć meni koja sam sama, kojoj nema druge pomoći do tebe, jer opasnost je moja u ruci mojoj. Ja sam od svoga djetinjstva slušala u obiteljskom rodu da si ti, Gospode, izabrao Izraela među svim drugim narodima: naše očeve među svim njihovim precima u svoju trajnu baštinu i da si za njih učinio sve što si im obećao. Sjeti se, Gospode! Objavi se u vrijeme naših jada i ohrabri me, o kralju bogova i vladaru svakoga gospodstva! Metni u moja usta primjerenu riječ pred lavom, a njegovo srce zadahni mržnjom na neprijatelja našega; da zatre njega i njegove sumišljenike. A nas oslobodi rukom svojom i dođi u pomoć meni koja sam sama i nemam nego tebe, o Gospode!


Ps 138,1-3.7-8

Davidov.

Zahvaljujem ti, Jahve,
iz svega srca jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđela pjevam tebi,
bacam se nice prema svetom Hramu tvojemu.

Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost,
jer si nada sve uzveličao obećanje svoje.
Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.

Kroz nevolje kad budem kročio, život mi čuvaj,
pruži ruku proti gnjevu mojih dušmana;
nek` me tvoja spasi desnica! Jahve, što ja počeh, ti dovrši!
Jahve, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!


Evanđelje: Mt 7,7-12

"Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit će se. Ta ima li koga među vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar će mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li će više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!" "Sve, dakle, što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci."


Danas, nažalost, mnogi krivo shvaćaju značenje ovog blagdana, pa se nerijetko on pretvara u razuzdanost, tako slaveći "boga" Erosa, umjesto da se pravom i iskrenom ljubavlju proslavlja Krist, koji nam je dao svoju neizmjernu ljubav. Na izlozima dućana može se vidjeti "raskoš" poklona za Valentinovo, mnogi kupuju skupe poklone, ali time ne daruju ljubav. Sve se svelo na poklone, večere i seksualnost. Ima još jedna stvar koja me jako ljuti, a to je što samo značenje ovog blagdana, u kojemu je svetac, unatoč carevoj zabrani potajno vjenčavao, dakle, stavio je poseban naglasak na ljubav muškarca i žene, sakramentalnu bračnu ljubav, danas na blagdan ovog sveca oni koji žive, ili imaju istospolne partnere, jedni drugima iskazuju "ljubav". To je najžalosnije od svega, i možda sutra mi koji smo normalni nećemo smjeti javno iskazati ljubav, malim znakom pažnje, jer ćemo biti "staromodni"?! Zna se dobro kakav je stav crkve prema istospolnim zajednicama, crkva podržava samo zajednicu između muškarca i žene, koji svojim slobodnim pristankom ulaze u tu zajednicu, i koje je plod ljubavi dijete. Dakle zajednicu, koja potiče kulturu života, u kojoj se rađa novi život, a ne zajednicu istospolnih partnera u kojoj nije moguće stvaranje novog života, što rezultira kulturom smrti, kako na duhovnom, tako i na svim poljima društvenog života.
Sjetimo se samo:

"...Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.
I blagoslovi ih Bog i reče im: "Plodite se i množite i napučite zemlju, i sebi je podložite!..."

Nije im Bog rekao uživajte u razuzdanosti, orgijanju, nastranosti kao što su istospolne zajednice, nego napučite zemlju, stvorite si potomke, neka se preko vas rađa novi život!
Žalosno je u svemu tome, ovdje mislim na zajednicu između muškarca i žene, što se na današnji dan na posve pogrešan način, pokušava izraziti ljubav prema voljenoj osobi, jer nakon svega mnogi zaboravljaju da ljubav nije potrebno iskazivati samo danas, nego svaki dan u godini. Ljubav se ne iskazuje skupim poklonima, već malim, sitnim, svakodnevnim stvarima, kojima usrećujemo voljenu osobu. Ljubav nisu ruže, ni cvijeće, niti parfemi... ljubav je spremnost činiti drugome dobro, uljepšati i olakšati mu život, pomoći nositi svakodnevni križ.

Sveti Valentin živio je u vrijeme rimskog cara Klaudija II. (lat. Marcus Aurelius Claudius Gothicus), podrijetlom Ilira koji je vladao od 268. do 270. Ratujući protiv Alemana u Italiji, pa čak i Gota kod Niša, car Klaudije II. suočio se s gotovo nepremostivim problemom — nedostatkom vojnika. Kako su Rimljani na sve moguće načine izbjegavali novačenje, jer nisu željeli napustiti svoje supruge i zaručnice, car se dosjetio kako će najjednostavnije stati na kraj svojoj muci: ukazom, preko noći, poništio je u Rimu sve brakove i zaruke. Tu počinje presudna uloga svetog Valentina u životu rimskih kršćana, ali i, što će se vrlo brzo pokazati, njegova smrtna presuda. Unatoč carevoj zabrani sveti Valenti je potajno vjenčavao kršćane, što se nije svidjelo caru, pa mu je ponudio oprost, ako se vrati vjeri u rimske bogove, no sveti Valentin je odbio, rekavši da je Krist za njega pravi Bog. Sv. Valentin iz Ternija podnio je mučeništvo za Krista u drugoj polovici III. stoljeća, u doba žestokih progona kršćana u Rimskom carstvu. Tom svecu posvećeni su brojni pokrajni oltari u crkvama širom Hrvatske, a i poneka kapelica ili crkva. Štuju ga i zazivaju kao zaštitnika bolesnika i čudesnog ozdravitelja. Ime Valentin prevodi se na hrvatski kao Zdravko.

Na internetu sam pronašao ovaj izuzetno zanimljiv članak, koji donosim u cjelosti:

Don Živko Kustić u Jutarnjoj propovjedi o sv. Valentinu

Tek od 15. st. Valentina su počeli štovati kao zaštitnika zaljubljenih parova. Njegovo je štovanje već bilo prošireno po kršćanskim zemljama.

Car Klaudije II. začudio bi se što današnji svijet sv. Valentina štuje kao zaštitnika ljubavi između mladića i djevojaka, muževa i žena. Na suđenju u Rimu 269. godine, kad je svetac osuđen na smrt, nije bilo govora o ljubavi, nego o Isusu Kristu. Nije Valentin ni za života bio savjetnik zaljubljenih parova.

Zapamćeno je da je sveti biskup izliječio jednog padavičara ali ljubav je nešto drugo. Tek od 15. st. Valentina su počeli štovati kao zaštitnika zaljubljenih parova. Njegovo je štovanje već bilo prošireno po kršćanskim zemljama, a blagdan mu je baš u doba pokladnih svečanosti, kad je posebno važno baš zaljubljivanje.

Požuda je bitno sebična, a ljubav je bitno nesebična. U ljubavi se požuda mora pretvarati u požrtvovnu žudnju kojoj je više do toga da ljubljenoga usreći nego da sebe zadovolji

Tako mučenik ni kriv ni dužan postade zaštitnikom zaljubljenih. Ako mu se netko od njih u ovo doba baš kao svecu moli, mogao bi se nadati prosvijetljenju da je prava ljubav daleko od onoga što se danas o njoj govori. Možda bi to trebala biti poruka Valentinova kao dana zaljubljenih. Uvijek bi iznova trebalo učiti da ljubav nije puka seksualna požuda.

Požuda je bitno sebična, a ljubav je bitno nesebična. U ljubavi se požuda mora pretvarati u požrtvovnu žudnju kojoj je više do toga da ljubljenoga usreći nego da sebe zadovolji. Tako shvaćena ljubav ne pogoduje panseksualizmu ni besramnoj erotizaciji svega javnoga života. Seks i eros prave su i nezaobilazne ljudske vrijednosti koje su, na žalost, često zlorabljene.

Budući da praktički cijela godina pripada izopačenju ljubavi, možda bi baš karneval mogao primicati njezino drugačije humanije shvaćanje i življenje. Onda se ni sveti Valentin ne bi čudio što mu se zaljubljeni parovi posebno mole, jer premda se nije bavio ljubavlju između muškaraca i žena, promicao je Isusov stav kao sveobuhvatnu nesebičnu ljubav koja želi promijeniti svijet. Ne bi valjalo da kršćani Valentinovo kao Dan zaljubljenih smatraju nečim što zapravo nema veze s tim svecem.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Mladima posebno preporučujem ovu knjigu:

T. G. Morrow - Kršćansko udvaranje u svijetu naglašene spolnosti - vodič za katolike.pdf


Neka Vam svaki dan u godini bude Valentinovo!

Nema komentara: