Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

03 veljače 2008

Sveti Blaž biskup i mučenik1. čitanje: Sef 2,3 3,12-13

Tražite Jahvu, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove! Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni u dan gnjeva Jahvina.
jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Jahvinu tražit će okrilje Ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se, i nitko im neće smetati."


Ps 146,6-7.8-10

koji stvori nebo i zemlju,
more i sve što je u njima;
koji ostaje vjeran dovijeka,

potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruh daje.
Jahve oslobađa sužnje,

Jahve slijepcima oči otvara.
Jahve uspravlja prignute,
Jahve ljubi pravedne.

Jahve štiti tuđince,
sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.

Jahve će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione,
od koljena do koljena. Aleluja!


2. čitanje: 1 Kor 1,26-31

Ta gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.


Evanđelje: Mt 5,1-12

Ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: "Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe! Blago čistima srcem: oni će Boga gledati! Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!" "Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!"


Danas , ujedinjeni s prijateljskim gradom Dubrovnikom slavimo blagdan sv. Blaža ili Vlaha i molimo za zdravlje. Na današnji dan svake godine po svim crkvama dijeli se blagoslov grla, a po zagovoru sv. Blaža, biskupa i mučenika. Ovaj se blagoslov temelji na prastaroj predaji po kojoj je sv. Blaž svojim blagoslovom spasio dječaka kome je u grlu zapela riblja kost. Današnji svetac bio je također jedan od brojnih mučenika prvih stoljeća kršćanstva. Potjecao je iz grada Sebaste u Armeniji a već od ranog djetinjstva i mladosti opredjelio se za Krista napustivši radosti i užitke ovoga svijeta. Bio je za ono doba veoma obrazovan čovjek i vršio je službu liječnika radosno pomažući siromasima. Pomagao im je ne samo kao liječnik, već je još više kao kršćanin u njima gledao i susretao samoga Krista. Prigodom grličanja svećenik izgovara sljedeće riječi: Zagovorom sv. Blaža, biskupa i mučenika, neka te Gospodin oslobodi bolesti grla i svakog drugog zla, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Često puta skloni smo prvo blaženstvo povezivati s materijalnim siromaštvom. Međutim siromasi duhom u potpunosti razumiju svoju potpunu ovisnost o dobroti i Božjem milosrđu, dopuštaju da ih Krist vodi. Slobodni su od svih veza koje ih povezuju sa svijetom: moć, potrošački mentalitet, materijalizam, pogrešne ideologije, loše navike, alkohol, droga... Spremni su predati sve: vrijeme, ponos, karijeru... sve što bi ih moglo sprječavati u postizanju jedinstva s Bogom. To znači živjeti život tako da slavimo Gospodina iznad svega, čak i u malim svakodnevnim stvarima koje činimo, kad susrećemo druge ljude, i uočavamo njihove potrebe, kad se ne prepuštamo rastrošnosti.

Ožalošćeni su ljudi koji pate zbog osobnih problema ili problema drugih. Oni nisu ožalošćeni zbog manjka ljubavi oko njih, pomutnjom i nasiljem u svijetu. To su oni koje Bog privija sebi, jer se iskreno kaju, i traže oproštenje svojih grijeha, ostaju postojani u vjeri, iako su mnogo propatili, pa u zamjenu primaju od Boga veliku utjehu, već na ovom svijetu.

Krotki su oni koji su poučljivi, koji posjeduju u debi unutarnju dobrotu, oni koji se smireno suočavaju s problemima i teškoćama, djeluju u blagosti i pričaju razborito, uvijek ponizni pred Bogom i bližnjima. Prihvaćaju druge bez obzira na okolnosti, način života ili obiteljske situacije. Nisu spremni manipulirati drugima, uvijek su ponizni i na usluzi drugima, jer su uvjereni da bez Boga ne vrijede ništa.

Pravedni su oni koji osjećaju jaku želju da vide pravednost na djelu svugdje i uvijek. Duboko u sebi oni traže ono što je dobro, pravo i pravedno. Žele tražiti istinukako bi pronašli Boga i izgradili osoban i prisan odnos s Njim. Žele težiti savršenom životu.

Milosrdni su oni koji u praksu provode temeljno Isusovo učenje. Oni u praksi provode djela milosrđa koje je spominjao Isus, a odnose se kako na tijelo, tako i na dušu. Uvjereni da će im biti suđenio na temelju tih stvari i da Isus shvaća njihovo ponašanje prema braći i sestrama u potrebi, kao prema Njemu osobno.

Čisti srcem su oni koji se svojski trude sačuvati se čistim od svakog zla. Oni drže Boga u svojim mislima, idejama i pri donošenju odluka, čineći sve za ljubav Božju. Njihova ljubav se očituje u vršenju Božjih zapovijedi, u jedinstvu su s Bogom i ljudima, a to jedinstvo donosi mir, i obećanje, možda jasnije izraženo nego u blaženstvima, da će jasno vidjeti Boga.

Mirotvorci imaju jaku povezanost s Kristom, princem mira. Posjeduju mirnoću i smirenost koje su stekli kroz jaku vjeru i kontinuiranu komunikaciju s Bogom u molitvi. Osim što su u miru s samim sobom i Bogom, također su u miru s drugima i okolinom oko njih. Pronalazimo ih tamo gdje mir nedostaje, predano rade da prevlada i zaživi mir umjesto nasilja, ljubav umjesto straha, život umjesto smrti.

Progonjeni radi pravednosti su kršćani koje se uznemirava, jer žive svetim životom, poput svetih učenika, oni slijede Isusa putem trpljenja i zbog toga su sretni s Njim u slavi Uskrsnuća.

Prokleti su oni koji se pouzdaju u svoje bogatstvo i koji ne pomažu potrebne, oni kojima ništa ne nedostaje, a ne brinu za one koji nemaju ni najosnovnije za život, oni koji traže sreću u neumjerenom zabavljanju, hedonizmu, razvratu, i oni koje hvale loši ljudi, jer u njima pronalaze podršku.

Bog nikada ne proklinje jer po svojoj bezgraničnoj ljubavi on blagoslivlja, ali kad osoba odluči zloupotrijebiti svoju slobodu, ona time sama sebi nanosi štetu i ne dopušta si da uživa istinsku sreću.

Bog nas je stvorio jer nas voli i kako bi nas volio, pokazao nam je put koji nas vodi k njemu, ali ponekad, nažalost mi slijedimo naše vlastite puteve i tako se udaljavamo od Boga. Na taj način na sebe navlačimo prokletstvo, umjesto blagoslova koje je Bog za nas namijenio.

Svako blaženstvo govori o nečemu važnom u kršćanskome životu. To je ideal - kako pronaći Boga ili, bolje, kako se približiti Bogu u svakodnevnomu životu. Idi redom i promotri ih pojedinačno te vidi odgovaraju li, daju li smisla tvomu životu? Jesu li ti donijeli određenu cjelovitost kada si bio ponizan, milosrdan, blag, mirotvorac, borio se za pravdu, bio izrugivan zbog svoje vjere. Bog nam je blizu kada smo takvi. Moli za milost da možeš živjeti od takva pogleda na život, koji je bio u središtu Isusova života.

Pretražujući Internet pronašao sam i ovaj zanimljiv tekst koji se odnosi na

Napasnikova blaženstva

Blagoslovljeni oni koji su preumorni, prezauzeti
ili previše rastreseni da provedu jedan sat tjedno
u crkvi s braćom i sestrama kršćanima:
oni su moji najbolji radnici!

Blagoslovljeni kršćani koji čekaju da ih se moli
i koji očekuju zahvalnost: oni su mi korisni!

Blagoslovljeni oni koji su osjetljivi,
jer – uz malo sreće – oni će prestati pohađati misu,
oni su moji misionari!

Blagoslovljeni oni koji su tobože vrlo religiozni,
ali svima idu na živce,
oni zauvijek pripadaju meni!

Blagoslovljeni oni koji izazivaju nevolje:
oni će se zvati mojom djecom!

Blagoslovljeni oni koji nemaju vremena za molitvu:
oni su mi lak plijen!

Blagoslovljeni oni koji se uvijek žale,
jer ih uvijek slušam!

Blagoslovljeni vi kada, čitajući ovo, mislite
da se to tiče nekoga drugoga a ne vas!

Priredio župnik vlč. Ivan Lenić


Isuse, progovaraš mi u tekstu Sv. pisma. Daj da odgovorim na tvoj današnji poziv.
Nauči me da prepoznam tvoju ruku na djelu u mom svakodnevnom životu.

Papa mirotvorac

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: