Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

11 veljače 2008

Gospa Lurdska


1. čitanje: Lev 19,1-2.11-18

Jahve reče Mojsiju: "Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: 'Sveti budite! Jer sam svet ja, Jahve, Bog vaš! Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga. Ja sam Jahve! Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj! Ja sam Jahve! Ne počinjajte nepravde u osudama! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima; po pravdi sudi svome bližnjemu! Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega. Ja sam Jahve! Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Jahve!


Ps 19,8.9.10.15

Savršen je Zakon Jahvin - dušu krijepi;
pouzdano je Svjedočanstvo Jahvino - neuka uči;
prava je naredba Jahvina - srce sladi;

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život!

čista je zapovijed Jahvina - oči prosvjetljuje;
neokaljan strah Jahvin - ostaje svagda;
istiniti sudovi Jahvini - svi jednako pravedni,

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život!

Moje ti riječi omiljele i razmišljanje
srca moga pred licem tvojim.
Jahve, hridi moja, otkupitelju moj!

Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život!



Evanđelje: Mt 25,31-46

"Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. 32I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva." "Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.'" "Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!'" "Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!'" "Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.'" "I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni."


Povijest Gospinih ukazanja u Lurdu (Lourdes), u Francuskoj, počela je 11. veljače 1858. godine, i trajala su ukazanja sve do 16. kolovoza 1858, Gospa se osamnaest puta ukazala četrnajstogodišnjoj Bernardette Soubirous, u malom mjestu smještenom na brdovitim Pirinejima, južne Francuske. Maloj djevojčici Bernardette, ili kako je mi u Hrvatskoj zovemo Bernardica, Gospa je rekla: "Ja sam bezgrešno začeće." Bernardici je zapovjedila da se napije vode iz male lokvice, koja se pretvorila u potok, u kojem su mnogi bolesnici našli ozdravljenje. Gospa joj je povjerila tri tajne, i rekla da prenese svećenicima da joj na tom mjestu izgrade kapelicu. Nakon 10 godina od ukazanja Bernardica je stupila u Družbu karitativnih i školskih sestara iz Niversa. Preminula je vrlo mlada, u 35. godini života, i tijelo joj je do dan danas ostalo neraspadljivo, i izloženo je u kapelici u Lurdu.
Danas je od toga događaja prošlo 150 godina, danas ovo svetište slavi veliki jubilej , ujedno je to i proslava 12. svjetskog dana bolesnika, a sama jubilejska godina počela je 08. prosinca 2007. godine, na blagdan Bezgrješnog začeća. Lurd je dodir neba i zemlje, zahvalimo Ocu nebeskom što nam je pružio ruku preko Marije, i u ovom svetištu dijelio obilje milosti, tako obilno i često. Veliki štovatelji Gospe Lurdske bili su Dr. Ivan Merz i Blagopokojni kardinal zagrebački Alojzije Stepinac, naši blaženici. Otac Božidar Nagy, 1979. godine napisao je opis ukazanja prema dokumentaciji R. Laurentina, više možete pročitati na:

Božidar Nagy – LURD – susret neba i zemlje


molitva na čast majke božje lurdske u godini jubileja


Bože Oče naš,

među svim stvorenjima

stvorio si Mariju,

savršeno stvorenje,

"Bezgrešno začeće".

Ona je u Lurdu izgovorila svoje ime

koje je Bernardica ponavljala.

Bezgrešna, ovo je vapaj nade:

zlo, grijeh i smrt

više nisu pobjednici.

Marijo, znaku nade, zoro spasenja!

Marijo, ti, nevinosti i utočište grešnika,

moli za nas!


Zdravo Marijo...


Gospodine Isuse,

dao si nam Mariju za našu Majku.

Ona je sudjelovala

u tvojoj muci i uskrsnuću.

U Lurdu se ukazala Bernardici,

ražalošćena zbog naših grijeha

ali obasjana tvojim svjetlom.

Po njoj, tebi, Isuse,

povjeravamo radosti i žalosti

svoje osobne, onih koji su bolesni,

kao i cijeloga čovječanstva.

Marijo, naša majko,

naše pouzdanje i naša pomoći,

moli za nas!


Zdravo Marijo...


Duše Sveti,

duše ljubavi i zajedništva.

U Lurdu je Marija, po Bernardici,

tražila da se sagradi kapela

i pozivala ljude da tu dolaze.

Nadahni Crkvu,

koju Krist gradi na Petrovoj vjeri,

da bude jedno.

Upravljaj hod Crkve

u vjernosti i odvažnosti!

Marijo,

koja si ispunjena Duhovm Svetim,

koja si zaručnica i službenica,

koja si uzor kršćana i majčinsko lice Crkve,

moli za nas.


Zdravo Marijo...


Za mnoge primljene milosti,

za sva obraćenja, oproštenja,

ozdravljenja, za sve pozive i obećanja

koja si ti potvrdila ili potakla,

za ljubav služenja drugima

na koja si nas ti potakla,

majko Božja Lurdska,

hvala ti!


Zdravo Marijo...


Sa svom braćom i sestrama,

sa svim narodima koji čeznu

za mirom i pravdom

s mladima koji traže svoj put,

ti koja si se pokazala

kao mlada žena Bernardici,

sa svima onima koji su žalosni,

bolesni, ostavljeni, napušteni,

s onima koji se suočavaju s očajem:

naša Majko Lurdska, moli za nas.


Zdravo Marijo...


Budući da si ti osmjeh Božji,

odsjaj svjetla Kristova,

prebivalište Duha Svetoga,

jer si izabrala Bernardicu

u njezinoj nedostojnosti,

jer si ti zvijezda jutarnja,

vrata nebeska,

i prvo proslavljeno stvorenje

divimo ti se, veličamo te, kličemo ti

i s tobom pjevamo

čudesna djela Božja.


Veliča ...


Sveta Bernardica (Bernardette Soubirous)

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: