Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

08 prosinca 2007

Bezgrešno začeće Blažene Djevice Marije

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA1. Čitanje: Post 3,9-15.20:

Jahve, Bog, zovne čovjeka: "Gdje si?" - reče mu. On odgovori: "Čuo sam tvoj korak po vrtu; pobojah se jer sam go, pa se sakrih." Nato mu reče: "Tko ti kaza da si go? Ti si, dakle, jeo sa stabla s kojega sam ti zabranio jesti?" Čovjek odgovori: "Žena koju si stavio uza me - ona mi je dala sa stabla pa sam jeo." Jahve, Bog, reče ženi: "Što si to učinila?" "Zmija me prevarila pa sam jela", odgovori žena.
Nato Jahve, Bog, reče zmiji:
"Kad si to učinila,
prokleta bila među svim
životinjama
i svom zvjeradi divljom!
Po trbuhu svome puzat ćeš
i zemlju jesti sveg života svog!
Neprijateljstvo ja zamećem
između tebe i žene,
između roda tvojeg i roda
njezina:
on će ti glavu satirati,
a ti ćeš mu vrebati petu."
Svojoj ženi čovjek nadjene ime Eva, jer je majka svima živima.


Ps: p8, 1-4:


Pjevajte Jahvi pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.
Jahve obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.
Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Jahvi,
raduj se, kliči i pjevaj!


2. Čitanje: Ef 1,3-6.11-12:

Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim
u nebesima,
u Kristu.
Tako: u njemu nas sebi izabra
prije postanka svijeta
da budemo sveti i bez mane pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo,
za sebe,
po Isusu Kristu,
dobrohotnošću svoje volje,
na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome

U njemu, u kome i nama
- predodređenima
po naumu Onoga
koji sve izvodi po odluci svoje volje -
u dio pade
da budemo na hvalu Slave njegove -
mi koji smo se već prije nadali u Kristu.


Evanđelje: Lk 1,26-38:

U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: "Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!" Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: "Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja."
Nato će Marija anđelu: "Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?" Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!"
Nato Marija reče: "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!" I anđeo otiđe od nje.


Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, jer učini djela čudesna.


Današnja svetkovina nam kao uzor stavlja Blaženu Djevicu Mariju, koja je bez grijeha začeta, i koja je bez grijeha proživjela cijeli svoj život. Nikada nije posumnjala u Božju Providnost, nikada se nije bunila niti Bogu prigovarala, pa čak ni kad joj mač boli za Sinom probode Srce. Prvo nam čitanje pruža biblijsku sliku prve žene, naše pramajke Eve, koja je popustivši napasti Đavla, sagriješila, jer je željela biti kao Bog. Eva je simbol svih nas, grešnih ljudi, koji često puta želimo biti kao Bog, dapače ponašamo se kao bogovi, u našoj oholosti i grijehu često puta zaboravljamo na svijet oko sebe i mislimo da smo jedino mi vrijedni. Drugoga ugnjetavamo, tražimo da nam služi, i ne želimo prihvatiti mišljenje drugoga, a kamoli dopustiti da netko bude jednak nama. Tako tonemo u svoju sebičnost, iz koje se rađaju svi ostali grijesi. Za razliku od nas, biblijske slike Eve, Marija je Žena s Djetetom u naručju, mjesec joj pod nogama, kako piše Sveti Ivan u svom Otkrivenju, koju je Bog poslao na svijet da svijetu donese Spasitelja, koji će ga otkupiti od grijeha njegovih. Marija nikada nije željela poput Eve, biti kao Bog. U svojoj poniznosti odgovorila je na Božji poziv, vidimo dalje u današnjem evanđelju. Spremno je odgovorila svoj FIAT – tako neka bude, "Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!". Cijeli svoj život je u poniznosti služila, i zato je nakon ovozemnog života dušom i tijelom uzdignuta u nebesku slavu, a Presveto Trojstvo je okrunilo za Kraljicu Neba i Zemlje. Marija nam želi poručiti da se jedino poniznošću dolazi u slavu, ona zna za naše slabosti, zagovara nas kod Gospodina, zove nas na mir, vjeru, obraćenje, post, molitvu. Danas u Crkvi imamo jedan pokret koji se zove Vojska Bezgrešne, možete se više informirati na njihovoj stranici http://www.vojska-bezgresne.hr/

Osnivač je sveti Maksimilijan Kolbe, svetim ga je proglasio papa Ivan Pavao II, 10. listopada 1982. Njegova molitva glasi:

O Marijo bez grijeha začeta,
moli za nas koji se tebi utječemo
i za sve one koji se tebi ne utječu,
a naročito za neprijatelje svete Crkve
i za sve one koji su tebi preporučeni!

I mi možemo izreći svoju osobnu posvetu Blaženoj Djevici Mariji:

O Bezgrešna,
Kraljice neba i zemlje,
utočište grešnika i Majko naša ljubljena,
kojoj je Bog povjerio cijelu raspodjelu svoje milosti,
ja, nedostojni grešnik,
prostirem se pred tvojim nogama moleći te ponizno da me primiš cijeloga,
kao tvoju stvar i vlasništvo
i da postupiš onako kako ti želiš sa mnom i sa svim mojim sposobnostima.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA


Nema komentara: