Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

24 prosinca 2007

Božić

25.12. 2007.1. čitanje: Iz 52, 7-10


Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta govoreć Sionu: "Bog tvoj kraljuje!" Čuj, stražari ti glas podižu, zajedno svi kliču od radosti, jer na svoje oči vide gdje se na Sion vraća Gospodin. Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj i otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.


Pripjevni psalam: 98 (97), 1-6

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
jer učini djela čudesna.
Pobjedu mu pribavi desnica njegova
i sveta mišica njegova.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.

Gospodin obznani spasenje svoje,
pred poganima pravednost objavi.
Spomenu se dobrote i vjernosti
prema domu Izraelovu.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.
Sva zemljo, poklikni Gospodinu,
raduj se, kliči i pjevaj!

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.

Zapjevajte Gospodinu uz citaru,
uz citaru i uza zvuke harfe;
uz trublje i zvuke rogova:
kličite Gospodinu kralju!

Svi krajevi svijeta vidješe
spasenje Boga našega.


2. čitanje: Heb 1, 1-6
Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše ocima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu. Njega postavi baštinikom svega; Njega po kome sazda svjetove. On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama; postade toliko moćniji od anđela koliko je uzvišenije nego oni baštinio ime. Ta kome od anđela ikad reče: Ti si sin moj, danas te rodih; ili pak: Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin. A opet, kad uvodi Prvorođenca u svijet, govori: Nek pred njim nice padnu svi anđeli Božji "


Evanđelje: Iv 1, 1-18 ili 1, 1-5. 9-14

U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze.
Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za Svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on Svjetlo, nego - da posvjedoči za Svjetlo.
Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine.
Ivan svjedoči za njega. Viče: "To je onaj o kojem rekoh: koji za mnom dolazi, preda mnom je jer bijaše prije mene!" Doista, od punine njegove svi mi primismo, i to milost na milost. Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. Boga nitko nikada ne vidje: Jedinorođenac - Bog - koji je u krilu Očevu, on ga obznani.Danas slavimo najljepši blagdan, obiteljski blagdan, kad se okupljamo zajedno oko obiteljskog stola, da u zajedništvu, ljubavi i miru, proslavimo blagdan rođenja Spasitelja svijeta. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego - od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu - slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca - pun milosti i istine. Koliko je nažalost, tame u našim životima, jer smo često puta u strahu za svoju egzistenciju, sigurnost, pa zbog toga zaboravljamo na svoje bližnje, i ne vidimo u njima Kriste Tvoju sliku, i tako te ponovno ne upoznasmo. K nama dođe i mi te ne primismo, u bratu čovjeku. Molim Te Kriste prosvijetli naša srca, da Te upoznamo, nastani se među nama, da vidimo u svakom koga susretnemo Tvoju slavu. Kao Sin Jedinorođenac od oca, mogao si se roditi u sjaju i raskoši, a izabrao si skromnu štalicu, da nam pokažeš put jednostavnosti. Želiš nam pokazati istinsku radost, i tražiš da Te primimo u poniznosti, i susrećemo u siromasima Tvojim, a znamo da si se sakrio od mudrih i umnih i objavio malenima. Kriste molim Te, daj mi da te prepoznam u bratu čovjeku, primam iskrena srca, i da se uvijek nanovo rađaš u mome srcu. Neka to ne bude samo danas, nek se iznova ponavlja cijeli moj životni vijek. Radujem se susretu s Tobom, Isuse hvala što si došao. Ostani uvijek u mom srcu, jačaj me u krepostima, daj mi da osjetim radost Tvog dolaska. Zato, radosna srca, zapjevajmo malenomu, Kralju danas rođenomu...


Powered by eSnips.com

SRETAN BOŽIĆ!

Nema komentara: