Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

24 prosinca 2007

Badnji dan - Badnja večer


1. čitanje: 2 Sam 7,1-5.8-12.14.16

Kad se David nastanio u svojem dvoru i kad mu je Jahve pribavio mir od svih njegovih neprijatelja unaokolo, reče kralj proroku Natanu: “Pogledaj! Ja, evo, stojim u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji stoji pod šatorom.” A Natan odgovori kralju: “Idi i čini sve što ti je na srcu jer je Jahve s tobom.” Ali još iste noći dođe Natanu ova Jahvina riječ: “Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve: Zar ćeš mi ti sagraditi kuću da u njoj prebivam? Zato sad ovo reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Jahve nad vojskama: Ja sam te doveo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad mojim izraelskim narodom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je velikaško ime na zemlji. Odredit ću prebivalište svojem izraelskom narodu, posadit ću ga da živi na svojem mjestu i da ne luta više naokolo, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom. Ja ću mu pribaviti mir od svih njegovih neprijatelja. Jahve će te učiniti velikim. Jahve će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvoga tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin: ako učini što zlo, kaznit ću ga ljudskom šibom i udarcima kako ih zadaju sinovi ljudski. Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom, tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.`”

Ps 89,2-5.27.29

O ljubavi Jahvinoj pjevat ću dovijeka,
kroza sva koljena vjernost ću tvoju naviještati.
Ti reče: “Zavijeke je sazdana ljubav moja!”

U nebu utemelji vjernost svoju:
“Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:

tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.”
On će me zvati: `Oče moj!

Bože moj i hridi spasa mojega.
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.

Evanđelje: Lk 1,67-79

A Zaharija, otac njegov, napuni se Duha Svetoga i stade prorokovati: "Blagoslovljen Gospodin Bog Izraelov, što pohodi i otkupi narod svoj! Podiže nam snagu spasenja u domu Davida, sluge svojega, 70kao što obeća na usta svetih proroka svojih odvijeka: spasiti nas od neprijatelja naših i od ruke sviju koji nas mrze; iskazati dobrotu ocima našim i sjetiti se svetog Saveza svojega, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu: da će nam dati te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, služimo bez straha u svetosti i pravednosti pred njim u sve dane svoje. A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati jer ćeš ići pred Gospodinom da mu pripraviš putove, da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu po otpuštenju grijeha njihovih, darom premilosrdnog srca Boga našega po kojem će nas pohoditi Mlado sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj, da upravi noge naše na put mira."BOŽIĆ - ROĐENJE GOSPODINOVO (misa ponoćka)


1. čitanje: Iz 9,1-6

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se ljudi raduju žetvi, k'o što kliču kad se dijeli plijen. Teški jaram njegov, prečku što mu pleća pritiskaše, šibu njegova goniča slomi kao u dan midjanski. Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni. Nadaleko vlast će mu se sterat' i miru neće biti kraja nad prijestoljem Davidovim, nad kraljevstvom njegovim: učvrstit će ga i utvrdit u pravu i pravednosti. Od sada i dovijeka učinit će to privržena ljubav Jahve nad Vojskama.

Ps 96,1-2a. 2b-3. 11-12. 13

Pjevajte Jahvi pjesmu novu!
Pjevaj Jahvi, sva zemljo!
Pjevajte Jahvi, hvalite ime njegovo!

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,
kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo!
Neka huči more i što je u njemu!
Nek` se raduje polje i što je na njemu,

neka klikće šumsko drveće
pred Jahvom, jer dolazi, jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu u pravdi i narodima u istini svojoj.

2. čitanje: Tit 2,11-14

Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Evanđelje: Lk 2,1-14

U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta. Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom. Svi su išli na popis, svaki u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem - da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna. I dok se bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi.
I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu. A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada. Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše. No anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod! Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama." I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći: "Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!"


Badnji dan nas uvodi u otajstvo Božića, svojim čitanjima, badnja noć, ta sveta noć u kojoj osjećamo radost dolaska Onoga koji se htjede roditi, da nas otkupi od svih naših grijeha. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira.To je naš Spasitelj Isus Krist Gospodin. Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; one što mrklu zemlju obitavahu svjetlost jarka obasja. Današnji dan proslavljamo u pripremama za najljepši blagdan, kitimo božićna drvca, uređujemo jaslice, koje nam simboliziraju sliku Betlehemske noći. Danas posebno trebamo paziti da naši postovi ne postanu bogate trpeze, na kojima će biti raznih vrsta bakalara, na bijelo, na brodet, fritula, dobrih vina, da se sve ne svede samo na hranu. Postiti znači jesti jedanput do sitosti ili dva puta po malo. Razni običaji, u našim krajevima obilježavaju današnji dan, pa se tako u dalmatinskoj zagori uvriježio običaj paljenja badnjaka. Pokušajmo današnji dan provesti u molitvi, sabranosti, i neka naša badnja večer ne bude večer za pucnjavu, neka bude Tiha noć, jer jedino tako možemo osjetiti radost Božića.
Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: