Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

27 prosinca 2007

Sveti Ivan
1. čitanje: 1 Iv 1,1-4

Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu - da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama - što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom. I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.

Ps 97,1-2.5-6.11-12

Jahve kraljuje: neka kliče zemlja,
nek' se vesele otoci mnogi!
Oblak i tama ovijaju njega,

pravda i pravo temelji su prijestolja njegova.
Brda se tope pred Jahvom k'o vosak,
pred vladarom zemlje sve.

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.
Svjetlost sviće pravedniku

i radost čestitima u srcu.
Radujte se, pravednici, u Jahvi,
slavite sveto ime njegovo!

Evanđelje: Iv 20,1-8

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: "Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše." Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.


Danas slavimo svetog Ivana evanđelista, bio je sin Zebedeja i Salome, učenik Ivana Krstitelja, i prvi je s Andrijom pošao za Kristom. Bio je učenik kojega je Isus osobito ljubio, na posljednjoj večeri sjedi uz Isusa. Najveću vjernost pokazao je kad je jedini od apostola stajao pod Isusovim križem. Povjesničari kršćanske starine misle da je Ivan ostao u svetom gradu, u Jeruzalemu, sve do smrti Isusove Majke, koju je Isus na križu povjerio baš njemu.
Osim Evanđelja napisao je tri poslanice i Otkrivenje. Sve su te njegove knjige pune najdublje teologije. On, na primjer, u Evanđelju ne opisuje samo gole činjenice, već i upozorava na njihovu dubinsku uvjetovanost i otkriva njihovo simboličko značenje. Biblijski sladokusac starine, Origen, piše početkom III. stoljeća: "Cvijet Biblije jesu evanđelja, a cvijet Evanđelja jest Ivanovo evanđelje." Ivanove poslanice mogu se nazvati, a navlastito prva, poslanicama ljubavi, jer u njima dolazi 31 puta glagol "ljubiti" te 21 puta imenica "ljubav". On nam je njima dao i najdivniju definiciju Boga: " Bog je ljubav! "
Otkrivenje je proročka knjiga, teško se razumije, no ipak vrijedno je i nju češće uzeti u ruke te čitati jer ćemo u njoj naći mnogo ohrabrenja u podnošenju životnih poteškoća i mnogo nade u konačnu pobjedu Isusa Krista. Ivan ponovno stvara trenutak kada se svijet za njega iznenada promijenio. Sjeća se nejasne zbunjujuće poruke Marije Magdalene, lude trke na grob u nedjeljno jutro, saginjanja i gledanja u mračni prostor, videći pogrebno platno koje je bilo uredno složeno na kamenju i puštajući Petra da uđe prvi u grob. A onda, taj neizreciv osjećaj da je smrt srela svoga pobjednika.
Gospodine, za mene, kao i za Ivana, vjera u uskrsnuće mijenja život. Vjerujem da si pobijedio smrt i obećao nam istu pobjedu. Ivan je vidio i povjerovao, a ja živim od te vjere. Isuse, progovaraš mi u tekstu Sv. pisma. Daj da odgovorim na tvoj današnji poziv. Nauči me da prepoznam tvoju ruku na djelu u mom svakodnevnom životu.Nema komentara: