Image and video hosting by TinyPic
NA OVOM BLOGU ŽELIM IZNOSITI NEKA SVOJA RAZMIŠLJANJA, I RAZMATRATI O NEKIM TEMAMA VEZANIM ZA KATOLIČKU DUHOVNOST.

23 prosinca 2007

Četvrta Nedjelja Došašća

Četvrta Nedjelja Došašća - godina A1. čitanje: Iz 7, 10-14
U one dane: Gospodin opet progovori Ahazu i reče mu: "Zaišti od Gospodina, Boga svoga, jedan znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina." Ali Ahaz odgovori: "Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina."
Tada reče Izaija: "Čujte, dome Davidov. Zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavate! Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel, s nama Bog!


Pripjevni psalam: 24 (23), 1-6

Nek uniđe kralj Gospodin: on je Kralj slave!

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Nek uniđe kralj Gospodin: on je Kralj slave!

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

Nek uniđe kralj Gospodin: on je Kralj slave!

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Nek uniđe kralj Gospodin: on je Kralj slave!


2. čitanje: Rim 1, 1-7

Pavao, sluga Krista Isusa, pozvan za apostola, odlučen za evanđelje Božje - koje Bog unaprijed obećavaše po svojim prorocima u Pismima svetim o Sinu svome, potomku Davidovu po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu, po komu primismo milost i apostolstvo da na slavu imena njegova k poslušnosti vjere privodimo sve pogane među kojima ste i vi pozvanici Isusa Krista: svima u Rimu, miljenicima Božjim, pozvanicima, svetima. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista.


Evanđelje: Mt 1, 18-24

Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih."
Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel - što znači: S nama Bog!
Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu.Evo, danas je četvrta Nedjelja Došašća, približilo se vrijeme. Božić je na pragu, dijeli nas samo dva dana. Zato, neka svatko čuje, sve se to dogodilo, da se ispuni što Bog obeća po proroku Izaiji, Djevica će začeti i roditi Sina i nadjenuti će mu ime Emanuel, s nama Bog. U Evanđelju imamo kratak opis doživljaja koji je u snu imao Sv. Josip, prečisti zaručnik blažene Djevice Marije. On je ipak posumnjao i razmišljao je da li otpustiti potajice Mariju, ali čuvši Božji glas, kad mu se anđeo ukaza, i spoznavši da je Dijete što je u njoj začeto, doista od Duha Svetoga, shvativši da je to obećani Mesija koji će spasiti narod svoj od grijeha njegovih, posluša bez oklijevanja. Nije poput Ahaza iz prvog čitanja odbio primiti Božji znak. I, doista, Sv. Josip je načas posumnjao, ali nakon što je shvatio ono što Bog od njega traži, pristao je učiniti kako mu anđeo reče, prihvatio je naviještaj Isusova rođenja - radosnu vijest i cijeli svoj život je predano služio Gospodinu. U ovom je svecu, koji je upravo Gospodina ljubio poput Marije, sva veličina, i zauzima istaknuto mjesto između svetih i odabranih, jer je prihvatio postati Isusov otac pred zakonom, dati mu ime i zahvaljujući njemu, može Davidova loza prihvatiti u tom sinu Emanuela – Boga s nama i s njime priznati Božanski plan spasenja. U ovom izvještaju ne radi se o povijesti jedne obitelji, kao što bi se na prvi mah moglo pretpostaviti, već o povijesti onoga Boga, koji je Bog s nama, tako da se radi o našoj ljudskoj povijesti spasenja. Bog nije nas ljude ostavio same. On je došao k nama jer nas ljubi i jer zauvijek želi biti zajedno s nama. On će doći i k tebi samo ako želiš živjeti s njim. Ako to učiniš, osjetit ćeš u sebi duboku radost. To će biti znak da je Bog došao i k tebi. Upitaj Boga: "Gospodine, što želiš da učinim?"Danas se u Katoličkoj Crkvi slavi ujedno i blagdan Očića, prošle Nedjelje smo proslavili blagdan Materica.

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nema komentara: